Zandwinput Lange Reeweg Lage Zwaluwe - Vogelkijkscherm

De plas is ontstaan door zandwinning. Op het water verblijven eendensoorten zoals wintertaling en kuifeend. In het voorjaar kunt u hier zingende blauwborsten vinden. Het vogelkijkscherm is gesitueerd aan de oostzijde van de zandwindput aan de Lange Reeweg te Lage Zwaluwe.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-18 1 Torenvalk
2024-07-16 1 Boomvalk
2024-07-16 1 Groenpootruiter
2024-07-16 1 Roerdomp
2024-07-16 1 Blauwborst
2024-07-11 1 Torenvalk
2024-07-11 1 Koereiger
2024-07-11 1 Fitis
2024-07-11 1 Roodborsttapuit
2024-07-11 1 Graspieper
2024-07-05 2 Grutto
2024-07-04 4 Kemphaan
2024-07-04 4 Bosruiter
2024-07-04 1 Snor
2024-07-04 1 Roerdomp
2024-06-30 1 Roerdomp
2024-06-28 1 Parkgans
2024-06-28 1 Grutto
2024-06-28 1 Kleine Zilverreiger
2024-06-28 1 Lepelaar

Vanuit Hooge Zwaluwe gaat u, zodra u Lage Zwaluwe binnenrijdt, meteen linksaf de Lange Reeweg in. Rijd door tot het strandje bij de zandwinput. Daar kunt u parkeren.

Route via Google Maps

GPS 51.68815, 4.72341