Buitenhuizen - Vogelkijkscherm

Vlakbij het kanaal ligt dit vogelkijkscherm. Met wat geluk kunt u hier meerdere eendensoorten zien of de watersnip.

Type Scherm
Beheerder Rijkswaterstaat
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-03-20 1 Witte Kwikstaart
2019-03-19 1 Oeverpieper
2019-03-17 1 Bergeend
2019-03-17 1 Waterhoen
2019-03-17 1 Dodaars
2019-03-17 1 Slobeend
2019-03-17 1 Meerkoet
2019-03-17 1 Blauwe Reiger
2019-03-17 1 Wilde Eend
2019-03-17 1 Grauwe Gans
2019-03-17 1 Grote Mantelmeeuw
2019-03-17 1 Tureluur
2019-03-17 1 Pimpelmees
2019-03-17 1 Kuifeend
2019-03-17 1 Scholekster
2019-03-17 1 Grote Canadese Gans
2019-03-17 1 Koolmees
2019-03-17 1 Krakeend
2019-03-17 1 Aalscholver
2019-03-17 1 Grauwe Gans

Vanaf de parkeerplaats bij het veerpont Buitenhuizen is het 300 meter lopen naar het scherm.

Route via Google Maps

GPS 52.43847741201428, 4.711043919831897