Reeuwijkse plassen - Reeuwijkse Hout - vogelkijkscherm

Het Reeuwijkse Plassengebied bestaat uit een tiental plassen die door smalle dijkjes (al dan niet met bebouwing) van elkaar worden gescheiden. Rond de plassen liggen waardevolle graslanden, waar het beheer gedeeltelijk wordt afgestemd op weidevogels. Op andere delen (schraalgraslanden) ligt het accent op botanische waarden. De plassen Broekvelden en Vettenbroek worden door grote aantallen watervogels gebruikt als rust- en voedselgebied. Tijdens vorstperioden blijft deze plas door de grotere diepte langer open dan de overige plassen. Uit de wijde omgeving bezoeken dan duizenden watervogels (onder meer kleine zwaan, smient, krakeend en slobeend) deze plassen.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 1 Staartmees
2023-03-24 4 Brilduiker
2023-03-24 2 Witte Kwikstaart
2023-03-24 1 Roodborsttapuit
2023-03-24 6 Putter
2023-03-24 11 Scholekster
2023-03-23 1 Purperreiger
2023-03-23 2 Zwartkopmeeuw
2023-03-23 1 Cetti's Zanger
2023-03-23 2 Rietgors
2023-03-23 1 Zeearend
2023-03-23 1 Torenvalk
2023-03-23 4 Krooneend
2023-03-23 1 Rietgors
2023-03-23 3 Grutto
2023-03-23 7 Krooneend
2023-03-22 2 Brilduiker
2023-03-22 3 Grutto
2023-03-22 16 Kemphaan
2023-03-21 2 Krooneend

Vanaf restaurant Reeuwijkse Hout loopt u over het strandje, waarna u op een fietspad komt. Na een 100 meter kunt u het gebied in en vindt u vrijwel direct aan uw rechterhand de vogelkijkscherm

Route via Google Maps

GPS 52.05959, 4.74677