Spaarndam - Landje van Gruijters - Vogelkijkscherm

Het Landje van Gruijters is een plasje gelegen aan de westkant van het oude dorp Spaarndam. Het plasje heeft een zeer lage waterstand en hierdoor vindt u er veel soorten vogels zoals kluut, grutto, oeverloper, bontbekplevier, tureluur en lepelaar, maar ook kwikstaarten, slobeenden, waterhoen en krakeend.

Type Scherm
Beheerder Stichting Duurzaam Beheer Landje van Gruijters.
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-01-18 1 Veldleeuwerik
2019-01-18 1 Fazant
2019-01-18 1 Grote Zilverreiger
2019-01-18 5 Nonnetje
2019-01-18 1 Roodborsttapuit
2019-01-18 700 Kolgans
2019-01-18 1 Kolgans
2019-01-18 1 Buizerd
2019-01-18 40 Waterpieper
2019-01-18 1 Grote Zilverreiger
2019-01-18 1 Waterpieper
2019-01-18 65 Graspieper
2019-01-18 5 Nonnetje
2019-01-18 30 Graspieper
2019-01-13 10 Waterpieper
2019-01-12 120 Kievit
2019-01-12 1 Grote Zilverreiger
2019-01-12 40 Smient
2019-01-12 3 Bergeend
2019-01-12 5 Huismus

Aan de westkant van Spaarndam, direct tegenover de t-splitsing met de Nieuwe Rijweg, rijdt u het weggetje in waar de parkeerplaats "Landje van Gruijters" is aangegeven. Komt u vanuit de richting Santpoort / Velserbroek (via de Slaperdijkweg) en u rijdt Spaarndam binnen, dan is het meteen links. Komt u vanaf richting Halfweg of vanaf de pont Buitenhuizen, dan moet u eerst het oude dorp Spaarndam door en vlak voor u Spaarndam uitrijdt, wordt de parkeerplaats rechts aangegeven. Er zijn twee parkeermogelijkheden. De eerste is meteen links, als u het hek binnenrijdt, maar beter is 200 meter door te rijden tot de tweede parkeerplaats. Hier begint ook het plasje. Het (betonnen) scherm staat ongeveer 100 meter verderop en u bereikt het door de weg langs de dijk te blijven volgen.

Route via Google Maps

GPS 52.416602075714835, 4.675879219319246