Zevenhuizen - Eendragtspolder - Uitkijktoren

In de Eendragtspolder kunt u door het aansluitende plas-/drasgebied struinen, over de eilandjes langs de oever van de Zevenhuizerplas en door het moerasbosje tussen de Zevenhuizerplas en de Eendragtspolder.

De Zevenhuizerplas is een door zandwinning kunstmatig aangelegd meer. Het oudste deel van de plas is in 1978 opgeleverd, in 2003 is de plas qua grootte verdubbeld. Aan de westoever zijn 3 eilandjes (niet toegankelijk) waar vooral in de winter veel watervogels vertoeven. Dat komt doordat de plas (tot wel 30 meter diep) in de winter bijna nooit in z’n geheel dicht-vriest. Aan de noordoever zijn 4 eilandjes, waarvan er twee toegankelijk zijn. Ook is aan die kant van de plas een ‘moerasbos’ waarin vele soorten watervogels zich ophouden.

Type Uitkijktoren
Beheerder Recreatieschap Rottemeren
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 1 Roerdomp
2021-04-13 1 Veldleeuwerik
2021-04-13 1 Toendrarietgans
2021-04-13 2 Watersnip
2021-04-13 1 Pijlstaart
2021-04-13 1 Waterral
2021-04-13 3 Rietzanger
2021-04-13 1 Snor
2021-04-13 1 Roerdomp
2021-04-13 1 Blauwborst
2021-04-13 1 Tureluur
2021-04-13 1 Bruine Kiekendief
2021-04-13 1 Slechtvalk
2021-04-13 2 Veldleeuwerik
2021-04-13 3 Rietzanger
2021-04-13 1 Snor
2021-04-13 1 Buizerd
2021-04-13 1 Toendrarietgans
2021-04-13 1 Tafeleend
2021-04-13 1 Rosse Stekelstaart

De uitkijktoren bevindt zich op de parkeerplaats van de Van Opheusdenweg/Slingerkade

Route via Google Maps

GPS 51.99355612656472, 4.568805471636466