Vogelplas Middelblok - Vogelkijkhut

In het veenweidelandschap trekt deze plas leuke vogelsoorten aan. Soorten die hier zijn waargenomen zijn onder andere reigers (blauwe reiger, purperreiger, grote zilverreiger, roerdomp), roofvogels (torenvalk, slechtvalk, boomvalk, bruine kiekendief, buizerd, sperwer), eenden (zomertaling, wintertaling, smient, slobeend, bergeend, tafeleend, kuifeend, krakeend), steltlopers (witgat, grutto, tureluur, kemphaan, scholekster, kievit) en verder onder meer visdief, putter, tjiftjaf.

Type Hut
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-24 1 Grote Zilverreiger
2021-02-23 1 Buizerd
2021-02-23 1 Kolgans
2021-02-22 1 Meerkoet
2021-02-22 1 Wilde Eend
2021-02-22 1 Kievit
2021-02-22 1 Smient
2021-02-22 1 Knobbelzwaan
2021-02-22 1 Nijlgans
2021-02-22 1 Bergeend
2021-02-22 1 Winterkoning
2021-02-22 2 Rietgors
2021-02-21 1 Pontische Meeuw
2021-02-21 2 Grote Zilverreiger
2021-02-21 1 Havik
2021-02-21 1 Pontische Meeuw
2021-02-20 1 Sperwer
2021-02-20 30 Smient
2021-02-20 1 Kuifeend
2021-02-20 1 Kuifeend

De auto kunt u parkeren in het dorp Gouderak, op de parkeerplaats bij het Dorpshuis of bij het zwembad. Vanaf daar volgt u lopend of fietsend de Snippejagerskade in zuidoostelijke richting. Na ongeveer 1 km volgt u de bocht naar links, waar de weg richting de kijkhut staat aangegeven. Hier kan men eventueel de fiets parkeren. Volg het bewegwijzerde pad langs de Gouderakse Landscheiding. De wandelroute eindigt bij de kijkhut. Het is ook mogelijk vanaf de andere zijde richting de kijkhut te gaan. Parkeren is aan de andere zijde echter lastiger. Halverwege de N207 van Gouda naar Bergambacht neemt u de afslag Beijersche weg. Deze weg gaat na circa 3 km over in de Achterbroek. Na ruim 1 kilometer verschijnt aan de rechterzijde het fietspad, de Snippejagerskade richting Gouderak. Hier is het mogelijk een enkele auto in de berm te parkeren, maar echt handig is dit niet. Vanaf dit punt is het ongeveer 500 meter lopen naar het pad richting de kijkhut. Volg het bewegwijzerde pad langs de Gouderakse Landscheiding. De wandelroute eindigt bij de kijkhut.

Route via Google Maps

GPS 51.97793810750096, 4.697486823821495