Loetbos - Eendenkooi Bakkerswaal - vogelkijkscherm

Deze kooi dankt haar naam aan het doorbraakwiel ‘De Bakkerswaal’ dat tijdens de St. Elizabethsvloed van 1421 is ontstaan en is waarschijnlijk al sinds de 17e eeuw als eendenkooi in gebruik. Aan de noordwestkant van het gebied loopt het het Paddenpad, dat een verbinding vormt met het Loetbos. Hier zijn veel bijzondere diertjes te vinden, zoals de heikikker, het landkaartje en de houtpantserjuffer.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar, gedeeltelijk toegankelijk
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-05 1 Kleine Mantelmeeuw
2023-06-05 1 Visdief
2023-06-04 2 Staartmees
2023-06-04 1 Boomklever
2023-06-03 1 Kleine Mantelmeeuw
2023-05-31 1 Visdief
2023-05-31 6 Brandgans
2023-05-31 6 Kokmeeuw
2023-05-31 12 Purperreiger
2023-05-29 1 Grasmus
2023-05-29 4 Boerenzwaluw
2023-05-29 1 Kleine Karekiet
2023-05-29 1 Purperreiger
2023-05-29 1 Holenduif
2023-05-28 3 Huiszwaluw
2023-05-27 1 Krooneend
2023-05-24 5 Boerenzwaluw
2023-05-24 1 Cetti's Zanger
2023-05-24 4 Purperreiger
2023-05-24 1 Heggenmus

Eendenkooi Bakkerswaal ligt aan de Lekdijk, tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Hier staat een kijkscherm waar u de vogels goed kunt bekijken. Een deel van het Paddenpad (ten noordwesten van de eendenkooi) is vrij toegankelijk. Dit pad loopt vanaf de Lek naar de Tiendweg en waar het de Tiendweg kruist is een recreatieplek.

Route via Google Maps

GPS 51.89349, 4.65686