Loetbos - Eendenkooi Bakkerswaal - vogelkijkscherm

Deze kooi dankt haar naam aan het doorbraakwiel ‘De Bakkerswaal’ dat tijdens de St. Elizabethsvloed van 1421 is ontstaan en is waarschijnlijk al sinds de 17e eeuw als eendenkooi in gebruik. Aan de noordwestkant van het gebied loopt het het Paddenpad, dat een verbinding vormt met het Loetbos. Hier zijn veel bijzondere diertjes te vinden, zoals de heikikker, het landkaartje en de houtpantserjuffer.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar, gedeeltelijk toegankelijk
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-05 2 Huismus
2022-10-04 111 Smient
2022-10-04 1 Kuifeend
2022-10-04 1 Wilde Eend
2022-10-04 1 Krakeend
2022-10-04 1 Fuut
2022-10-04 1 Dodaars
2022-10-04 1 Aalscholver
2022-10-04 1 Merel
2022-10-04 1 Meerkoet
2022-10-04 1 Grauwe Gans
2022-10-04 1 Knobbelzwaan
2022-09-26 4 Wintertaling
2022-09-24 1 Blauwe Reiger
2022-09-24 1 Witgat
2022-09-23 1 Roodborst
2022-09-23 1 Pimpelmees
2022-09-23 1 Dodaars
2022-09-23 80 Smient
2022-09-23 3 Graspieper

Eendenkooi Bakkerswaal ligt aan de Lekdijk, tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Hier staat een kijkscherm waar u de vogels goed kunt bekijken. Een deel van het Paddenpad (ten noordwesten van de eendenkooi) is vrij toegankelijk. Dit pad loopt vanaf de Lek naar de Tiendweg en waar het de Tiendweg kruist is een recreatieplek.

Route via Google Maps

GPS 51.89349, 4.65686