Hendrik-Ido-Ambacht - Sophiapolder - Vogelkijkhut

Dit gebied van ongeveer 70 ha in omvang, is in 2011 ingericht als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Op een aantal plekken zijn dijkjes doorgestoken en kreken gegraven. U vindt hier rietlanden in ontwikkeling, maar ook slikjes, waar diverse rietvogels en steltlopers op af komen. Denk hierbij aan soorten zoals tureluur, bontbekplevier, bonte strandloper en rietgors.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 51.83739, 4.66550