Amsterdamse Waterleidingduinen - Oranjekom - Uitkijkplatform

Dit uitkijkplatform biedt uitzicht over het watertje dat bekend staat onder de naam Oranjekom. Het is een leuke plek om bijvoorbeeld dodaarzen en nonnetjes te zien. De Amsterdamse Waterleidingduinen, die liggen tussen Zandvoort en Langevelderslag, zijn grootschalig ingericht voor de winning van drinkwater voor de stad Amsterdam. In het noorden ligt een uitgestrekt complex van infiltratiekanalen. Oostelijk van het infiltratiegebied zijn grote oppervlakten grond bebost. Ten zuiden is het duinreliƫf minder door vergravingen veranderd. Het centrale gebied bestaat uit landschap dat tijdens de duinverstuivingen tussen 14e en 16e eeuw is ontstaan.

Type Overig
Beheerder Gemeente Amsterdam
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Vergeet geen toegangsbewijs tot het gebied te kopen bij de kaartjesautomaat. De kaartjesautomaten vindt u bij de hoofdingangen, waaronder bij De Oase.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 1 Boerenzwaluw
2024-07-15 1 Huiszwaluw
2024-07-15 30 Gierzwaluw
2024-07-15 1 Gaai
2024-07-15 1 IJsvogel
2024-07-15 1 Wespendief
2024-07-14 1 Grote Lijster
2024-07-14 1 Grote Gele Kwikstaart
2024-07-13 1 Boomkruiper
2024-07-10 2 Krakeend
2024-07-10 1 Roodborst
2024-07-10 1 Roodborst
2024-07-10 1 Boomleeuwerik
2024-07-08 1 Fitis
2024-07-08 1 Blauwe Reiger
2024-07-08 1 Grote Bonte Specht
2024-07-08 1 Meerkoet
2024-07-08 1 Grote Bonte Specht
2024-07-08 1 Aalscholver
2024-07-08 1 Zwartkop

De ingang van het gebied is bij "De Oase", welke vanuit de richtingen Haarlem en Den Haag prima met de bus te bereiken is. Neem buslijn 90. Vanaf de ingang is het uitkijkplatform na drie minuten lopen aan uw rechterhand.

Route via Google Maps

GPS 52.34459, 4.57811