Amsterdamse Waterleidingduinen - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is vooral in het winterhalfjaar interessant met foeragerende roerdomp, waterral, grote zaagbek, wintertaling en brilduiker. In de zomer wil er nog wel eens een ijsvogel langs komen.

Type Hut
Beheerder Gemeente Amsterdam
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Het meest interessant gedurende de winterperiode. Vergeet bij uw bezoek aan het gebied geen toegangsbewijs te kopen bij de kaartjesautomaat.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-12-02 1 Appelvink
2023-12-02 1 Groene Specht
2023-12-02 20 Koperwiek
2023-12-01 4 Grote Zaagbek
2023-12-01 20 Tafeleend
2023-12-01 1 Grote Zaagbek
2023-12-01 2 Brilduiker
2023-12-01 1 IJsvogel
2023-12-01 3 Vuurgoudhaan
2023-12-01 1 Groene Specht
2023-12-01 30 Kolgans
2023-12-01 2 Rietgors
2023-12-01 1 Nonnetje
2023-12-01 5 Rietgors
2023-12-01 1 Grote Zaagbek
2023-12-01 1 Grote Zaagbek
2023-12-01 1 IJsvogel
2023-12-01 4 Merel
2023-12-01 4 Merel
2023-12-01 1 Winterkoning

U kunt uw auto parkeren bij de ingang van de Amsterdamse Waterleidingduinen, De Oase. Loop langs de kaartjesautomaat rechtdoor het gebied in. Blijf het verharde pad volgen (de Oranjekom met uitkijkplatform ligt rechts van u), tot u na een halve kilometer een verhard pad naar rechts krijgt (tussen twee kanalen in). Volg dit pad en ga meteen linksaf een zandpad in (een kanaal ligt aan uw rechterhand). Na circa driehonderd meter ligt de hut aan de rechterkant. Ingang De Oase is prima met het openbaar vervoer te bereiken. Neem buslijn 90 vanaf treinstation Heemstede-Aerdenhout richting Den Haag. De rit duurt slechts 5 minuten.

Route via Google Maps

GPS 52.34373, 4.56101