Loetbos - Eendenkooi Bakkerswaal - vogelkijkscherm

Deze kooi dankt haar naam aan het doorbraakwiel ‘De Bakkerswaal’ dat tijdens de St. Elizabethsvloed van 1421 is ontstaan en is waarschijnlijk al sinds de 17e eeuw als eendenkooi in gebruik. Aan de noordwestkant van het gebied loopt het het Paddenpad, dat een verbinding vormt met het Loetbos. Hier zijn veel bijzondere diertjes te vinden, zoals de heikikker, het landkaartje en de houtpantserjuffer.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar, gedeeltelijk toegankelijk
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-21 1 Gaai
2021-09-21 6 Witte Kwikstaart
2021-09-20 1 Tjiftjaf
2021-09-19 2 Roek
2021-09-19 1 Tjiftjaf
2021-09-19 1 Groene Specht
2021-09-18 4 Fazant
2021-09-13 1 Visarend
2021-09-13 1 Bruine Kiekendief
2021-09-13 1 Tapuit
2021-09-13 1 Torenvalk
2021-09-13 1 Grote Bonte Specht
2021-09-13 3 Staartmees
2021-09-13 1 Grote Zilverreiger
2021-09-13 1 Roek
2021-09-13 8 Buizerd
2021-09-13 50 Smient
2021-09-13 1 Grote Zilverreiger
2021-09-11 1 Huiszwaluw
2021-09-11 1 Kauw

Eendenkooi Bakkerswaal ligt aan de Lekdijk, tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Hier staat een kijkscherm waar u de vogels goed kunt bekijken. Een deel van het Paddenpad (ten noordwesten van de eendenkooi) is vrij toegankelijk. Dit pad loopt vanaf de Lek naar de Tiendweg en waar het de Tiendweg kruist is een recreatieplek.

Route via Google Maps

GPS 51.89349, 4.65686