Amsterdamse Waterleidingduinen - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is vooral in het winterhalfjaar interessant met foeragerende roerdomp, waterral, grote zaagbek, wintertaling en brilduiker. In de zomer wil er nog wel eens een ijsvogel langs komen.

Type Hut
Beheerder Gemeente Amsterdam
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Het meest interessant gedurende de winterperiode. Vergeet bij uw bezoek aan het gebied geen toegangsbewijs te kopen bij de kaartjesautomaat.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 1 Wintertaling
2021-04-13 1 Witte Kwikstaart
2021-04-12 20 Boerenzwaluw
2021-04-12 3 Huiszwaluw
2021-04-12 2 Oeverzwaluw
2021-04-12 2 Rietgors
2021-04-12 3 Fitis
2021-04-12 1 Torenvalk
2021-04-11 2 Brilduiker
2021-04-11 4 Kuifeend
2021-04-11 1 Blauwe Kiekendief
2021-04-11 1 Boerenzwaluw
2021-04-10 1 Roodborsttapuit
2021-04-10 2 Krooneend
2021-04-09 1 Heggenmus
2021-04-09 1 Boerenzwaluw
2021-04-09 5 Boerenzwaluw
2021-04-09 2 Fuut
2021-04-09 2 Gaai
2021-04-09 2 Pimpelmees

U kunt uw auto parkeren bij de ingang van de Amsterdamse Waterleidingduinen, De Oase. Loop langs de kaartjesautomaat rechtdoor het gebied in. Blijf het verharde pad volgen (de Oranjekom met uitkijkplatform ligt rechts van u), tot u na een halve kilometer een verhard pad naar rechts krijgt (tussen twee kanalen in). Volg dit pad en ga meteen linksaf een zandpad in (een kanaal ligt aan uw rechterhand). Na circa driehonderd meter ligt de hut aan de rechterkant. Ingang De Oase is prima met het openbaar vervoer te bereiken. Neem buslijn 90 vanaf treinstation Heemstede-Aerdenhout richting Den Haag. De rit duurt slechts 5 minuten.

Route via Google Maps

GPS 52.343728330777736, 4.561010490247419