Kennemerduinen - Vogelmeer - Schouten's Vergezicht

Vanuit deze kijkhut heeft u uitzicht op een duinmeer. In de zomer is de geoorde fuut een vaak geziene broedvogel. Ook de ijsvogel, dodaars en kleine plevier worden hier gezien.

Type Hut
Beheerder P.W.N.
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-19 1 Fitis
2019-05-19 1 Boompieper
2019-05-19 1 Boomleeuwerik
2019-05-19 1 Kneu
2019-05-19 1 Buizerd
2019-05-19 1 Groenling
2019-05-19 3 Braamsluiper
2019-05-19 1 Gaai
2019-05-19 1 Roodborsttapuit
2019-05-19 2 Holenduif
2019-05-19 1 Putter
2019-05-19 1 Nachtegaal
2019-05-19 1 Heggenmus
2019-05-19 2 Dodaars
2019-05-19 3 Krakeend
2019-05-19 1 Oeverloper
2019-05-19 30 Gierzwaluw
2019-05-19 2 Bergeend
2019-05-19 1 Rietgors
2019-05-19 40 Aalscholver

De hut is het beste te bereiken vanaf ingang Parnassia. Volg vanaf daar de ANWB-paddestoelen richting Vogelmeer. Met het openbaar vervoer neemt u vanaf treinstation Haarlem buslijn 81 naar ingang Parnassia. Dezelfde bus stopt ook bij ingang Koevlak, maar dan is het een klein uur lopen naar de hut. U volgt dan de bewegwijzering naar Parnassiastrand en later staat ook het Vogelmeer aangegeven.

Route via Google Maps

GPS 52.4126445108813, 4.569573159527249