Cornwerd - Kijkpunt Cornwerd

Vanaf dit uitzichtpunt heeft u zicht op het IJsselmeer en de Makkumer Noordwaard. Dit is een goede plek om grote aantallen vogels te zien gedurende de winter: grote zaagbekken, kuifeenden, kleine zwanen en nog veel meer. Met geluk ziet u in de zomer een reuzenstern voorbij komen.

Type Overig
Beheerder onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-17 3 Aalscholver
2020-10-17 5 Krooneend
2020-10-17 80 Bergeend
2020-10-17 2 Torenvalk
2020-10-17 1 Heggenmus
2020-10-16 10 Tureluur
2020-10-15 1 Kluut
2020-10-15 1 Steenloper
2020-10-15 1 Oeverpieper
2020-10-15 2 IJsvogel
2020-10-15 1 Oeverpieper
2020-10-11 4 Tafeleend
2020-10-11 1 Dodaars
2020-10-11 1 Nonnetje
2020-10-11 201 Tafeleend
2020-10-10 1 Fuut
2020-10-10 1 Meerkoet
2020-10-10 1 Kuifeend
2020-10-10 1 Tafeleend
2020-10-10 20 Tureluur

Neem vanaf de A7 afslag 15. Ga vanaf hier verder op de weg richting Makkum. Op een gegeven moment rijdt u langs de dijk langs het IJsselmeer. Na ongeveer een kilometer is op de dijk een uitkijkpunt. Deze ligt ter hoogte van het dorp Cornwerd.

Route via Google Maps

GPS 53.082543316572064, 5.385087900063676