Zandwinput Lange Reeweg Lage Zwaluwe - Vogelkijkscherm

De plas is ontstaan door zandwinning. Op het water verblijven eendensoorten zoals wintertaling en kuifeend. In het voorjaar kunt u hier zingende blauwborsten vinden. Het vogelkijkscherm is gesitueerd aan de oostzijde van de zandwindput aan de Lange Reeweg te Lage Zwaluwe.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-19 1 Tapuit
2021-09-15 4 Grote Zilverreiger
2021-09-15 1 Bruine Kiekendief
2021-09-15 1 Slechtvalk
2021-09-10 1 Purperreiger
2021-09-09 1 Bruine Kiekendief
2021-08-31 47 Grauwe Gans
2021-08-31 2 Wilde Eend
2021-08-31 1 Aalscholver
2021-08-31 3 Aalscholver
2021-08-31 1 Blauwe Reiger
2021-08-31 7 Huiszwaluw
2021-08-31 2 Houtduif
2021-08-31 2 Knobbelzwaan
2021-08-31 1 Fazant
2021-08-31 1 Boerenzwaluw
2021-08-31 1 Witte Kwikstaart
2021-08-31 1 Zwarte Kraai
2021-08-31 2 Meerkoet
2021-08-31 22 Grauwe Gans

Vanuit Hooge Zwaluwe gaat u, zodra u Lage Zwaluwe binnenrijdt, meteen linksaf de Lange Reeweg in. Rijd door tot het strandje bij de zandwinput. Daar kunt u parkeren.

Route via Google Maps

GPS 51.68815, 4.72341