Nieuwe Dordtse Biesbosch - Van Elselingenweg - Vogelkijkhut

De Dordtse Biesbosch is een circa 1000 hectare groot gedeelte van de Hollandse Biesbosch. Het is te vinden op het zuidelijke gedeelte van het Eiland van Dordrecht.

De Dordtse Biesbosch ligt aan het Hollandsch Diep en de Nieuwe Merwede naast de Moerdijkbrug ten zuiden van Dordrecht. Bereikbaar vanaf de A16, afslag 20 's Gravendeel, via de N3, richting Dordtse Biesbosch.

De Dordtse Biesbosch bestaat uit diverse 'platen', zoals de Janusplaat, Noorderelsplaat, Hoge Biezenplaat, Tongplaat, Benedenste en Bovenste Beversluisplaat, Koekplaat. Tevens is er het gebied de Stormhoek en de wateren Lepelaarsgat, Noorderdiep en Zeehondengat.

De hut is overdekt en heeft een bijna 360 graden uitzicht over een ondiep watervlakte met veel watervogels als lepelaars etc.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-05 1 Snor
2023-06-05 1 Purperreiger
2023-06-05 1 Casarca
2023-06-05 3 Reuzenstern
2023-06-05 1 Kleine Plevier
2023-06-05 1 Blauwe Reiger
2023-06-05 1 Blauwe Reiger
2023-06-05 1 Huiszwaluw
2023-06-05 1 Lepelaar
2023-06-05 1 Scholekster
2023-06-05 1 Grutto
2023-06-05 1 Rietgors
2023-06-05 1 Bruine Kiekendief
2023-06-05 1 Gele Kwikstaart
2023-06-05 1 Kievit
2023-06-05 1 Fuut
2023-06-05 1 Wilde Eend
2023-06-05 1 Slobeend
2023-06-05 1 Zomertaling
2023-06-05 1 Tafeleend

De hut is goed te bereiken vanaf parkeerplaats P3 aan de van Elzelingenweg, loop vanaf P3 in noordelijke richting (richting Zeedijk) , ga links over de vlonderbrug en dan rechts tussen de schermen door naar de kijkhut.

Route via Google Maps

GPS 51.77737, 4.70496