Zandwinput Lange Reeweg Lage Zwaluwe - Vogelkijkscherm

De plas is ontstaan door zandwinning. Op het water verblijven eendensoorten zoals wintertaling en kuifeend. In het voorjaar kunt u hier zingende blauwborsten vinden. Het vogelkijkscherm is gesitueerd aan de oostzijde van de zandwindput aan de Lange Reeweg te Lage Zwaluwe.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-13 1 Gele Kwikstaart
2021-06-13 2 Roodborsttapuit
2021-06-13 2 Boerenzwaluw
2021-06-13 1 Buizerd
2021-06-13 1 Kokmeeuw
2021-06-13 1 Merel
2021-06-13 1 Rietzanger
2021-06-13 1 Houtduif
2021-06-13 1 Steenuil
2021-06-07 1 Rietzanger
2021-06-07 1 Rietgors
2021-06-07 1 Lepelaar
2021-06-07 1 Tureluur
2021-06-07 1 Grasmus
2021-06-07 2 Lepelaar
2021-06-07 1 Kleine Karekiet
2021-06-07 1 Rietgors
2021-06-07 1 Rietzanger
2021-06-07 1 Scholekster
2021-06-07 1 Tureluur

Vanuit Hooge Zwaluwe gaat u, zodra u Lage Zwaluwe binnenrijdt, meteen linksaf de Lange Reeweg in. Rijd door tot het strandje bij de zandwinput. Daar kunt u parkeren.

Route via Google Maps

GPS 51.68815, 4.72341