Reeuwijkse plassen - Reeuwijkse Hout - vogelkijkscherm

Het Reeuwijkse Plassengebied bestaat uit een tiental plassen die door smalle dijkjes (al dan niet met bebouwing) van elkaar worden gescheiden. Rond de plassen liggen waardevolle graslanden, waar het beheer gedeeltelijk wordt afgestemd op weidevogels. Op andere delen (schraalgraslanden) ligt het accent op botanische waarden. De plassen Broekvelden en Vettenbroek worden door grote aantallen watervogels gebruikt als rust- en voedselgebied. Tijdens vorstperioden blijft deze plas door de grotere diepte langer open dan de overige plassen. Uit de wijde omgeving bezoeken dan duizenden watervogels (onder meer kleine zwaan, smient, krakeend en slobeend) deze plassen.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-26 1 Roodborst
2022-11-26 1 Cetti's Zanger
2022-11-26 2 Kolgans
2022-11-26 1 Dwerggans
2022-11-26 1 Cetti's Zanger
2022-11-26 1 Cetti's Zanger
2022-11-26 1 Sperwer
2022-11-26 2 Kolgans
2022-11-26 1 Dwerggans
2022-11-26 1 Cetti's Zanger
2022-11-26 1 Tjiftjaf
2022-11-26 1 Sperwer
2022-11-26 11 Brilduiker
2022-11-26 6 Kramsvogel
2022-11-26 1 Dwerggans
2022-11-26 400 Kolgans
2022-11-26 1 Kramsvogel
2022-11-25 2 Wintertaling
2022-11-25 2 Nijlgans
2022-11-25 1 Fazant

Vanaf restaurant Reeuwijkse Hout loopt u over het strandje, waarna u op een fietspad komt. Na een 100 meter kunt u het gebied in en vindt u vrijwel direct aan uw rechterhand de vogelkijkscherm

Route via Google Maps

GPS 52.05959, 4.74677