Reeuwijkse plassen - Reeuwijkse Hout - vogelkijkscherm

Het Reeuwijkse Plassengebied bestaat uit een tiental plassen die door smalle dijkjes (al dan niet met bebouwing) van elkaar worden gescheiden. Rond de plassen liggen waardevolle graslanden, waar het beheer gedeeltelijk wordt afgestemd op weidevogels. Op andere delen (schraalgraslanden) ligt het accent op botanische waarden. De plassen Broekvelden en Vettenbroek worden door grote aantallen watervogels gebruikt als rust- en voedselgebied. Tijdens vorstperioden blijft deze plas door de grotere diepte langer open dan de overige plassen. Uit de wijde omgeving bezoeken dan duizenden watervogels (onder meer kleine zwaan, smient, krakeend en slobeend) deze plassen.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-28 1 Cetti's Zanger
2024-02-28 100 Kolgans
2024-02-28 12 Brilduiker
2024-02-28 600 Brandgans
2024-02-28 1 Ross' Gans
2024-02-28 1 Cetti's Zanger
2024-02-28 1 Heggenmus
2024-02-28 1 Zanglijster
2024-02-27 25 Spreeuw
2024-02-27 1 Ross' Gans
2024-02-27 15 Brilduiker
2024-02-27 1 Ross' Gans
2024-02-26 1 Fazant
2024-02-25 1 Zanglijster
2024-02-25 1 Cetti's Zanger
2024-02-25 1 Witte Kwikstaart
2024-02-25 2 Brilduiker
2024-02-25 2 Brilduiker
2024-02-25 1 Groene Specht
2024-02-24 3 Geoorde Fuut

Vanaf restaurant Reeuwijkse Hout loopt u over het strandje, waarna u op een fietspad komt. Na een 100 meter kunt u het gebied in en vindt u vrijwel direct aan uw rechterhand de vogelkijkscherm

Route via Google Maps

GPS 52.05959, 4.74677