Sint Anthoniegorzen - Sabina - Vogelkijkhut

Aan alle kanten van de Anthoniegorzen is het druk; vrachtverkeer dat naar Dintelmond raast, auto's op de A29 en windmolens en schepen bij de Volkeraksluizen. Toch is het stuk land tussen Heijningen en Willemstad een populaire plaats voor vogels. Die zijn goed te zien vanuit de vogelkijkhut. Een paadje leidt naar de betonnen, overdekte ruimte. Van daaruit is er zicht op de daarvoor onzichtbare polder. Op ooghoogte zitten kijkspleten. Grote groepen brandganzen, met daartussen soms een roodhalsgans en groepen kolganzen foerageren in het gebied. Verder maakt u kans op grote zilverreiger, grutto, kemphaan en witgat.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-16 5 Brandgans
2024-04-15 5 Kluut
2024-04-15 3 Kluut
2024-04-15 1 Lepelaar
2024-04-15 3 Slobeend
2024-04-15 1 Grutto
2024-04-15 1 Kluut
2024-04-15 5 Kluut
2024-04-15 3 Kluut
2024-04-15 1 Lepelaar
2024-04-15 3 Slobeend
2024-04-15 1 Grutto
2024-04-15 1 Kluut
2024-04-04 2 Roodborsttapuit
2024-04-04 1 Blauwborst
2024-04-02 2 Kuifeend
2024-04-02 2 Krakeend
2024-04-02 1 Grote Canadese Gans
2024-04-02 2 Aalscholver
2024-04-02 2 Fuut

Vanaf Willemstad rijdt u naar het einde van de Fortweg, nabij voormalig fort Sabina.

Route via Google Maps

GPS 51.67784, 4.40495