Loetbos - Eendenkooi Bakkerswaal - vogelkijkscherm

Deze kooi dankt haar naam aan het doorbraakwiel ‘De Bakkerswaal’ dat tijdens de St. Elizabethsvloed van 1421 is ontstaan en is waarschijnlijk al sinds de 17e eeuw als eendenkooi in gebruik. Aan de noordwestkant van het gebied loopt het het Paddenpad, dat een verbinding vormt met het Loetbos. Hier zijn veel bijzondere diertjes te vinden, zoals de heikikker, het landkaartje en de houtpantserjuffer.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar, gedeeltelijk toegankelijk
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-18 2 Boerenzwaluw
2022-05-18 2 Scholekster
2022-05-17 1 Chinese Kraanvogel
2022-05-17 1 Purperreiger
2022-05-17 6 Boerenzwaluw
2022-05-17 1 Merel
2022-05-16 3 Huiszwaluw
2022-05-16 1 Visdief
2022-05-16 1 Groenling
2022-05-16 1 Witte Kwikstaart
2022-05-16 1 Holenduif
2022-05-16 3 Tureluur
2022-05-16 2 Scholekster
2022-05-16 2 Grutto
2022-05-16 1 Putter
2022-05-16 1 Lepelaar
2022-05-16 2 Bergeend
2022-05-15 1 Koekoek
2022-05-15 4 Zwarte Stern
2022-05-15 1 Grote Zilverreiger

Eendenkooi Bakkerswaal ligt aan de Lekdijk, tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Hier staat een kijkscherm waar u de vogels goed kunt bekijken. Een deel van het Paddenpad (ten noordwesten van de eendenkooi) is vrij toegankelijk. Dit pad loopt vanaf de Lek naar de Tiendweg en waar het de Tiendweg kruist is een recreatieplek.

Route via Google Maps

GPS 51.89349, 4.65686