Hellegatsplaten - De Kluut - Vogelkijkhut

Sinds de aanleg van de Philipsdam zijn de Hellegatsplaten aan het verzoeten. Sommige delen zijn nog deels zout. Daardoor is er een bijzondere afwisseling van zoet- en zoutwatervegetatie. Bij de Hellegatsplaten worden allerlei bijzondere vogels waargenomen, zoals bruine kiekendief, blauwborst, zwartkopmeeuw, lepelaar en visarend.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-19 1 Brandgans
2021-06-19 1 Witte Kwikstaart
2021-06-19 1 Kneu
2021-06-15 1 Grote Zilverreiger
2021-06-15 1 Grasmus
2021-06-15 26 Kuifeend
2021-06-15 10 Krakeend
2021-06-14 1 Tuinfluiter
2021-06-14 1 Nachtegaal
2021-06-14 1 Cetti's Zanger
2021-06-14 170 Bergeend
2021-06-14 8 Tafeleend
2021-06-14 1 Boerenzwaluw
2021-06-14 1 Fitis
2021-06-14 2 Winterkoning
2021-06-14 20 Kievit
2021-06-12 1 Bergeend
2021-06-12 1 Kneu
2021-06-12 1 Roodborsttapuit
2021-06-10 1 Grauwe Vliegenvanger

U kunt met het openbaar vervoer tot Ooltgensplaat komen. Vervolgens is het nog een klein half uur lopen.

Route via Google Maps

GPS 51.69583, 4.38750