Loetbos - Eendenkooi Bakkerswaal - vogelkijkscherm

Deze kooi dankt haar naam aan het doorbraakwiel ‘De Bakkerswaal’ dat tijdens de St. Elizabethsvloed van 1421 is ontstaan en is waarschijnlijk al sinds de 17e eeuw als eendenkooi in gebruik. Aan de noordwestkant van het gebied loopt het het Paddenpad, dat een verbinding vormt met het Loetbos. Hier zijn veel bijzondere diertjes te vinden, zoals de heikikker, het landkaartje en de houtpantserjuffer.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar, gedeeltelijk toegankelijk
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-12 6 Lepelaar
2024-07-11 2 Zwarte Stern
2024-07-10 1 Grote Zilverreiger
2024-07-07 2 Purperreiger
2024-07-07 1 Pimpelmees
2024-07-07 1 Koolmees
2024-07-07 1 Zilvermeeuw
2024-07-07 1 Purperreiger
2024-07-06 7 Knobbelzwaan
2024-07-06 1 Ekster
2024-07-04 1 Torenvalk
2024-07-03 100 Spreeuw
2024-07-02 1 Witte Kwikstaart
2024-07-02 1 Purperreiger
2024-07-02 1 Scholekster
2024-07-02 1 Kievit
2024-07-02 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-07-02 1 Meerkoet
2024-07-02 1 Turkse Tortel
2024-07-02 24 Zwarte Kraai

Eendenkooi Bakkerswaal ligt aan de Lekdijk, tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Hier staat een kijkscherm waar u de vogels goed kunt bekijken. Een deel van het Paddenpad (ten noordwesten van de eendenkooi) is vrij toegankelijk. Dit pad loopt vanaf de Lek naar de Tiendweg en waar het de Tiendweg kruist is een recreatieplek.

Route via Google Maps

GPS 51.89349, 4.65686