Hellegatsplaten - De Kluut - Vogelkijkhut

Sinds de aanleg van de Philipsdam zijn de Hellegatsplaten aan het verzoeten. Sommige delen zijn nog deels zout. Daardoor is er een bijzondere afwisseling van zoet- en zoutwatervegetatie. Bij de Hellegatsplaten worden allerlei bijzondere vogels waargenomen, zoals bruine kiekendief, blauwborst, zwartkopmeeuw, lepelaar en visarend.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-04-22 1 Ekster
2024-04-22 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-04-22 1 Ekster
2024-04-22 1 Staartmees
2024-04-22 1 Goudvink
2024-04-22 1 Staartmees
2024-04-22 1 Goudvink
2024-04-22 1 Nachtegaal
2024-04-22 2 Zwartkop
2024-04-22 2 Zwartkop
2024-04-22 1 Nachtegaal
2024-04-21 1 Braamsluiper
2024-04-21 3 Nachtegaal
2024-04-21 1 Oeverzwaluw
2024-04-21 1 Koekoek
2024-04-21 1 Nachtegaal
2024-04-21 2 Kneu
2024-04-21 1 Braamsluiper
2024-04-20 2 Witgat

U kunt met het openbaar vervoer tot Ooltgensplaat komen. Vervolgens is het nog een klein half uur lopen.

Route via Google Maps

GPS 51.69583, 4.38750