Zandwinput Lange Reeweg Lage Zwaluwe - Vogelkijkscherm

De plas is ontstaan door zandwinning. Op het water verblijven eendensoorten zoals wintertaling en kuifeend. In het voorjaar kunt u hier zingende blauwborsten vinden. Het vogelkijkscherm is gesitueerd aan de oostzijde van de zandwindput aan de Lange Reeweg te Lage Zwaluwe.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-25 1 Kleine Zilverreiger
2024-05-23 1 Scholekster
2024-05-17 1 Bosrietzanger
2024-05-17 1 Kneu
2024-05-17 3 Lepelaar
2024-05-17 2 Koereiger
2024-05-11 1 Graspieper
2024-05-11 1 Grasmus
2024-05-11 1 Lepelaar
2024-05-11 1 Grutto
2024-05-11 2 Grutto
2024-05-11 2 Grutto
2024-05-11 1 Lepelaar
2024-05-10 2 Grutto
2024-05-10 2 Lepelaar
2024-05-08 2 Gele Kwikstaart
2024-05-08 1 Slobeend
2024-05-08 1 Krakeend
2024-05-08 1 Kuifeend
2024-05-08 1 Wilde Eend

Vanuit Hooge Zwaluwe gaat u, zodra u Lage Zwaluwe binnenrijdt, meteen linksaf de Lange Reeweg in. Rijd door tot het strandje bij de zandwinput. Daar kunt u parkeren.

Route via Google Maps

GPS 51.68815, 4.72341