Zevenhuizen - Zevenhuizerplas - Vogelkijkscherm Noordoever

In de Eendragtspolder kunt u door het aansluitende plas-/drasgebied struinen, over de eilandjes langs de oever van de Zevenhuizerplas en door het moerasbosje tussen de Zevenhuizerplas en de Eendragtspolder.

De Zevenhuizerplas is een door zandwinning kunstmatig aangelegd meer. Het oudste deel van de plas is in 1978 opgeleverd, in 2003 is de plas qua grootte verdubbeld. Aan de westoever zijn 3 eilandjes (niet toegankelijk) waar vooral in de winter veel watervogels vertoeven. Dat komt doordat de plas (tot wel 30 meter diep) in de winter bijna nooit in z’n geheel dicht-vriest. Aan de noordoever zijn 4 eilandjes, waarvan er twee toegankelijk zijn. Ook is aan die kant van de plas een ‘moerasbos’ waarin vele soorten watervogels zich ophouden.

Type Scherm
Beheerder Recreatieschap Rottemeren
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-28 1 Kleine Zilverreiger
2021-07-28 1 Witgat
2021-07-27 1 Roerdomp
2021-07-27 3 Kleine Zilverreiger
2021-07-27 1 Krombekstrandloper
2021-07-26 2 Wintertaling
2021-07-26 30 Visdief
2021-07-26 1 Dodaars
2021-07-26 3 Tureluur
2021-07-26 1 Bergeend
2021-07-26 1 Zilvermeeuw
2021-07-26 3 Watersnip
2021-07-26 2 Grutto
2021-07-26 1 Zomertaling
2021-07-26 6 Oeverloper
2021-07-26 12 Kemphaan
2021-07-26 1 Rietzanger
2021-07-26 1 Blauwborst
2021-07-26 1 Watersnip
2021-07-25 1 Roerdomp

Vanaf de parkeerplaats aan de Middelweg in Zevenhuizen kunt u lopend het Adriaan Huysmanpad volgen

Route via Google Maps

GPS 51.98480, 4.56777