Zevenhuizen - Eendragtspolder - Uitkijktoren

In de Eendragtspolder kunt u door het aansluitende plas-/drasgebied struinen, over de eilandjes langs de oever van de Zevenhuizerplas en door het moerasbosje tussen de Zevenhuizerplas en de Eendragtspolder.

De Zevenhuizerplas is een door zandwinning kunstmatig aangelegd meer. Het oudste deel van de plas is in 1978 opgeleverd, in 2003 is de plas qua grootte verdubbeld. Aan de westoever zijn 3 eilandjes (niet toegankelijk) waar vooral in de winter veel watervogels vertoeven. Dat komt doordat de plas (tot wel 30 meter diep) in de winter bijna nooit in z’n geheel dicht-vriest. Aan de noordoever zijn 4 eilandjes, waarvan er twee toegankelijk zijn. Ook is aan die kant van de plas een ‘moerasbos’ waarin vele soorten watervogels zich ophouden.

Type Uitkijktoren
Beheerder Recreatieschap Rottemeren
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-20 1 Koperwiek
2020-10-20 50 Kramsvogel
2020-10-20 2 Zwarte Ruiter
2020-10-20 1 Zomertaling
2020-10-20 3 Pijlstaart
2020-10-20 2 Graspieper
2020-10-19 1 Torenvalk
2020-10-19 100 Kramsvogel
2020-10-18 1 Steppekiekendief
2020-10-18 20 Spreeuw
2020-10-18 35 Kievit
2020-10-18 2 Smient
2020-10-18 2 Krakeend
2020-10-18 1 Fuut
2020-10-18 4 Pijlstaart
2020-10-18 1 IJsvogel
2020-10-18 8 Grauwe Gans
2020-10-18 1 Smient
2020-10-18 1 Kuifeend
2020-10-18 1 Fuut

De uitkijktoren bevindt zich op de parkeerplaats van de Van Opheusdenweg/Slingerkade

Route via Google Maps

GPS 51.99355612656472, 4.568805471636466