Zandwinput Lange Reeweg Lage Zwaluwe - Vogelkijkscherm

De plas is ontstaan door zandwinning. Op het water verblijven eendensoorten zoals wintertaling en kuifeend. In het voorjaar kunt u hier zingende blauwborsten vinden. Het vogelkijkscherm is gesitueerd aan de oostzijde van de zandwindput aan de Lange Reeweg te Lage Zwaluwe.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-08-10 1 Cetti's Zanger
2020-08-10 4 Aalscholver
2020-08-10 1 Blauwe Reiger
2020-08-10 20 Grauwe Gans
2020-08-10 1 Meerkoet
2020-08-10 1 Meerkoet
2020-08-10 2 Meerkoet
2020-08-10 2 Boerenzwaluw
2020-08-05 6 Ringmus
2020-07-31 4 Graspieper
2020-07-31 1 Putter
2020-07-31 1 Rietgors
2020-07-31 6 Gele Kwikstaart
2020-07-31 1 Spotvogel
2020-07-31 1 Roodborsttapuit
2020-07-31 4 Kneu
2020-07-31 1 Cetti's Zanger
2020-07-31 2 Groenling
2020-07-31 1 Rietzanger
2020-07-31 1 Gele Kwikstaart

Vanuit Hooge Zwaluwe gaat u, zodra u Lage Zwaluwe binnenrijdt, meteen linksaf de Lange Reeweg in. Rijd door tot het strandje bij de zandwinput. Daar kunt u parkeren.

Route via Google Maps

GPS 51.68815078510609, 4.723413257221354