Polder Langenbroek - Donkse Laagten - Vogelkijkpunt

Dit plasdras-gebied bevindt zich in de Donkse Laagten. Het is een onder water gezet perceel dat vooral belangrijk is voor weidevogels zoals grutto en tureluur. U kunt hier verder soorten zien zoals bosruiter, oeverloper, wintertaling, blauwe reiger, temmincks strandloper, bonte strandloper, lepelaar en watersnip. Ook zijn er waarnemingen gedaan van steenloper, porseleinhoen, kleine strandloper en krombekstrandloper. Kortom: een erg leuk gebied om veel vogelsoorten te zien. In de winter slapen hier kleine zwanen en grote hoeveelheden kolganzen die foerageren in de nabije omgeving.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit vogelkijkpunt het beste na 15 uur bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Knobbelzwaan
2024-05-26 1 Purperreiger
2024-05-26 5 Tureluur
2024-05-26 5 Grutto
2024-05-26 1 Lepelaar
2024-05-26 1 Rietzanger
2024-05-26 1 Kluut
2024-05-26 1 Grutto
2024-05-26 1 Bruine Kiekendief
2024-05-26 1 Witte Kwikstaart
2024-05-26 1 Rietzanger
2024-05-26 1 Kluut
2024-05-26 1 Grutto
2024-05-23 1 Boomvalk
2024-05-23 1 Tapuit
2024-05-23 3 Bruine Kiekendief
2024-05-23 1 Purperreiger
2024-05-23 1 Grutto
2024-05-23 1 Zomertaling
2024-05-23 1 Witte Kwikstaart

Vanaf de A15 neemt u de afslag ter hoogte van Papendrecht en volgt u de N214 richting het oosten. Rijd deze uit tot de rotonde bij Oud-Alblas en volg de provinciale weg richting Nieuw-Lekkerland. Ga bij Oud-Alblas de brug over en neem de tweede afslag rechtsaf, de Geerweg op. Houd links aan en na 2 km ligt Langenbroek links.

Route via Google Maps

GPS 51.88395, 4.77717