Cornwerd - Kijkpunt Cornwerd

Vanaf dit uitzichtpunt heeft u zicht op het IJsselmeer en de Makkumer Noordwaard. Dit is een goede plek om grote aantallen vogels te zien gedurende de winter: grote zaagbekken, kuifeenden, kleine zwanen en nog veel meer. Met geluk ziet u in de zomer een reuzenstern voorbij komen.

Type Overig
Beheerder onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-16 2 Krakeend
2021-01-10 1 Wulp
2021-01-10 20 Brilduiker
2021-01-07 1 Tureluur
2021-01-07 12 Brilduiker
2021-01-07 12 Brilduiker
2021-01-06 1 Zwartbuikrotgans
2021-01-06 6 Brilduiker
2021-01-06 7 Wilde Zwaan
2021-01-06 2 Krooneend
2021-01-06 1 Grote Mantelmeeuw
2021-01-04 1 Nonnetje
2021-01-04 2 Brilduiker
2021-01-04 50 Tafeleend
2021-01-04 30 Tureluur
2021-01-02 1 Topper
2021-01-01 1 Ekster
2021-01-01 100 Brandgans
2021-01-01 2 Zilvermeeuw
2021-01-01 250 Rotgans

Neem vanaf de A7 afslag 15. Ga vanaf hier verder op de weg richting Makkum. Op een gegeven moment rijdt u langs de dijk langs het IJsselmeer. Na ongeveer een kilometer is op de dijk een uitkijkpunt. Deze ligt ter hoogte van het dorp Cornwerd.

Route via Google Maps

GPS 53.082543316572064, 5.385087900063676