Hekslootpolder - De Steltkluut - Kijkplatform

De Hekslootpolder is een uniek veenweidegebied tussen Haarlem en Spaarndam. De polder is het laatste oorspronkelijke deel van de uitgestrekte veenweidegebieden die vroeger rond Haarlem lagen. De Hekslootpolder biedt een onderkomen aan vele soorten vogels. Grote aantallen weidevogels, zoals de grutto en de kievit, broeden er in het voorjaar. In de winter biedt de polder ruimte aan honderden ganzen, meerkoet, steltlopers, eenden en andere overwinteraars. Regelmatig zijn er lepelaar, aalscholver en buizerd te zien. De oude vogelkijkhut is definitief ten prooi gevallen aan vandalisme, maar een klein stukje verderop langs een plasje is een kijkplatform gekomen.

Type Hut
Beheerder Recreatieschap Spaarnwoude
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 52.41230, 4.66728