Loetbos - Eendenkooi Bakkerswaal - vogelkijkscherm

Deze kooi dankt haar naam aan het doorbraakwiel ‘De Bakkerswaal’ dat tijdens de St. Elizabethsvloed van 1421 is ontstaan en is waarschijnlijk al sinds de 17e eeuw als eendenkooi in gebruik. Aan de noordwestkant van het gebied loopt het het Paddenpad, dat een verbinding vormt met het Loetbos. Hier zijn veel bijzondere diertjes te vinden, zoals de heikikker, het landkaartje en de houtpantserjuffer.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar, gedeeltelijk toegankelijk
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-01 5 Koolmees
2023-01-31 1 Aalscholver
2023-01-31 8 Slobeend
2023-01-31 20 Krakeend
2023-01-31 4 Bergeend
2023-01-31 150 Smient
2023-01-31 5 Wintertaling
2023-01-31 30 Kuifeend
2023-01-31 12 Wilde Eend
2023-01-31 1 Staartmees
2023-01-31 1 Dodaars
2023-01-31 1 Pimpelmees
2023-01-31 1 Boomklever
2023-01-31 1 Ekster
2023-01-31 1 Vink
2023-01-31 1 Koolmees
2023-01-30 2 Grote Bonte Specht
2023-01-30 2 Wintertaling
2023-01-30 1 Grote Gele Kwikstaart
2023-01-30 2 Winterkoning

Eendenkooi Bakkerswaal ligt aan de Lekdijk, tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Hier staat een kijkscherm waar u de vogels goed kunt bekijken. Een deel van het Paddenpad (ten noordwesten van de eendenkooi) is vrij toegankelijk. Dit pad loopt vanaf de Lek naar de Tiendweg en waar het de Tiendweg kruist is een recreatieplek.

Route via Google Maps

GPS 51.89349, 4.65686