Ridderkerk - Crezéepolder - Vogelkijkscherm

De Crezéepolder is een nieuw natuurontwikkelingsgebied onder de rook van Rotterdam, bestaande uit ruigtes, een krekenstelsel en rietkragen.

Door de ligging (aan de rivier Noord) heeft het gebied een aantrekkingskracht voor schaarse en zeldzame vogels.

Type Scherm
Beheerder Rijkswaterstaat
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Parkeren kan langs de Oostmolendijk. Vanaf daar loopt u in noordelijke richting over de dijkjes. Na ongeveer een kilometer komt u bij het kijkscherm terecht.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 51.86555, 4.63642