Spaarndam - Landje van Gruijters - Vogeluitkijkpunt

Het Landje van Gruijters is een plasje gelegen aan de westkant van het oude dorp Spaarndam. Het plasje heeft een zeer lage waterstand en hierdoor vindt u er veel soorten vogels zoals kluut, grutto, oeverloper, bontbekplevier, tureluur en lepelaar, maar ook kwikstaarten, slobeenden, waterhoen en krakeend.

Type Overig
Beheerder Stichting Duurzaam Beheer Landje van Gruijters.
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-28 1 IJsvogel
2024-02-28 1 Blauwe Reiger
2024-02-28 1 Kluut
2024-02-27 1 Lepelaar
2024-02-27 100 Kolgans
2024-02-27 100 Smient
2024-02-27 40 Scholekster
2024-02-27 1 Grote Zaagbek
2024-02-27 20 Wintertaling
2024-02-27 10 Bergeend
2024-02-27 2 Krakeend
2024-02-27 45 Kokmeeuw
2024-02-27 1 Roodborsttapuit
2024-02-27 1 Cetti's Zanger
2024-02-27 1 Cetti's Zanger
2024-02-27 32 Scholekster
2024-02-27 1 Lepelaar
2024-02-26 11 Bergeend
2024-02-26 1 Blauwe Kiekendief
2024-02-26 20 Wintertaling

Aan de westkant van Spaarndam, direct tegenover de t-splitsing met de Nieuwe Rijweg, rijdt u het weggetje in waar de parkeerplaats "Landje van Gruijters" is aangegeven. Komt u vanuit de richting Santpoort / Velserbroek (via de Slaperdijkweg) en u rijdt Spaarndam binnen, dan is het meteen links. Komt u vanaf richting Halfweg of vanaf de pont Buitenhuizen, dan moet u eerst het oude dorp Spaarndam door en vlak voor u Spaarndam uitrijdt, wordt de parkeerplaats rechts aangegeven. Er zijn twee parkeermogelijkheden. De eerste is meteen links, als u het hek binnenrijdt, maar beter is 200 meter door te rijden tot de tweede parkeerplaats. Hier begint ook het plasje.

Route via Google Maps

GPS 52.41660, 4.67588