Spaarndam - Landje van Gruijters - Vogelkijkscherm

Het Landje van Gruijters is een plasje gelegen aan de westkant van het oude dorp Spaarndam. Het plasje heeft een zeer lage waterstand en hierdoor vindt u er veel soorten vogels zoals kluut, grutto, oeverloper, bontbekplevier, tureluur en lepelaar, maar ook kwikstaarten, slobeenden, waterhoen en krakeend.

Type Scherm
Beheerder Stichting Duurzaam Beheer Landje van Gruijters.
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-12-04 25 Grote Canadese Gans
2020-12-04 1 Houtsnip
2020-12-02 1 Torenvalk
2020-12-02 2 Bergeend
2020-12-02 2 Krakeend
2020-12-02 6 Smient
2020-12-02 60 Wintertaling
2020-12-01 1 Grote Gele Kwikstaart
2020-11-29 28 Waterpieper
2020-11-29 1 Grote Zilverreiger
2020-11-29 1 Grote Zilverreiger
2020-11-28 1 Waterhoen
2020-11-28 1 Meerkoet
2020-11-28 1 Knobbelzwaan
2020-11-28 1 Grauwe Gans
2020-11-28 1 Nijlgans
2020-11-28 1 Huismus
2020-11-28 1 Aalscholver
2020-11-28 1 Kokmeeuw
2020-11-28 1 Bergeend

Aan de westkant van Spaarndam, direct tegenover de t-splitsing met de Nieuwe Rijweg, rijdt u het weggetje in waar de parkeerplaats "Landje van Gruijters" is aangegeven. Komt u vanuit de richting Santpoort / Velserbroek (via de Slaperdijkweg) en u rijdt Spaarndam binnen, dan is het meteen links. Komt u vanaf richting Halfweg of vanaf de pont Buitenhuizen, dan moet u eerst het oude dorp Spaarndam door en vlak voor u Spaarndam uitrijdt, wordt de parkeerplaats rechts aangegeven. Er zijn twee parkeermogelijkheden. De eerste is meteen links, als u het hek binnenrijdt, maar beter is 200 meter door te rijden tot de tweede parkeerplaats. Hier begint ook het plasje. Het (betonnen) scherm staat ongeveer 100 meter verderop en u bereikt het door de weg langs de dijk te blijven volgen.

Route via Google Maps

GPS 52.416602075714835, 4.675879219319246