Hekslootpolder - De Steltkluut - Kijkplatform

De Hekslootpolder is een uniek veenweidegebied tussen Haarlem en Spaarndam. De polder is het laatste oorspronkelijke deel van de uitgestrekte veenweidegebieden die vroeger rond Haarlem lagen. De Hekslootpolder biedt een onderkomen aan vele soorten vogels. Grote aantallen weidevogels, zoals de grutto en de kievit, broeden er in het voorjaar. In de winter biedt de polder ruimte aan honderden ganzen, meerkoet, steltlopers, eenden en andere overwinteraars. Regelmatig zijn er lepelaar, aalscholver en buizerd te zien. De oude vogelkijkhut is definitief ten prooi gevallen aan vandalisme, maar een klein stukje verderop langs een plasje is een kijkplatform gekomen.

Type Hut
Beheerder Recreatieschap Spaarnwoude
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-06-16 10 Kluut
2019-06-16 15 Tureluur
2019-06-16 1 Lepelaar
2019-06-16 1 Ooievaar
2019-06-16 1 Rietgors
2019-06-14 2 Kleine Plevier
2019-06-14 2 Kleine Plevier
2019-06-14 13 Kluut
2019-06-14 10 Tureluur
2019-06-14 5 Grutto
2019-06-14 2 Rietzanger
2019-06-14 2 Huismus
2019-06-14 2 Kleine Plevier
2019-06-14 1 Boerenzwaluw
2019-06-14 2 Grauwe Gans
2019-06-14 2 Kokmeeuw
2019-06-14 6 Grutto
2019-06-14 1 Lepelaar
2019-06-14 1 Kievit
2019-06-14 5 Tureluur

De polder en het vogelkijkplatform liggen tussen Haarlem-Noord en Spaarndam, aan de Vondelweg. Met het openbaar vervoer is het te bereiken met buslijn 5, halte Jan Gijzenkade of buslijn 4, halte Spaarndam.

Route via Google Maps

GPS 52.41229888555294, 4.667276592915676