Spaarndam - Landje van Gruijters - Vogeluitkijkpunt

Het Landje van Gruijters is een plasje gelegen aan de westkant van het oude dorp Spaarndam. Het plasje heeft een zeer lage waterstand en hierdoor vindt u er veel soorten vogels zoals kluut, grutto, oeverloper, bontbekplevier, tureluur en lepelaar, maar ook kwikstaarten, slobeenden, waterhoen en krakeend.

Type Overig
Beheerder Stichting Duurzaam Beheer Landje van Gruijters.
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 1 Koolmees
2023-03-25 1 Zwarte Roodstaart
2023-03-25 1 Tjiftjaf
2023-03-25 1 Groenling
2023-03-25 2 Witte Kwikstaart onbekend
2023-03-25 3 Tjiftjaf
2023-03-25 1 Groenling
2023-03-25 1 IJsvogel
2023-03-25 1 Groene Specht
2023-03-25 1 Grote Zilverreiger
2023-03-25 1 Roodborsttapuit
2023-03-25 1 Witte Kwikstaart
2023-03-25 1 Rietgors
2023-03-25 2 Waterpieper
2023-03-25 1 Witte Kwikstaart
2023-03-25 2 Bergeend
2023-03-25 6 Wintertaling
2023-03-25 2 Tureluur
2023-03-25 2 Scholekster
2023-03-25 4 Grutto

Aan de westkant van Spaarndam, direct tegenover de t-splitsing met de Nieuwe Rijweg, rijdt u het weggetje in waar de parkeerplaats "Landje van Gruijters" is aangegeven. Komt u vanuit de richting Santpoort / Velserbroek (via de Slaperdijkweg) en u rijdt Spaarndam binnen, dan is het meteen links. Komt u vanaf richting Halfweg of vanaf de pont Buitenhuizen, dan moet u eerst het oude dorp Spaarndam door en vlak voor u Spaarndam uitrijdt, wordt de parkeerplaats rechts aangegeven. Er zijn twee parkeermogelijkheden. De eerste is meteen links, als u het hek binnenrijdt, maar beter is 200 meter door te rijden tot de tweede parkeerplaats. Hier begint ook het plasje.

Route via Google Maps

GPS 52.41660, 4.67588