Loetbos - Eendenkooi Bakkerswaal - vogelkijkscherm

Deze kooi dankt haar naam aan het doorbraakwiel ‘De Bakkerswaal’ dat tijdens de St. Elizabethsvloed van 1421 is ontstaan en is waarschijnlijk al sinds de 17e eeuw als eendenkooi in gebruik. Aan de noordwestkant van het gebied loopt het het Paddenpad, dat een verbinding vormt met het Loetbos. Hier zijn veel bijzondere diertjes te vinden, zoals de heikikker, het landkaartje en de houtpantserjuffer.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar, gedeeltelijk toegankelijk
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-12 1 Bruine Kiekendief
2019-12-10 1 Kuifeend
2019-12-10 1 Dodaars
2019-12-10 3 Slobeend
2019-12-10 1 Turkse Tortel
2019-12-10 1 Knobbelzwaan
2019-12-10 1 Spreeuw
2019-12-10 2 Dodaars
2019-12-10 2 Buizerd
2019-12-10 1001 Smient
2019-12-04 700 Kauw
2019-11-23 1 Vuurgoudhaan
2019-11-23 10 Slobeend
2019-11-23 5 Krakeend
2019-11-23 1000 Smient
2019-11-20 2 Dodaars
2019-11-18 10 Grauwe Gans
2019-11-18 10 Kolgans
2019-11-10 50 Kolgans
2019-11-02 1 Vink

Eendenkooi Bakkerswaal ligt aan de Lekdijk, tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Hier staat een kijkscherm waar u de vogels goed kunt bekijken. Een deel van het Paddenpad (ten noordwesten van de eendenkooi) is vrij toegankelijk. Dit pad loopt vanaf de Lek naar de Tiendweg en waar het de Tiendweg kruist is een recreatieplek.

Route via Google Maps

GPS 51.89349117094183, 4.656858708147306