Spaarndam - Landje van Gruijters - Vogelkijkscherm

Het Landje van Gruijters is een plasje gelegen aan de westkant van het oude dorp Spaarndam. Het plasje heeft een zeer lage waterstand en hierdoor vindt u er veel soorten vogels zoals kluut, grutto, oeverloper, bontbekplevier, tureluur en lepelaar, maar ook kwikstaarten, slobeenden, waterhoen en krakeend.

Type Scherm
Beheerder Stichting Duurzaam Beheer Landje van Gruijters.
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-20 1 Slobeend
2020-10-20 1 Bergeend
2020-10-20 2 Blauwe Reiger
2020-10-20 6 Smient
2020-10-20 5 Grote Canadese Gans
2020-10-20 2 Knobbelzwaan
2020-10-20 30 Graspieper
2020-10-20 1 Torenvalk
2020-10-20 1 Buizerd
2020-10-20 1 Koolmees
2020-10-20 1 Roodborst
2020-10-20 2 Veldleeuwerik
2020-10-20 50 Spreeuw
2020-10-20 270 Meerkoet
2020-10-19 1 Grote Zilverreiger
2020-10-19 20 Wintertaling
2020-10-19 150 Kolgans
2020-10-19 50 Krakeend
2020-10-19 40 Smient
2020-10-19 1 IJsvogel

Aan de westkant van Spaarndam, direct tegenover de t-splitsing met de Nieuwe Rijweg, rijdt u het weggetje in waar de parkeerplaats "Landje van Gruijters" is aangegeven. Komt u vanuit de richting Santpoort / Velserbroek (via de Slaperdijkweg) en u rijdt Spaarndam binnen, dan is het meteen links. Komt u vanaf richting Halfweg of vanaf de pont Buitenhuizen, dan moet u eerst het oude dorp Spaarndam door en vlak voor u Spaarndam uitrijdt, wordt de parkeerplaats rechts aangegeven. Er zijn twee parkeermogelijkheden. De eerste is meteen links, als u het hek binnenrijdt, maar beter is 200 meter door te rijden tot de tweede parkeerplaats. Hier begint ook het plasje. Het (betonnen) scherm staat ongeveer 100 meter verderop en u bereikt het door de weg langs de dijk te blijven volgen.

Route via Google Maps

GPS 52.416602075714835, 4.675879219319246