Spaarndam - Landje van Gruijters - Vogelkijkscherm

Het Landje van Gruijters is een plasje gelegen aan de westkant van het oude dorp Spaarndam. Het plasje heeft een zeer lage waterstand en hierdoor vindt u er veel soorten vogels zoals kluut, grutto, oeverloper, bontbekplevier, tureluur en lepelaar, maar ook kwikstaarten, slobeenden, waterhoen en krakeend.

Type Scherm
Beheerder Stichting Duurzaam Beheer Landje van Gruijters.
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-03-23 5 Kleine Plevier
2019-03-23 1 Tureluur
2019-03-23 100 Grutto
2019-03-23 100 Grutto
2019-03-23 1 Buizerd
2019-03-22 1 Rouwkwikstaart
2019-03-22 30 Kluut
2019-03-22 2 Witte Kwikstaart
2019-03-22 1 Lepelaar
2019-03-22 5 Tureluur
2019-03-22 75 Grutto
2019-03-22 25 Kluut
2019-03-22 25 IJslandse Grutto
2019-03-22 6 Tureluur
2019-03-22 150 Grutto
2019-03-22 1 Kluut
2019-03-22 1 Meerkoet
2019-03-22 1 Grauwe Gans
2019-03-22 1 Tureluur
2019-03-22 40 Kluut

Aan de westkant van Spaarndam, direct tegenover de t-splitsing met de Nieuwe Rijweg, rijdt u het weggetje in waar de parkeerplaats "Landje van Gruijters" is aangegeven. Komt u vanuit de richting Santpoort / Velserbroek (via de Slaperdijkweg) en u rijdt Spaarndam binnen, dan is het meteen links. Komt u vanaf richting Halfweg of vanaf de pont Buitenhuizen, dan moet u eerst het oude dorp Spaarndam door en vlak voor u Spaarndam uitrijdt, wordt de parkeerplaats rechts aangegeven. Er zijn twee parkeermogelijkheden. De eerste is meteen links, als u het hek binnenrijdt, maar beter is 200 meter door te rijden tot de tweede parkeerplaats. Hier begint ook het plasje. Het (betonnen) scherm staat ongeveer 100 meter verderop en u bereikt het door de weg langs de dijk te blijven volgen.

Route via Google Maps

GPS 52.416602075714835, 4.675879219319246