Reeuwijkse plassen - Plas Broekvelden - vogelkijkscherm

Het Reeuwijkse Plassengebied bestaat uit een tiental plassen die door smalle dijkjes (al dan niet met bebouwing) van elkaar worden gescheiden. Rond de plassen liggen waardevolle graslanden, waar het beheer gedeeltelijk wordt afgestemd op weidevogels. Op andere delen (schraalgraslanden) ligt het accent op botanische waarden. De plassen Broekvelden en Vettenbroek worden door grote aantallen watervogels gebruikt als rust- en voedselgebied. Tijdens vorstperioden blijft deze plas door de grotere diepte langer open dan de overige plassen. Uit de wijde omgeving bezoeken dan duizenden watervogels (onder meer kleine zwaan, smient, krakeend en slobeend) deze plassen.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-12 9 Brilduiker
2019-12-12 1 Pontische Meeuw
2019-12-12 4 Dodaars
2019-12-12 1 Pijlstaart
2019-12-12 2 Brilduiker
2019-12-12 2 Koereiger
2019-12-12 1 Slechtvalk
2019-12-12 1 Pijlstaart
2019-12-12 1 Waterral
2019-12-12 15 Dodaars
2019-12-12 4 Goudhaan
2019-12-12 13 Brilduiker
2019-12-11 1 Grote Aalscholver
2019-12-11 1 Pontische Meeuw
2019-12-11 1 Nonnetje
2019-12-11 7 Dodaars
2019-12-11 24 Brilduiker
2019-12-10 1 Pontische Meeuw
2019-12-10 1 Pontische Meeuw
2019-12-10 5 Dodaars

De Reeuwijkse Plassen liggen tussen Bodegraven, Driebruggen, Haastrecht, Gouda en Reeuwijk. Met het openbaar vervoer bereikt u het gebied via treinstation Gouda of Bodegraven. De vogelkijkschermen liggen aan de meest noordelijke plas, plas Broekvelden. Om bij het eerste kijkscherm te komen loopt of fietst u als volgt. Vanaf de grote parkeerplaats gaat u linksom over het fietspad rond de plas. Na enkele honderden meters, wanneer u aan de noordzijde van de plas loopt/fietst, ziet u een bruggetje naar links. Steek deze brug over en ongeveer twintig meter verder ziet u een schelpenpad naar rechts van het fietspad aflopen. Volg dit pad en na ongeveer 20 meter bent u bij het kijkscherm. Om bij het tweede vogelkijkscherm te komen, vervolgt u het fietspad om de plas. Wanneer u aan de oostzijde van de plas loopt/fietst, heeft het fietspad na enkele honderden meters een afslag naar rechts over een korte plank tussen het riet naar een picknicktafel aan het water. Vanaf deze plek heeft u een mooi uitzicht over de plas, maar u kunt ook naar links lopen naar het tweede kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.04559819732425, 4.761007458461887