Amsterdamse Waterleidingduinen - Oranjekom - Uitkijkplatform

Dit uitkijkplatform biedt uitzicht over het watertje dat bekend staat onder de naam Oranjekom. Het is een leuke plek om bijvoorbeeld dodaarzen en nonnetjes te zien. De Amsterdamse Waterleidingduinen, die liggen tussen Zandvoort en Langevelderslag, zijn grootschalig ingericht voor de winning van drinkwater voor de stad Amsterdam. In het noorden ligt een uitgestrekt complex van infiltratiekanalen. Oostelijk van het infiltratiegebied zijn grote oppervlakten grond bebost. Ten zuiden is het duinreliƫf minder door vergravingen veranderd. Het centrale gebied bestaat uit landschap dat tijdens de duinverstuivingen tussen 14e en 16e eeuw is ontstaan.

Type Overig
Beheerder Gemeente Amsterdam
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Vergeet geen toegangsbewijs tot het gebied te kopen bij de kaartjesautomaat. De kaartjesautomaten vindt u bij de hoofdingangen, waaronder bij De Oase.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 3 Raaf
2023-09-23 1 Boomkruiper
2023-09-22 1 Groene Specht
2023-09-22 1 Buizerd
2023-09-22 1 Grote Bonte Specht
2023-09-16 1 Grote Zilverreiger
2023-09-15 2 Krakeend
2023-09-15 2 Roodborst
2023-09-15 1 Roodborst
2023-09-15 1 Grote Bonte Specht
2023-09-15 4 Appelvink
2023-09-14 1 Fuut
2023-09-14 1 Vuurgoudhaan
2023-09-12 1 Boomklever
2023-09-12 1 Glanskop
2023-09-12 1 Roodborst
2023-09-12 1 IJsvogel
2023-09-12 1 Roodborst
2023-09-12 1 Winterkoning
2023-09-12 1 Gaai

De ingang van het gebied is bij "De Oase", welke vanuit de richtingen Haarlem en Den Haag prima met de bus te bereiken is. Neem buslijn 90. Vanaf de ingang is het uitkijkplatform na drie minuten lopen aan uw rechterhand.

Route via Google Maps

GPS 52.34459, 4.57811