Reeuwijkse plassen - Reeuwijkse Hout - vogelkijkscherm

Het Reeuwijkse Plassengebied bestaat uit een tiental plassen die door smalle dijkjes (al dan niet met bebouwing) van elkaar worden gescheiden. Rond de plassen liggen waardevolle graslanden, waar het beheer gedeeltelijk wordt afgestemd op weidevogels. Op andere delen (schraalgraslanden) ligt het accent op botanische waarden. De plassen Broekvelden en Vettenbroek worden door grote aantallen watervogels gebruikt als rust- en voedselgebied. Tijdens vorstperioden blijft deze plas door de grotere diepte langer open dan de overige plassen. Uit de wijde omgeving bezoeken dan duizenden watervogels (onder meer kleine zwaan, smient, krakeend en slobeend) deze plassen.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-20 1 Cetti's Zanger
2021-10-19 1 Havik
2021-10-19 10 Kuifeend
2021-10-19 5 Krakeend
2021-10-19 2 Winterkoning
2021-10-19 1 Cetti's Zanger
2021-10-19 1 Mandarijneend
2021-10-18 2 Krakeend
2021-10-18 5 Slobeend
2021-10-18 6 Smient
2021-10-18 1 Veldleeuwerik
2021-10-18 1 Cetti's Zanger
2021-10-18 1 Veldleeuwerik
2021-10-17 2 Koperwiek
2021-10-17 7 Fazant
2021-10-17 1 Scholekster
2021-10-17 3 Fuut
2021-10-17 7 Fazant
2021-10-17 5 Brandgans
2021-10-17 2 Wintertaling

Vanaf restaurant Reeuwijkse Hout loopt u over het strandje, waarna u op een fietspad komt. Na een 100 meter kunt u het gebied in en vindt u vrijwel direct aan uw rechterhand de vogelkijkscherm

Route via Google Maps

GPS 52.05959, 4.74677