Barendrecht - Zuidpolder - Vogelkijkhut

Natuur en recreatiegebied. Het gebied bevat veel mogelijkheden om tijdelijk water op te vangen. Het vormt een soort waterreservoir voor zijn omgeving. In natte tijden wordt het water opgevangen en gebufferd.

Het peil kan 20 cm worden verhoogd zodat in droge tijden IJsselmonde niet afhankelijk is van de Oude Maas. Het verzilten van rivierwater in tijden dat de waterafvoer minder is vormt een probleem. En de voedselrijkdom van het rivier water zou een algenbloei kunnen veroorzaken daarom wordt relatief schoon water uit het Waaltje ingelaten. De Kleine Duiker (vroeger ook deels de Kromme Duiker genoemd) voert het water door het gebied.

De historische watergang is flink verbreed om een natte zones te creëren. Via een pomp kan het zuidelijke deel van de polder van water worden voorzien, uit eindelijk vloeit het water weer in de Kleine Duiker. Als het water onder de 3e Barendrechtseweg door stroomt heet het water op eens de Groote Duiker. In dit deel van de polder zijn nog niet alle benodigde gronden verworven.Er zijn procedures in gang gezet om de aangrenzende gebieden te verwerven. Nu al is een groot gebied gerealiseerd. Het zal nog enige tijd duren voor het totale project is afgerond.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-13 1 Fitis
2021-06-13 1 Fitis
2021-06-13 1 Cetti's Zanger
2021-06-12 2 Gaai
2021-06-11 1 Meerkoet
2021-06-11 1 Bosrietzanger
2021-06-10 1 Koekoek
2021-06-10 1 Grauwe Gans
2021-06-10 1 Scholekster
2021-06-10 1 Bruine Kiekendief
2021-06-10 1 Casarca
2021-06-10 7 Lepelaar
2021-06-10 1 Koekoek
2021-06-09 1 Braamsluiper
2021-06-09 1 Tjiftjaf
2021-06-09 1 Fitis
2021-06-09 2 Grote Bonte Specht
2021-06-09 10 Halsbandparkiet
2021-06-08 1 Dodaars
2021-06-08 1 Grote Bonte Specht

Tegenover de Ziedewijksekade 23 kunt u het Kromme Duikerpad op. Een paar honderd meter verder vindt u de kijkhut.

Route via Google Maps

GPS 51.83741, 4.54618