Cornwerd - Kijkpunt Cornwerd

Vanaf dit uitzichtpunt heeft u zicht op het IJsselmeer en de Makkumer Noordwaard. Dit is een goede plek om grote aantallen vogels te zien gedurende de winter: grote zaagbekken, kuifeenden, kleine zwanen en nog veel meer. Met geluk ziet u in de zomer een reuzenstern voorbij komen.

Type Overig
Beheerder onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 16 Tafeleend
2023-09-20 4000 Meerkoet
2023-09-20 1 Tafeleend
2023-09-20 1 Wilde Eend
2023-09-20 10 Knobbelzwaan
2023-09-20 1 Grote Zilverreiger
2023-09-20 1 Aalscholver
2023-09-17 2 Tafeleend
2023-09-17 1 Aalscholver
2023-09-17 1 Lepelaar
2023-09-17 1 Wulp
2023-09-17 5 Knobbelzwaan
2023-09-17 1 Kuifeend
2023-09-17 1 Knobbelzwaan
2023-09-17 1 Meerkoet
2023-09-17 1 Tafeleend
2023-09-17 40 Boerenzwaluw
2023-09-17 2 Knobbelzwaan
2023-09-16 1 Tafeleend
2023-09-16 1 Kuifeend

Neem vanaf de A7 afslag 15. Ga vanaf hier verder op de weg richting Makkum. Op een gegeven moment rijdt u langs de dijk langs het IJsselmeer. Na ongeveer een kilometer is op de dijk een uitkijkpunt. Deze ligt ter hoogte van het dorp Cornwerd.

Route via Google Maps

GPS 53.08254, 5.38509