Emerput - Vogelkijkhut

De Emerput is gegraven om zand te winnen voor de zuidelijke rondweg. Later heeft de gemeente onder voorwaarden de suikerfabriek CSM toestemming gegeven slib te storten. Om zuurstofgebrek te voorkomen moest de plas belucht worden wat landschappelijk niet aantrekkelijk was maar noodzakelijk om o.a. vissterfte te voorkomen. Circa 5 jaar geleden was de put volgestort met slib en is dit verwijderd en naar elders afgevoerd hierdoor zijn slikranden verdwenen waardoor de kluut als broedvogel is verdwenen. De plas is 14 ha groot en 9 meter diep en is omgeven door bossageDe suikerfabriek is inmiddels gesloten en in oktober 2008 zijn door de CSM alle attributen van de put verwijderd. De Emerput is nu een prachtig natuurgebied midden in de stad..

Niet het eerste wat u zou verwachten bij een plas in een Bredase wijk, de Haagse Beemden: geoorde futen. Toch kunt u die hier regelmatig aantreffen. Verder zijn er allerlei eendensoorten te zien, waaronder tafeleend en kuifeend.

Type Hut
Beheerder West Brabanse VWG
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd De hut zelf is afgesloten. Via de plaatselijke vogelwerkgroep kunt u een sleutel lenen als u de hut wilt bezoeken, af te spreken via een email naar voorzitter@westbrabantsevwg.nl
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-08-12 1 Houtduif
2020-08-10 1 Heggenmus
2020-08-08 13 Grauwe Gans
2020-08-05 1 Gierzwaluw
2020-07-31 4 Gaai
2020-07-31 2 Turkse Tortel
2020-07-26 1 Ekster
2020-07-26 9 Aalscholver
2020-07-26 7 Kuifeend
2020-07-26 18 Wilde Eend
2020-07-26 1 Pimpelmees
2020-07-26 2 Waterhoen
2020-07-26 1 Houtduif
2020-07-26 2 Oeverloper
2020-07-26 9 Kuifeend
2020-07-26 1 Parkeend
2020-07-24 3 Kleine Mantelmeeuw
2020-07-23 1 Halsbandparkiet
2020-07-20 2 Parkeend
2020-07-20 7 Tafeleend

De plas ligt op ongeveer een ruime kilometer vanaf het treinstation.

Route via Google Maps

GPS 51.60117623182424, 4.75274620442509