Sint Anthoniegorzen - Sabina - Vogelkijkhut

Aan alle kanten van de Anthoniegorzen is het druk; vrachtverkeer dat naar Dintelmond raast, auto's op de A29 en windmolens en schepen bij de Volkeraksluizen. Toch is het stuk land tussen Heijningen en Willemstad een populaire plaats voor vogels. Die zijn goed te zien vanuit de vogelkijkhut. Een paadje leidt naar de betonnen, overdekte ruimte. Van daaruit is er zicht op de daarvoor onzichtbare polder. Op ooghoogte zitten kijkspleten. Grote groepen brandganzen, met daartussen soms een roodhalsgans en groepen kolganzen foerageren in het gebied. Verder maakt u kans op grote zilverreiger, grutto, kemphaan en witgat.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-13 14 Goudplevier
2018-12-13 4 Kleine Zwaan
2018-12-03 2 Zeearend
2018-12-03 2 Knobbelzwaan
2018-12-02 2 Grote Zilverreiger
2018-12-02 26 Wintertaling
2018-12-02 44 Grote Canadese Gans
2018-12-02 14 Smient
2018-12-02 56 Wilde Eend
2018-12-02 18 Krakeend
2018-12-02 4 Blauwe Reiger
2018-12-02 1 Nijlgans
2018-12-02 29 Grauwe Gans
2018-12-02 2 Vink
2018-12-02 4 Middelste Zaagbek
2018-12-01 3 Grote Zilverreiger
2018-12-01 4 Blauwe Reiger
2018-12-01 1 Torenvalk
2018-12-01 1 Winterkoning
2018-12-01 1 Zwarte Kraai

Vanaf Willemstad rijdt u naar het einde van de Fortweg, nabij voormalig fort Sabina.

Route via Google Maps

GPS 51.677840697224674, 4.404949477220775