Westplaat - De Bonte Piet - Vogelkijkscherm

Het scherm is geplaatst door Rijkswaterstaat en Het Zuidhollands Landschap en maakt deel uit van de Vogelboulevard, een wandeling die start in Oostvoorne. Vanachter dit scherm heeft u zicht op de slikken met vele steltlopers, waaronder rosse grutto en drieteenstrandloper.

Type Scherm
Beheerder Rijkswaterstaat
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd U kunt deze plek het gehele jaar bezoeken, maar het is het beste om uw bezoek tijdens hoog water te plannen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-20 10 Zilverplevier
2020-10-20 1 Bruine Kiekendief
2020-10-20 10 Bonte Strandloper
2020-10-20 2 Lepelaar
2020-10-20 100 Scholekster
2020-10-20 1 Bergeend
2020-10-20 10 Rotgans
2020-10-20 2 Zwartkop
2020-10-20 1 Tureluur
2020-10-20 8 Brilduiker
2020-10-20 30 Middelste Zaagbek
2020-10-20 1 Slechtvalk
2020-10-19 15 Koperwiek
2020-10-19 1 Roodborst
2020-10-19 2 Witte Kwikstaart
2020-10-19 250 Wintertaling
2020-10-19 40 Smient
2020-10-19 1 Tafeleend
2020-10-19 10 Kuifeend
2020-10-19 1 Vuurgoudhaan

Vanaf de parkeerplaats bij de Duikschool op de noordoever van het Oostvoornse Meer loopt een wandelpad naar De Bonte Piet. Houd rekening met een fikse wandeling.

Route via Google Maps

GPS 51.920616198368776, 4.020958133309819