Reeuwijkse Plassen - Bosmankade - Vogelkijkscherm

Het vogelkijkscherm is zodanig ontworpen dat ook recreanten met een rolstoel of scootmobiel ervan gebruik kunnen maken. De locatie van het scherm is bijzonder: het staat op de kop van een oude fundering van het gemaal aan de Bosmankade en aan het Natura2000 Plas Broekvelden en Vettenbroek. Dit gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied voor de doelsoorten kleine zwaan, smient, krakeend en slobeend.

Type Scherm
Beheerder Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-02-22 2 Nonnetje
2018-02-22 1 Nonnetje
2018-02-22 37000 Smient
2018-02-22 1 Grote Barmsijs
2018-02-21 1 Brilduiker
2018-02-20 1001 Smient
2018-02-20 28 Brilduiker
2018-02-20 45 Tafeleend
2018-02-20 1 Waterral
2018-02-20 1 Grote Mantelmeeuw
2018-02-20 3 Scholekster
2018-02-20 1 Dodaars
2018-02-20 2 Brilduiker
2018-02-20 1 Pontische Meeuw
2018-02-20 1 Sijs
2018-02-20 1 Putter
2018-02-20 81 Grote Barmsijs ssp flammea
2018-02-20 5 Brilduiker
2018-02-20 1 Cetti's Zanger
2018-02-20 35000 Smient

De Reeuwijkse Plassen liggen tussen Bodegraven, Driebruggen, Haastrecht, Gouda en Reeuwijk. Met het openbaar vervoer bereikt u het gebied via treinstation Gouda of Bodegraven. Het vogelkijkscherm ligt aan de meest noordelijke plas, plas Broekvelden. Vanaf de parkeerplaats bij het Reeuwijkse Hout gaat u linksom over het fietspad rond de plas. Vervolg het fietspad om de plas langs de oostzijde van de plas. Dit is de Leksdijk. Sla bij de 1e t-splitsing rechtsaf en vervolg uw weg via de Bosmankade. Halverwege de Bosmankade vindt u rechts het vogelkijkscherm. Het scherm is ook bereikbaar via de westzijde van de plas.

Route via Google Maps

GPS 52.04038886526709, 4.7540116303535624