Zandwinput Lange Reeweg Lage Zwaluwe - Vogelkijkscherm

De plas is ontstaan door zandwinning. Op het water verblijven eendensoorten zoals wintertaling en kuifeend. In het voorjaar kunt u hier zingende blauwborsten vinden. Het vogelkijkscherm is gesitueerd aan de oostzijde van de zandwindput aan de Lange Reeweg te Lage Zwaluwe.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-11-25 150 Kolgans
2023-11-25 300 Brandgans
2023-11-25 40 Smient
2023-11-25 30 Meerkoet
2023-11-25 4 Bergeend
2023-11-20 800 Kolgans
2023-11-20 200 Brandgans
2023-11-20 50 Brandgans
2023-11-20 1150 Kolgans
2023-11-20 4 Aalscholver
2023-11-20 20 Meerkoet
2023-11-20 300 Spreeuw
2023-11-20 1 Buizerd
2023-11-20 3 Zwarte Kraai
2023-11-20 1 Grote Zilverreiger
2023-11-20 200 Kolgans
2023-11-20 20 Brandgans
2023-11-20 2 Torenvalk
2023-11-19 500 Kolgans
2023-11-19 100 Brandgans

Vanuit Hooge Zwaluwe gaat u, zodra u Lage Zwaluwe binnenrijdt, meteen linksaf de Lange Reeweg in. Rijd door tot het strandje bij de zandwinput. Daar kunt u parkeren.

Route via Google Maps

GPS 51.68815, 4.72341