Reeuwijkse Plassen - Bosmankade - Vogelkijkscherm

Het vogelkijkscherm is zodanig ontworpen dat ook recreanten met een rolstoel of scootmobiel ervan gebruik kunnen maken. De locatie van het scherm is bijzonder: het staat op de kop van een oude fundering van het gemaal aan de Bosmankade en aan het Natura2000 Plas Broekvelden en Vettenbroek. Dit gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied voor de doelsoorten kleine zwaan, smient, krakeend en slobeend.

Type Scherm
Beheerder Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Krakeend
2024-05-26 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-05-26 1 Cetti's Zanger
2024-05-26 1 Koekoek
2024-05-26 1 Koekoek
2024-05-25 1 Bruine Kiekendief
2024-05-23 1 Grote Karekiet
2024-05-23 3 Zwarte Stern
2024-05-23 2 Lepelaar
2024-05-23 3 Krooneend
2024-05-23 1 Krooneend x Pijlstaart
2024-05-23 1 Wilde Eend
2024-05-22 1 Dodaars
2024-05-22 1 Krooneend
2024-05-22 1 Zanglijster
2024-05-21 1 Vink
2024-05-21 1 Meerkoet
2024-05-21 1 Ekster
2024-05-21 1 Visdief
2024-05-21 1 Kleine Karekiet

De Reeuwijkse Plassen liggen tussen Bodegraven, Driebruggen, Haastrecht, Gouda en Reeuwijk. Met het openbaar vervoer bereikt u het gebied via treinstation Gouda of Bodegraven. Het vogelkijkscherm ligt aan de meest noordelijke plas, plas Broekvelden. Vanaf de parkeerplaats bij het Reeuwijkse Hout gaat u linksom over het fietspad rond de plas. Vervolg het fietspad om de plas langs de oostzijde van de plas. Dit is de Leksdijk. Sla bij de 1e t-splitsing rechtsaf en vervolg uw weg via de Bosmankade. Halverwege de Bosmankade vindt u rechts het vogelkijkscherm. Het scherm is ook bereikbaar via de westzijde van de plas.

Route via Google Maps

GPS 52.04039, 4.75401