Stolwijk - Bilwijk - vogelkijkscherm

Bilwijk (60 ha.) is een nieuw terrein, gelegen ten noorden van Stolwijk, in Polder Laag-Bilwijk. Het vroegere terrein Bergvlietse Kade, zuidoostelijk van Polder Laag-Bilwijk, wordt nu ook tot het terrein Bilwijk gerekend. Het terrein bestaat uit grasland waarvan de centraal-oostelijke percelen hoge aantallen weidevogels laten zien en het beheer gericht is op verdere versterking van dit weidevogelgrasland. Het westelijke deel biedt kansen om botanisch waardevolle graslanden te ontwikkelen door op zowel grote als op kleine schaal inrichtingsmaatregelen te treffen.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens het broedseizoen is er geen vrije toegang in het gebied (zie bord bij ingang).
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 51.98536, 4.77543