Spaarndam - Landje van Gruijters - Vogeluitkijkpunt

Het Landje van Gruijters is een plasje gelegen aan de westkant van het oude dorp Spaarndam. Het plasje heeft een zeer lage waterstand en hierdoor vindt u er veel soorten vogels zoals kluut, grutto, oeverloper, bontbekplevier, tureluur en lepelaar, maar ook kwikstaarten, slobeenden, waterhoen en krakeend.

Type Overig
Beheerder Stichting Duurzaam Beheer Landje van Gruijters.
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-22 2 Krakeend
2023-09-22 75 Grauwe Gans
2023-09-22 5 Kauw
2023-09-21 1 Watersnip
2023-09-21 1 Smient
2023-09-21 30 Wintertaling
2023-09-21 1 Buizerd
2023-09-20 1 Fazant
2023-09-20 1 Wintertaling
2023-09-19 1 Visarend
2023-09-17 2 Fuut
2023-09-17 1 Grauwe Gans
2023-09-17 1 Grote Zilverreiger
2023-09-17 1 Parkeend
2023-09-17 1 Wilde Eend
2023-09-17 1 Meerkoet
2023-09-17 27 Nijlgans
2023-09-17 1 Wilde Eend
2023-09-17 1 Parkeend
2023-09-17 1 Houtduif

Aan de westkant van Spaarndam, direct tegenover de t-splitsing met de Nieuwe Rijweg, rijdt u het weggetje in waar de parkeerplaats "Landje van Gruijters" is aangegeven. Komt u vanuit de richting Santpoort / Velserbroek (via de Slaperdijkweg) en u rijdt Spaarndam binnen, dan is het meteen links. Komt u vanaf richting Halfweg of vanaf de pont Buitenhuizen, dan moet u eerst het oude dorp Spaarndam door en vlak voor u Spaarndam uitrijdt, wordt de parkeerplaats rechts aangegeven. Er zijn twee parkeermogelijkheden. De eerste is meteen links, als u het hek binnenrijdt, maar beter is 200 meter door te rijden tot de tweede parkeerplaats. Hier begint ook het plasje.

Route via Google Maps

GPS 52.41660, 4.67588