Vogelplas Middelblok - Vogelkijkhut

In het veenweidelandschap trekt deze plas leuke vogelsoorten aan. Soorten die hier zijn waargenomen zijn onder andere reigers (blauwe reiger, purperreiger, grote zilverreiger, roerdomp), roofvogels (torenvalk, slechtvalk, boomvalk, bruine kiekendief, buizerd, sperwer), eenden (zomertaling, wintertaling, smient, slobeend, bergeend, tafeleend, kuifeend, krakeend), steltlopers (witgat, grutto, tureluur, kemphaan, scholekster, kievit) en verder onder meer visdief, putter, tjiftjaf.

Type Hut
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-19 1 Havik
2019-05-19 1 Koekoek
2019-05-19 1 Grauwe Vliegenvanger
2019-05-19 1 Paapje
2019-05-19 1 Paapje
2019-05-16 2 Buizerd
2019-05-16 1 Zwartkop
2019-05-16 1 Houtduif
2019-05-16 2 Boerenzwaluw
2019-05-16 1 Meerkoet
2019-05-16 1 Fitis
2019-05-16 1 Tuinfluiter
2019-05-16 1 Spotvogel
2019-05-16 4 Fuut
2019-05-16 1 Grutto
2019-05-15 1 Spreeuw
2019-05-15 1 Visdief
2019-05-15 1 Meerkoet
2019-05-15 1 Staartmees
2019-05-15 1 Vink

De auto kunt u parkeren in het dorp Gouderak, op de parkeerplaats bij het Dorpshuis of bij het zwembad. Vanaf daar volgt u lopend of fietsend de Snippejagerskade in zuidoostelijke richting. Na ongeveer 1 km volgt u de bocht naar links, waar de weg richting de kijkhut staat aangegeven. Hier kan men eventueel de fiets parkeren. Volg het bewegwijzerde pad langs de Gouderakse Landscheiding. De wandelroute eindigt bij de kijkhut. Het is ook mogelijk vanaf de andere zijde richting de kijkhut te gaan. Parkeren is aan de andere zijde echter lastiger. Halverwege de N207 van Gouda naar Bergambacht neemt u de afslag Beijersche weg. Deze weg gaat na circa 3 km over in de Achterbroek. Na ruim 1 kilometer verschijnt aan de rechterzijde het fietspad, de Snippejagerskade richting Gouderak. Hier is het mogelijk een enkele auto in de berm te parkeren, maar echt handig is dit niet. Vanaf dit punt is het ongeveer 500 meter lopen naar het pad richting de kijkhut. Volg het bewegwijzerde pad langs de Gouderakse Landscheiding. De wandelroute eindigt bij de kijkhut.

Route via Google Maps

GPS 51.97793810750096, 4.697486823821495