Loetbos - Eendenkooi Bakkerswaal - vogelkijkscherm

Deze kooi dankt haar naam aan het doorbraakwiel ‘De Bakkerswaal’ dat tijdens de St. Elizabethsvloed van 1421 is ontstaan en is waarschijnlijk al sinds de 17e eeuw als eendenkooi in gebruik. Aan de noordwestkant van het gebied loopt het het Paddenpad, dat een verbinding vormt met het Loetbos. Hier zijn veel bijzondere diertjes te vinden, zoals de heikikker, het landkaartje en de houtpantserjuffer.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar, gedeeltelijk toegankelijk
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-19 1 Kleine Mantelmeeuw
2020-10-19 3 Kokmeeuw
2020-10-19 1 Parkgans
2020-10-19 6 Grauwe Gans
2020-10-19 1 Tjiftjaf
2020-10-19 2 Grote Bonte Specht
2020-10-19 24 Kramsvogel
2020-10-19 1 Grote Zaagbek
2020-10-19 5 Krakeend
2020-10-19 9 Wilde Eend
2020-10-19 2 Kuifeend
2020-10-19 18 Slobeend
2020-10-19 1 Grote Zilverreiger
2020-10-19 1 Cetti's Zanger
2020-10-19 1 IJsvogel
2020-10-19 1 IJsvogel
2020-10-19 3 Wintertaling
2020-10-19 1 Watersnip
2020-10-19 2 Knobbelzwaan
2020-10-19 8 Spreeuw

Eendenkooi Bakkerswaal ligt aan de Lekdijk, tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Hier staat een kijkscherm waar u de vogels goed kunt bekijken. Een deel van het Paddenpad (ten noordwesten van de eendenkooi) is vrij toegankelijk. Dit pad loopt vanaf de Lek naar de Tiendweg en waar het de Tiendweg kruist is een recreatieplek.

Route via Google Maps

GPS 51.89349117094183, 4.656858708147306