Cornwerd - Kijkpunt Cornwerd

Vanaf dit uitzichtpunt heeft u zicht op het IJsselmeer en de Makkumer Noordwaard. Dit is een goede plek om grote aantallen vogels te zien gedurende de winter: grote zaagbekken, kuifeenden, kleine zwanen en nog veel meer. Met geluk ziet u in de zomer een reuzenstern voorbij komen.

Type Overig
Beheerder onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-24 1 Zwarthalszwaan
2022-06-24 1 Krooneend
2022-06-23 1 Braamsluiper
2022-06-23 1 Bruine Kiekendief
2022-06-21 1 Witte Kwikstaart
2022-06-21 1 Scholekster
2022-06-21 1 Huismus
2022-06-21 1 Bruine Kiekendief
2022-06-19 1 Groenling
2022-06-19 1 Krooneend
2022-06-19 1 Gierzwaluw
2022-06-19 1 Spreeuw
2022-06-19 1 Knobbelzwaan
2022-06-19 1 Huiszwaluw
2022-06-09 50 Krooneend
2022-06-03 1 Grutto
2022-06-02 1 Torenvalk
2022-05-30 1 Bruine Kiekendief
2022-05-30 8 Bosrietzanger
2022-05-28 10 Krooneend

Neem vanaf de A7 afslag 15. Ga vanaf hier verder op de weg richting Makkum. Op een gegeven moment rijdt u langs de dijk langs het IJsselmeer. Na ongeveer een kilometer is op de dijk een uitkijkpunt. Deze ligt ter hoogte van het dorp Cornwerd.

Route via Google Maps

GPS 53.08254, 5.38509