Reeuwijkse plassen - Reeuwijkse Hout - vogelkijkscherm

Het Reeuwijkse Plassengebied bestaat uit een tiental plassen die door smalle dijkjes (al dan niet met bebouwing) van elkaar worden gescheiden. Rond de plassen liggen waardevolle graslanden, waar het beheer gedeeltelijk wordt afgestemd op weidevogels. Op andere delen (schraalgraslanden) ligt het accent op botanische waarden. De plassen Broekvelden en Vettenbroek worden door grote aantallen watervogels gebruikt als rust- en voedselgebied. Tijdens vorstperioden blijft deze plas door de grotere diepte langer open dan de overige plassen. Uit de wijde omgeving bezoeken dan duizenden watervogels (onder meer kleine zwaan, smient, krakeend en slobeend) deze plassen.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-14 1 Wilde Eend
2024-07-14 1 Wilde Eend
2024-07-14 1 Parkeend
2024-07-14 1 Wilde Eend
2024-07-11 1 Torenvalk
2024-07-11 20 Fuut
2024-07-11 15 Visdief
2024-07-07 1 Parkeend
2024-07-07 1 Stadsduif
2024-07-06 1 Lepelaar ssp leucorodia
2024-07-06 1 Huismus
2024-07-06 1 Koekoek
2024-07-06 1 Wilde Eend
2024-07-06 1 Wilde Eend
2024-07-06 1 Kauw
2024-07-05 1 Cetti's Zanger
2024-07-05 1 Tuinfluiter
2024-07-05 2 Koolmees
2024-07-05 1 Heggenmus
2024-07-03 15 Zwarte Stern

Vanaf restaurant Reeuwijkse Hout loopt u over het strandje, waarna u op een fietspad komt. Na een 100 meter kunt u het gebied in en vindt u vrijwel direct aan uw rechterhand de vogelkijkscherm

Route via Google Maps

GPS 52.05959, 4.74677