Vogelplas Middelblok - Vogelkijkhut

In het veenweidelandschap trekt deze plas leuke vogelsoorten aan. Soorten die hier zijn waargenomen zijn onder andere reigers (blauwe reiger, purperreiger, grote zilverreiger, roerdomp), roofvogels (torenvalk, slechtvalk, boomvalk, bruine kiekendief, buizerd, sperwer), eenden (zomertaling, wintertaling, smient, slobeend, bergeend, tafeleend, kuifeend, krakeend), steltlopers (witgat, grutto, tureluur, kemphaan, scholekster, kievit) en verder onder meer visdief, putter, tjiftjaf.

Type Hut
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-03 1 Spotvogel
2023-06-03 1 Spotvogel
2023-06-03 1 Grauwe Vliegenvanger
2023-06-02 1 Visdief
2023-06-02 1 Putter
2023-06-02 5 Huiszwaluw
2023-06-02 1 Torenvalk
2023-06-02 2 Buizerd
2023-06-02 1 Witte Kwikstaart
2023-06-02 1 Rietgors
2023-06-02 1 Lepelaar
2023-06-02 2 Krakeend
2023-06-02 2 Ringmus
2023-06-02 3 Houtduif
2023-06-02 1 Purperreiger
2023-06-02 1 Waterhoen
2023-06-02 2 Kuifeend
2023-06-02 1 Purperreiger
2023-06-02 1 Fitis
2023-06-02 1 Tuinfluiter

De auto kunt u parkeren in het dorp Gouderak, op de parkeerplaats bij het Dorpshuis of bij het zwembad. Vanaf daar volgt u lopend of fietsend de Snippejagerskade in zuidoostelijke richting. Na ongeveer 1 km volgt u de bocht naar links, waar de weg richting de kijkhut staat aangegeven. Hier kan men eventueel de fiets parkeren. Volg het bewegwijzerde pad langs de Gouderakse Landscheiding. De wandelroute eindigt bij de kijkhut. Het is ook mogelijk vanaf de andere zijde richting de kijkhut te gaan. Parkeren is aan de andere zijde echter lastiger. Halverwege de N207 van Gouda naar Bergambacht neemt u de afslag Beijersche weg. Deze weg gaat na circa 3 km over in de Achterbroek. Na ruim 1 kilometer verschijnt aan de rechterzijde het fietspad, de Snippejagerskade richting Gouderak. Hier is het mogelijk een enkele auto in de berm te parkeren, maar echt handig is dit niet. Vanaf dit punt is het ongeveer 500 meter lopen naar het pad richting de kijkhut. Volg het bewegwijzerde pad langs de Gouderakse Landscheiding. De wandelroute eindigt bij de kijkhut.

Route via Google Maps

GPS 51.97794, 4.69749