Sint Anthoniegorzen - Sabina - Vogelkijkhut

Aan alle kanten van de Anthoniegorzen is het druk; vrachtverkeer dat naar Dintelmond raast, auto's op de A29 en windmolens en schepen bij de Volkeraksluizen. Toch is het stuk land tussen Heijningen en Willemstad een populaire plaats voor vogels. Die zijn goed te zien vanuit de vogelkijkhut. Een paadje leidt naar de betonnen, overdekte ruimte. Van daaruit is er zicht op de daarvoor onzichtbare polder. Op ooghoogte zitten kijkspleten. Grote groepen brandganzen, met daartussen soms een roodhalsgans en groepen kolganzen foerageren in het gebied. Verder maakt u kans op grote zilverreiger, grutto, kemphaan en witgat.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-06-11 1 Zwartkop
2019-05-24 1 Sperwer
2019-05-24 2 Ekster
2019-05-24 1 Boomvalk
2019-05-24 1 Fitis
2019-05-24 1 Koekoek
2019-05-24 1 Houtduif
2019-05-24 1 Kleine Karekiet
2019-05-24 1 Tjiftjaf
2019-05-24 1 Zwartkop
2019-05-24 1 Torenvalk
2019-05-13 6 Grote Canadese Gans
2019-05-13 8 Parkgans
2019-05-13 20 Brandgans
2019-05-13 85 Grauwe Gans
2019-05-05 1 Grote Zilverreiger
2019-05-01 1 Graspieper
2019-04-20 1 Blauwe Reiger
2019-04-10 300 Brandgans
2019-04-10 4 Kluut

Vanaf Willemstad rijdt u naar het einde van de Fortweg, nabij voormalig fort Sabina.

Route via Google Maps

GPS 51.677840697224674, 4.404949477220775