Hekslootpolder - De Steltkluut - Kijkplatform

De Hekslootpolder is een uniek veenweidegebied tussen Haarlem en Spaarndam. De polder is het laatste oorspronkelijke deel van de uitgestrekte veenweidegebieden die vroeger rond Haarlem lagen. De Hekslootpolder biedt een onderkomen aan vele soorten vogels. Grote aantallen weidevogels, zoals de grutto en de kievit, broeden er in het voorjaar. In de winter biedt de polder ruimte aan honderden ganzen, meerkoet, steltlopers, eenden en andere overwinteraars. Regelmatig zijn er lepelaar, aalscholver en buizerd te zien. De oude vogelkijkhut is definitief ten prooi gevallen aan vandalisme, maar een klein stukje verderop langs een plasje is een kijkplatform gekomen.

Type Hut
Beheerder Recreatieschap Spaarnwoude
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-20 1 Slobeend
2020-10-20 1 Bergeend
2020-10-20 2 Blauwe Reiger
2020-10-20 6 Smient
2020-10-20 5 Grote Canadese Gans
2020-10-20 2 Knobbelzwaan
2020-10-20 30 Graspieper
2020-10-20 15 Wintertaling
2020-10-20 1 Torenvalk
2020-10-20 1 Buizerd
2020-10-20 1 Koolmees
2020-10-20 1 Roodborst
2020-10-20 2 Veldleeuwerik
2020-10-20 50 Spreeuw
2020-10-20 270 Meerkoet
2020-10-19 1 Grote Zilverreiger
2020-10-19 20 Wintertaling
2020-10-19 150 Kolgans
2020-10-19 65 Krakeend
2020-10-19 1 Waterpieper

De polder en het vogelkijkplatform liggen tussen Haarlem-Noord en Spaarndam, aan de Vondelweg. Met het openbaar vervoer is het te bereiken met buslijn 5, halte Jan Gijzenkade of buslijn 4, halte Spaarndam.

Route via Google Maps

GPS 52.41229888555294, 4.667276592915676