Nationaal Park Zuid-Kennemerland - Spartelmeer - Vogelkijkhut

Het Spartelmeer is een duinmeer in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een nationaal park in de provincie Noord-Holland ten westen van Haarlem, op het grondgebied van de gemeenten Bloemendaal, Velsen en Zandvoort.

Type Hut
Beheerder P.W.N.
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 1 Dodaars
2024-06-16 1 Grasmus
2024-06-16 1 Torenvalk
2024-06-16 8 Krakeend
2024-06-16 6 Kuifeend
2024-06-16 2 Fuut
2024-06-16 6 Meerkoet
2024-06-16 2 Aalscholver
2024-06-16 1 Witte Kwikstaart
2024-06-16 2 Kneu
2024-06-16 2 Tafeleend
2024-06-16 2 Knobbelzwaan
2024-06-16 1 Graspieper
2024-06-16 1 Roodborsttapuit
2024-06-16 1 Boomleeuwerik
2024-06-16 1 Braamsluiper
2024-06-16 1 Waterral
2024-06-16 1 Fitis
2024-06-16 1 Nachtegaal
2024-06-16 1 Grasmus

De hut staat langs een wandel- en fietspad en is het snelst te bereiken vanaf ingang Parnassia van NPZK. Ga naar het oosten. Betaald parkeren. https://www.np-zuidkennemerland.nl/14957/waar/overzichtskaart In Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn alleen wandel- en fietspaden. De laatste 100 meter naar de hut is een wandelpad

Route via Google Maps

GPS 52.40845, 4.56442