Loetbos - Eendenkooi Bakkerswaal - vogelkijkscherm

Deze kooi dankt haar naam aan het doorbraakwiel ‘De Bakkerswaal’ dat tijdens de St. Elizabethsvloed van 1421 is ontstaan en is waarschijnlijk al sinds de 17e eeuw als eendenkooi in gebruik. Aan de noordwestkant van het gebied loopt het het Paddenpad, dat een verbinding vormt met het Loetbos. Hier zijn veel bijzondere diertjes te vinden, zoals de heikikker, het landkaartje en de houtpantserjuffer.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar, gedeeltelijk toegankelijk
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-24 1 Roek
2020-02-24 1 IJsvogel
2020-02-22 1 Ekster
2020-02-22 3 Zwarte Kraai
2020-02-22 2 Grauwe Gans
2020-02-15 3 Scholekster
2020-02-10 1 Bruine Kiekendief
2020-02-03 3 Staartmees
2020-02-03 6 Roek
2020-02-02 2 Gaai
2020-02-02 1 Staartmees
2020-02-02 1 Roodborst
2020-02-02 1 Smient
2020-02-02 1 Krakeend
2020-02-02 1 Slobeend
2020-02-02 25 Kuifeend
2020-02-02 1 Aalscholver
2020-02-02 1 Meerkoet
2020-02-02 1 Wilde Eend
2020-02-02 1 Pimpelmees

Eendenkooi Bakkerswaal ligt aan de Lekdijk, tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Hier staat een kijkscherm waar u de vogels goed kunt bekijken. Een deel van het Paddenpad (ten noordwesten van de eendenkooi) is vrij toegankelijk. Dit pad loopt vanaf de Lek naar de Tiendweg en waar het de Tiendweg kruist is een recreatieplek.

Route via Google Maps

GPS 51.89349117094183, 4.656858708147306