Kennemerduinen - Vogelmeer - Schouten's Vergezicht

Vanuit deze kijkhut heeft u uitzicht op een duinmeer. In de zomer is de geoorde fuut een vaak geziene broedvogel. Ook de ijsvogel, dodaars en kleine plevier worden hier gezien.

Type Hut
Beheerder P.W.N.
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-03-23 4 Roodborsttapuit
2019-03-23 1 Goudplevier
2019-03-23 1 Boomleeuwerik
2019-03-23 1 Tjiftjaf
2019-03-23 5 Putter
2019-03-23 4 Geoorde Fuut
2019-03-23 1 Dodaars
2019-03-23 4 Kneu
2019-03-23 20 Wintertaling
2019-03-23 3 Slobeend
2019-03-23 6 Bergeend
2019-03-23 10 Witte Kwikstaart
2019-03-23 20 Kuifeend
2019-03-23 4 Kievit
2019-03-23 1 Boomleeuwerik
2019-03-23 1 Klapekster
2019-03-23 1 Kleine Mantelmeeuw
2019-03-23 8 Aalscholver
2019-03-23 2 Nijlgans
2019-03-23 2 Grote Canadese Gans

De hut is het beste te bereiken vanaf ingang Parnassia. Volg vanaf daar de ANWB-paddestoelen richting Vogelmeer. Met het openbaar vervoer neemt u vanaf treinstation Haarlem buslijn 81 naar ingang Parnassia. Dezelfde bus stopt ook bij ingang Koevlak, maar dan is het een klein uur lopen naar de hut. U volgt dan de bewegwijzering naar Parnassiastrand en later staat ook het Vogelmeer aangegeven.

Route via Google Maps

GPS 52.4126445108813, 4.569573159527249