Polder Langenbroek - Donkse Laagten - Vogelkijkpunt

Dit plasdras-gebied bevindt zich in de Donkse Laagten. Het is een onder water gezet perceel dat vooral belangrijk is voor weidevogels zoals grutto en tureluur. U kunt hier verder soorten zien zoals bosruiter, oeverloper, wintertaling, blauwe reiger, temmincks strandloper, bonte strandloper, lepelaar en watersnip. Ook zijn er waarnemingen gedaan van steenloper, porseleinhoen, kleine strandloper en krombekstrandloper. Kortom: een erg leuk gebied om veel vogelsoorten te zien. In de winter slapen hier kleine zwanen en grote hoeveelheden kolganzen die foerageren in de nabije omgeving.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit vogelkijkpunt het beste na 15 uur bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-12 1 Bruine Kiekendief
2019-12-12 13 Toendrarietgans
2019-12-12 1 Blauwe Kiekendief
2019-12-07 13 Wilde Eend
2019-12-07 1 Parkeend
2019-12-07 3850 Brandgans
2019-12-07 300 Brandgans
2019-12-07 46 Smient
2019-12-07 3 Ringmus
2019-12-07 2 Wilde Eend
2019-12-07 2 Bergeend
2019-12-07 80 Wintertaling
2019-12-07 1 Slobeend
2019-12-07 1 Wilde Eend
2019-12-07 5 Pijlstaart
2019-12-07 30 Wintertaling
2019-12-07 1 Krakeend
2019-12-07 30 Smient
2019-12-07 500 Kievit
2019-12-07 3 Bonte Strandloper

Vanaf de A15 neemt u de afslag ter hoogte van Papendrecht en volgt u de N214 richting het oosten. Rijd deze uit tot de rotonde bij Oud-Alblas en volg de provinciale weg richting Nieuw-Lekkerland. Ga bij Oud-Alblas de brug over en neem de tweede afslag rechtsaf, de Geerweg op. Houd links aan en na 2 km ligt Langenbroek links.

Route via Google Maps

GPS 51.88394552837335, 4.777173230936744