Zandwinput Lange Reeweg Lage Zwaluwe - Vogelkijkscherm

De plas is ontstaan door zandwinning. Op het water verblijven eendensoorten zoals wintertaling en kuifeend. In het voorjaar kunt u hier zingende blauwborsten vinden. Het vogelkijkscherm is gesitueerd aan de oostzijde van de zandwindput aan de Lange Reeweg te Lage Zwaluwe.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-04 2 Grutto
2023-06-04 1 Roodborsttapuit
2023-06-04 1 Bosrietzanger
2023-06-04 1 Koekoek
2023-06-04 1 Kneu
2023-06-04 1 Kokmeeuw
2023-06-04 1 Groenpootruiter
2023-06-04 1 Kievit
2023-06-04 1 Oeverzwaluw
2023-06-03 1 Grasmus
2023-06-03 1 Grutto
2023-06-03 4 Kneu
2023-06-03 1 Veldleeuwerik
2023-06-03 3 Lepelaar
2023-06-03 1 Graspieper
2023-06-03 1 Bosrietzanger
2023-06-03 1 Graspieper
2023-06-03 1 Kleine Karekiet
2023-06-03 1 Ekster
2023-06-03 1 Boerenzwaluw

Vanuit Hooge Zwaluwe gaat u, zodra u Lage Zwaluwe binnenrijdt, meteen linksaf de Lange Reeweg in. Rijd door tot het strandje bij de zandwinput. Daar kunt u parkeren.

Route via Google Maps

GPS 51.68815, 4.72341