Emerput - Vogelkijkhut

De Emerput is gegraven om zand te winnen voor de zuidelijke rondweg. Later heeft de gemeente onder voorwaarden de suikerfabriek CSM toestemming gegeven slib te storten. Om zuurstofgebrek te voorkomen moest de plas belucht worden wat landschappelijk niet aantrekkelijk was maar noodzakelijk om o.a. vissterfte te voorkomen. Circa 5 jaar geleden was de put volgestort met slib en is dit verwijderd en naar elders afgevoerd hierdoor zijn slikranden verdwenen waardoor de kluut als broedvogel is verdwenen. De plas is 14 ha groot en 9 meter diep en is omgeven door bossageDe suikerfabriek is inmiddels gesloten en in oktober 2008 zijn door de CSM alle attributen van de put verwijderd. De Emerput is nu een prachtig natuurgebied midden in de stad..

Niet het eerste wat u zou verwachten bij een plas in een Bredase wijk, de Haagse Beemden: geoorde futen. Toch kunt u die hier regelmatig aantreffen. Verder zijn er allerlei eendensoorten te zien, waaronder tafeleend en kuifeend.

Type Hut
Beheerder West Brabanse VWG
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd De hut zelf is afgesloten. Via de plaatselijke vogelwerkgroep kunt u een sleutel lenen als u de hut wilt bezoeken, af te spreken via een email naar voorzitter@westbrabantsevwg.nl
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-27 1 Turkse Tortel
2021-07-27 1 Zwarte Kraai
2021-07-27 1 Blauwe Reiger
2021-07-27 2 Knobbelzwaan
2021-07-27 7 Aalscholver
2021-07-27 2 Kleine Mantelmeeuw
2021-07-27 5 Meerkoet
2021-07-27 5 Fuut
2021-07-27 1 Parkeend
2021-07-27 3 Krakeend
2021-07-27 1 Winterkoning
2021-07-27 1 Houtduif
2021-07-27 1 Grote Bonte Specht
2021-07-27 1 Zwartkop
2021-07-27 2 Waterhoen
2021-07-27 4 Ooievaar
2021-07-27 1 Merel
2021-07-27 3 Ekster
2021-07-27 1 Kleine Karekiet
2021-07-27 1 Boomkruiper

De plas ligt op ongeveer een ruime kilometer vanaf het treinstation.

Route via Google Maps

GPS 51.60118, 4.75275