IJmuiden - Noordpier - Vogelkijkpunt

De noordpier bij IJmuiden is minder bekend dan de zuidpier. U kunt er echter net zoveel zeevogels zien en u kunt hier gratis parkeren. Vooral tijdens of na stormachtig weer, het liefst noordwestenwind, kunt u hier allerlei bijzondere vogels zien zoals alken, zeekoeten, kuifaalscholver, jan-van-gent, noordse stormvogel, etc.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd De pier is bij windkracht 6 en hoger niet te bezoeken. Voor de huidige status verwijzen wij u naar de website van de reddingsbrigade https://www.ijrb.nl/strand-ijmuiden/zuid-en-noordpier/
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-09-25 2 Roodborsttapuit
2020-09-25 10 Rosse Grutto
2020-09-25 4 Zwarte Zee-eend
2020-09-25 1 Fuut
2020-09-25 5 Watersnip
2020-09-25 1 Oeverpieper
2020-09-25 2 Graspieper
2020-09-25 1 Witte Kwikstaart
2020-09-25 1 Slobeend
2020-09-25 8 Rosse Grutto
2020-09-25 2 Kanoet
2020-09-25 5 Aalscholver
2020-09-25 4 Kneu
2020-09-25 4 Bonte Strandloper
2020-09-25 13 Drieteenstrandloper
2020-09-25 255 Kokmeeuw
2020-09-25 1 Smient
2020-09-25 16 Grote Stern
2020-09-25 7 Visdief
2020-09-25 4 Eider

Vanaf het dorpje Wijk aan Zee volgt u de weg richting de noordpier.

Route via Google Maps

GPS 52.46756915725036, 4.54264235757598