Spaarnwouderplas - De Smient - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut staat aan een veenweideplas, omgeven door natte graslanden. Er zijn ooit diverse zeldzame vogels gezien zoals de poelruiter en Amerikaanse smient. De plas wordt als slaapplaats gebruikt door onder andere lepelaar en grutto. Overdag zijn er vaak krakeenden en slobeenden te zien. 's Winters verzamelen zich op en rond het water smienten en veel andere watervogels. Op de drassige oevers, waar in de zomer moerasandijvie bloeit, foerageren grutto en tureluur.

Type Hut
Beheerder Recreatieschap Spaarnwoude
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

De vogelkijkhut ligt langs de Kerkweg in het dorp Spaarnwoude (niet in het gelijknamige recreatiegebied!). De Kerkweg is vanuit Spaarndam bereikbaar via de Hoge Spaarndammerdijk. Vanuit Haarlem is de vogelkijkhut aan de Spaarnwouderplas vanaf de PTT-toren in de Waarderpolder bereikbaar via Penningsveer. Ga na dit dorp rechtsaf en meteen weer links. Vanuit het zuiden gaat u bij de Zoete inval (Halfweg) richting Spaarndam via Haarlemmerliede en vervolgens gaat u weer rechtsaf de Kerkweg op.

Route via Google Maps

GPS 52.39961, 4.69305