Schuddebeurs - Lage Zwaluwe

In dit waterbergingsgebied van het Waterschap Brabantse Delta kunt u diverse eendensoorten bekijken en grauwe ganzen zien foerageren.

Type Hut
Beheerder onbekend
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-05-28 1 Veldleeuwerik
2023-05-13 25 Huiszwaluw
2023-05-12 20 Huiszwaluw
2023-04-30 5 Boompieper
2023-04-27 7 Houtduif
2023-04-27 247 Gierzwaluw
2023-04-27 1 Tafeleend
2023-04-27 6 Bergeend
2023-04-27 16 Grauwe Gans
2023-04-27 2 Brandgans
2023-04-27 224 Boerenzwaluw
2023-04-27 23 Oeverzwaluw
2023-04-27 1 Veldleeuwerik
2023-04-27 4 Roek
2023-04-27 31 Kauw
2023-04-27 2 Boomvalk
2023-04-27 5 Buizerd
2023-04-27 3 Bruine Kiekendief
2023-04-27 4 Sperwer
2023-04-27 4 Kleine Zilverreiger

Het perceel is gelegen langs Dirk de Botsdijk te Lage Zwaluwe. Neem vanaf de A16 afslag Lage Zwaluwe en houdt vervolgens de richting Lage Zwaluwe aan. Circa 500 meter voor Lage Zwaluwe bevindt het waterbergingsgebied zich aan de linkerzijde.

Route via Google Maps

GPS 51.71169, 4.67532