Dordtse Biesbosch - Tongplaat - Vogelkijkhut

De Dordtse Biesbosch is een circa 1000 hectare groot gedeelte van de Hollandse Biesbosch. Het is te vinden op het zuidelijke gedeelte van het Eiland van Dordrecht.

De Dordtse Biesbosch ligt aan het Hollandsch Diep en de Nieuwe Merwede naast de Moerdijkbrug ten zuiden van Dordrecht. Bereikbaar vanaf de A16, afslag 20 's Gravendeel, via de N3, richting Dordtse Biesbosch.

De Dordtse Biesbosch bestaat uit diverse 'platen', zoals de Janusplaat, Noorderelsplaat, Hoge Biezenplaat, Tongplaat, Benedenste en Bovenste Beversluisplaat, Koekplaat. Tevens is er het gebied de Stormhoek en de wateren Lepelaarsgat, Noorderdiep en Zeehondengat.

De Tongplaat is onderdeel van de buitendijkse ecologische verbinding tussen de Sliedrechtse en de Dordtse Biesbosch. Het gebied heeft een totale oppervlakte van 101 hectare.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-28 1 Appelvink
2021-11-27 3 Putter
2021-11-27 1 Fazant
2021-11-25 1 Staartmees
2021-11-24 1 Bosuil
2021-11-24 1 Boomkruiper
2021-11-24 1 Meerkoet
2021-11-24 8 Koperwiek
2021-11-24 2 Merel
2021-11-24 2 Kauw
2021-11-24 1 Ekster
2021-11-24 1 Vuurgoudhaan
2021-11-24 1 Tjiftjaf
2021-11-24 1 Grote Zaagbek
2021-11-24 24 Brilduiker
2021-11-24 2 Fuut
2021-11-24 1 Blauwe Reiger
2021-11-24 1 Cetti's Zanger
2021-11-24 300 Kolgans
2021-11-24 24 Kuifeend

Vanaf de parkeerplaats aan de Oostdijk (zie foto) is een verhard wandelpad aangelegd dat eindigt bij de uitkijkbunker op de Tongplaat.

Route via Google Maps

GPS 51.74908, 4.70853