Spaarndam - Landje van Gruijters - Vogelkijkscherm

Het Landje van Gruijters is een plasje gelegen aan de westkant van het oude dorp Spaarndam. Het plasje heeft een zeer lage waterstand en hierdoor vindt u er veel soorten vogels zoals kluut, grutto, oeverloper, bontbekplevier, tureluur en lepelaar, maar ook kwikstaarten, slobeenden, waterhoen en krakeend.

Type Scherm
Beheerder Stichting Duurzaam Beheer Landje van Gruijters.
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-26 2 Roodborsttapuit
2022-11-23 1 Kramsvogel
2022-11-20 6 Kramsvogel
2022-11-19 1000 Kievit
2022-11-19 1 Cetti's Zanger
2022-11-19 2 Fazant
2022-11-19 1 Watersnip
2022-11-19 1 Bergeend
2022-11-19 1 Sperwer
2022-11-18 2 Waterral
2022-11-18 1 Kolgans
2022-11-18 1 Cetti's Zanger
2022-11-18 1 Taiga- of Toendrarietgans
2022-11-17 1 Grote Zilverreiger
2022-11-17 1 Sperwer
2022-11-17 1 Waterpieper
2022-11-16 1 Krakeend
2022-11-16 1 Krakeend
2022-11-16 1 Bokje
2022-11-16 2 Dodaars

Aan de westkant van Spaarndam, direct tegenover de t-splitsing met de Nieuwe Rijweg, rijdt u het weggetje in waar de parkeerplaats "Landje van Gruijters" is aangegeven. Komt u vanuit de richting Santpoort / Velserbroek (via de Slaperdijkweg) en u rijdt Spaarndam binnen, dan is het meteen links. Komt u vanaf richting Halfweg of vanaf de pont Buitenhuizen, dan moet u eerst het oude dorp Spaarndam door en vlak voor u Spaarndam uitrijdt, wordt de parkeerplaats rechts aangegeven. Er zijn twee parkeermogelijkheden. De eerste is meteen links, als u het hek binnenrijdt, maar beter is 200 meter door te rijden tot de tweede parkeerplaats. Hier begint ook het plasje. Het (betonnen) scherm staat ongeveer 100 meter verderop en u bereikt het door de weg langs de dijk te blijven volgen.

Route via Google Maps

GPS 52.41660, 4.67588