Amsterdamse Waterleidingduinen - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is vooral in het winterhalfjaar interessant met foeragerende roerdomp, waterral, grote zaagbek, wintertaling en brilduiker. In de zomer wil er nog wel eens een ijsvogel langs komen.

Type Hut
Beheerder Gemeente Amsterdam
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Het meest interessant gedurende de winterperiode. Vergeet bij uw bezoek aan het gebied geen toegangsbewijs te kopen bij de kaartjesautomaat.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 1 Boerenzwaluw
2024-07-15 1 Huiszwaluw
2024-07-15 30 Gierzwaluw
2024-07-15 1 Gaai
2024-07-15 1 Tjiftjaf
2024-07-15 1 IJsvogel
2024-07-15 1 Kleine Karekiet
2024-07-15 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-07-15 1 Zilvermeeuw
2024-07-15 1 Gierzwaluw
2024-07-15 1 Zwartkop
2024-07-15 1 Grauwe Gans
2024-07-15 2 Grote Bonte Specht
2024-07-15 1 Boomkruiper
2024-07-15 1 Kleine Karekiet
2024-07-15 1 Wilde Eend
2024-07-15 1 Zwarte Kraai
2024-07-15 1 Gaai
2024-07-15 1 Kuifeend
2024-07-15 1 Tafeleend

U kunt uw auto parkeren bij de ingang van de Amsterdamse Waterleidingduinen, De Oase. Loop langs de kaartjesautomaat rechtdoor het gebied in. Blijf het verharde pad volgen (de Oranjekom met uitkijkplatform ligt rechts van u), tot u na een halve kilometer een verhard pad naar rechts krijgt (tussen twee kanalen in). Volg dit pad en ga meteen linksaf een zandpad in (een kanaal ligt aan uw rechterhand). Na circa driehonderd meter ligt de hut aan de rechterkant. Ingang De Oase is prima met het openbaar vervoer te bereiken. Neem buslijn 90 vanaf treinstation Heemstede-Aerdenhout richting Den Haag. De rit duurt slechts 5 minuten.

Route via Google Maps

GPS 52.34373, 4.56101