Krimpen aan de Lek - De Zaag - Vogelkijkscherm

De Zaag (37 ha) in Krimpen aan de Lek is vernoemd naar de houtzagerij die vroeger op het eiland stond. Om de kwaliteit van de natuur te verbeteren, heeft het Zuid-Hollands Landschap het eiland een flinke opknapbeurt gegeven. Dat gebeurde in samenwerking met Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente. Geulen zijn uitgediept waardoor de werking van eb en vloed op het eiland nu sterker is; de waterkwaliteit is verbeterd; voor wandelaars zijn extra bruggetjes aangelegd; er staat een vogelkijkscherm. Ook bleek bodemsanering nodig vanwege de bedrijven die vroeger op het eiland waren gevestigd. Verder zorgden betrokken vrijwilligers dat het zwerfvuil uit de rivier werd – en in de toekomst wordt – opgeruimd.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Voor dit gebied geldt: laarzen zijn lekker, wandelschoenen een must en check het getij voorafgaand aan uw bezoek!
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-28 1 Zanglijster
2020-02-28 2 Cetti's Zanger
2020-02-24 1 Velduil
2020-02-23 1 Waterral
2020-02-23 20 Wilde Eend
2020-02-23 3 Staartmees
2020-02-23 30 Krakeend
2020-02-23 7 Blauwe Reiger
2020-02-23 9 Putter
2020-02-23 1 Gaai
2020-02-23 1 Pimpelmees
2020-02-23 1 Merel
2020-02-23 1 Kleine Mantelmeeuw
2020-02-23 1 Roodborst
2020-02-23 1 Zanglijster
2020-02-23 1 Boomkruiper
2020-02-23 25 Wintertaling
2020-02-23 1 Winterkoning
2020-02-23 4 Meerkoet
2020-02-23 4 Rietgors

Als u met de auto komt, is er een parkeerplaats net na het bruggetje bij de ingang van De Zaag, Krimpen a/d Lek Stormpoldervloedbos: langs de Van der Giessenweg. Komt u met de bus dan kunt u het best Bus 194 Arriva nemen, fietsvervoer mogelijk, halte De Zaag, Krimpen aan de Lek. Stadsbus 96 (RET) naar de Stormpolder, Bushalte van der Giessenweg, Krimpen aan den IJssel.

Route via Google Maps

GPS 51.89708214746738, 4.595058559731919