Sint Anthoniegorzen - Sabina - Vogelkijkhut

Aan alle kanten van de Anthoniegorzen is het druk; vrachtverkeer dat naar Dintelmond raast, auto's op de A29 en windmolens en schepen bij de Volkeraksluizen. Toch is het stuk land tussen Heijningen en Willemstad een populaire plaats voor vogels. Die zijn goed te zien vanuit de vogelkijkhut. Een paadje leidt naar de betonnen, overdekte ruimte. Van daaruit is er zicht op de daarvoor onzichtbare polder. Op ooghoogte zitten kijkspleten. Grote groepen brandganzen, met daartussen soms een roodhalsgans en groepen kolganzen foerageren in het gebied. Verder maakt u kans op grote zilverreiger, grutto, kemphaan en witgat.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-17 6 Tureluur
2021-06-17 11 Grutto
2021-06-17 5 Kievit
2021-06-17 4 Kluut
2021-06-17 2 Meerkoet
2021-06-17 3 Lepelaar
2021-06-17 10 Kuifeend
2021-06-17 41 Krakeend
2021-06-17 2 Slobeend
2021-06-17 4 Bergeend
2021-06-17 8 Nijlgans
2021-06-17 94 Grauwe Gans
2021-06-17 33 Brandgans
2021-06-17 25 Oeverzwaluw
2021-06-17 1 Bosrietzanger
2021-06-17 1 Sprinkhaanzanger
2021-06-10 1 Lepelaar
2021-06-10 1 Kleine Zilverreiger
2021-06-06 1 Gele Kwikstaart
2021-06-06 1 Buizerd

Vanaf Willemstad rijdt u naar het einde van de Fortweg, nabij voormalig fort Sabina.

Route via Google Maps

GPS 51.67784, 4.40495