Cornwerd - Kijkpunt Cornwerd

Vanaf dit uitzichtpunt heeft u zicht op het IJsselmeer en de Makkumer Noordwaard. Dit is een goede plek om grote aantallen vogels te zien gedurende de winter: grote zaagbekken, kuifeenden, kleine zwanen en nog veel meer. Met geluk ziet u in de zomer een reuzenstern voorbij komen.

Type Overig
Beheerder onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-26 5 Kleine Zwaan
2022-11-26 2 Wilde Zwaan
2022-11-26 1 Nonnetje
2022-11-26 2 Wilde Zwaan
2022-11-20 3 Oeverpieper
2022-11-20 2 Tafeleend
2022-11-20 3 Grote Zaagbek
2022-11-19 3 Nonnetje
2022-11-19 51 Brilduiker
2022-11-19 101 Tafeleend
2022-11-19 4 Grote Zaagbek
2022-11-19 1 Middelste Zaagbek
2022-11-19 1001 Kuifeend
2022-11-19 251 Topper
2022-11-19 4 Nonnetje
2022-11-16 1 Middelste Zaagbek
2022-11-16 35 Kuifeend
2022-11-16 4 Topper
2022-11-16 1 Tureluur
2022-11-16 5 Tafeleend

Neem vanaf de A7 afslag 15. Ga vanaf hier verder op de weg richting Makkum. Op een gegeven moment rijdt u langs de dijk langs het IJsselmeer. Na ongeveer een kilometer is op de dijk een uitkijkpunt. Deze ligt ter hoogte van het dorp Cornwerd.

Route via Google Maps

GPS 53.08254, 5.38509