Westhoffplas – De Kiekendief – Vogelkijkhut

De hut staat aan de oever van de Westhoffplas, een grote ondiepe plas met brak water die wordt gevoed door kwel uit het Noordzeekanaal. Hierdoor leven er veel brakwatergarnalen en dansmuggenlarven (en geen vissen). In 1995 werd deze plas gegraven, in 2020 is hij aan de oostkant met 3,5 ha uitgebreid. ’s Winters zit de plas vol met allerlei soorten eenden, ganzen en zwanen. In de zomermaanden als de waterstand laag staat, zijn er veel slikrandjes en ondiep water. Dat trekt vele soorten steltlopers en ralachtigen. De hut is in 2020 gebouwd door de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Type Hut
Beheerder VWG Zuidkennemerland
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 52.41956, 4.71286