Reeuwijkse Plassen - Bosmankade - Vogelkijkscherm

Het vogelkijkscherm is zodanig ontworpen dat ook recreanten met een rolstoel of scootmobiel ervan gebruik kunnen maken. De locatie van het scherm is bijzonder: het staat op de kop van een oude fundering van het gemaal aan de Bosmankade en aan het Natura2000 Plas Broekvelden en Vettenbroek. Dit gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied voor de doelsoorten kleine zwaan, smient, krakeend en slobeend.

Type Scherm
Beheerder Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-20 250 Krakeend
2021-10-20 1 Brilduiker
2021-10-20 100 Slobeend
2021-10-20 500 Smient
2021-10-20 200 Kuifeend
2021-10-20 1 Cetti's Zanger
2021-10-20 1 Brilduiker
2021-10-19 1 Krooneend
2021-10-19 1 Pontische Meeuw
2021-10-19 1 Visdief
2021-10-18 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-10-18 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-10-18 1 Grote Zilverreiger
2021-10-18 1 Keep
2021-10-18 2 Tjiftjaf
2021-10-18 2 Dodaars
2021-10-18 1 Cetti's Zanger
2021-10-18 3 Pijlstaart
2021-10-18 2 IJsvogel
2021-10-18 1 Brilduiker

De Reeuwijkse Plassen liggen tussen Bodegraven, Driebruggen, Haastrecht, Gouda en Reeuwijk. Met het openbaar vervoer bereikt u het gebied via treinstation Gouda of Bodegraven. Het vogelkijkscherm ligt aan de meest noordelijke plas, plas Broekvelden. Vanaf de parkeerplaats bij het Reeuwijkse Hout gaat u linksom over het fietspad rond de plas. Vervolg het fietspad om de plas langs de oostzijde van de plas. Dit is de Leksdijk. Sla bij de 1e t-splitsing rechtsaf en vervolg uw weg via de Bosmankade. Halverwege de Bosmankade vindt u rechts het vogelkijkscherm. Het scherm is ook bereikbaar via de westzijde van de plas.

Route via Google Maps

GPS 52.04039, 4.75401