Polder Langenbroek - Donkse Laagten - Vogelkijkpunt

Dit plasdras-gebied bevindt zich in de Donkse Laagten. Het is een onder water gezet perceel dat vooral belangrijk is voor weidevogels zoals grutto en tureluur. U kunt hier verder soorten zien zoals bosruiter, oeverloper, wintertaling, blauwe reiger, temmincks strandloper, bonte strandloper, lepelaar en watersnip. Ook zijn er waarnemingen gedaan van steenloper, porseleinhoen, kleine strandloper en krombekstrandloper. Kortom: een erg leuk gebied om veel vogelsoorten te zien. In de winter slapen hier kleine zwanen en grote hoeveelheden kolganzen die foerageren in de nabije omgeving.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit vogelkijkpunt het beste na 15 uur bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-11-30 1 Brandgans
2023-11-30 1 Kolgans
2023-11-30 1 Grote Zilverreiger
2023-11-30 1 Kokmeeuw
2023-11-30 1 Stormmeeuw
2023-11-30 6 Smient
2023-11-30 4 Krakeend
2023-11-30 2 Wilde Eend
2023-11-30 12 Meerkoet
2023-11-30 1 Grote Zilverreiger
2023-11-30 7 Knobbelzwaan
2023-11-30 1 Blauwe Reiger
2023-11-26 1 Barmsijs onbekend
2023-11-26 2 Watersnip
2023-11-26 2 Slobeend
2023-11-24 12 Roek
2023-11-23 3 Bergeend
2023-11-23 1 Tjiftjaf
2023-11-23 1 Zwarte Mees
2023-11-22 1 Torenvalk

Vanaf de A15 neemt u de afslag ter hoogte van Papendrecht en volgt u de N214 richting het oosten. Rijd deze uit tot de rotonde bij Oud-Alblas en volg de provinciale weg richting Nieuw-Lekkerland. Ga bij Oud-Alblas de brug over en neem de tweede afslag rechtsaf, de Geerweg op. Houd links aan en na 2 km ligt Langenbroek links.

Route via Google Maps

GPS 51.88395, 4.77717