Hegewiersterfjild - It Hegewierster Fjild - Vogelkijkhut

Deze kijkhut is in 2008 ontworpen en gebouwd door leerlingen van het Simon Vestdijk College in Harlingen en de Praktijkopleiding Bouw in Leeuwarden. De hut heeft de vorm van een boothuis met ronde boeg. Meer dan 30 vogelsoorten broeden hier, waaronder scholekster, kluut, gele kwikstaart en bontbekplevier. In het voorjaar zijn er in het Hegewiersterfjild kemphanen te zien en in de winter veel ganzen, smienten en tafeleenden.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-27 1 Rietzanger
2021-07-27 1 Rietgors
2021-07-27 1 Aalscholver
2021-07-27 1 Grutto
2021-07-27 2 Lepelaar
2021-07-27 2 Tafeleend
2021-07-27 1 Rietzanger
2021-07-27 1 Witte Kwikstaart
2021-07-27 1 Grauwe Gans
2021-07-27 1 Scholekster
2021-07-27 1 Tureluur
2021-07-27 1 Kuifeend
2021-07-27 1 Fuut
2021-07-27 1 Tafeleend
2021-07-27 1 Lepelaar
2021-07-27 1 Kluut
2021-07-27 1 Kokmeeuw
2021-07-27 1 Visdief
2021-07-27 1 Aalscholver
2021-07-26 1 Kleine Zilverreiger

De hut staat ten zuiden van Harlingen. Neem vanaf de N31 de afslag Kimswerd. Dit is de Kimswerderlaan. Kort na de rotonde volgt u de afslag richting hut. Er is een parkeerplaats aanwezig, waarna het nog 650 meter lopen is. Het dichtsbijzijnde treinstation ligt op 4,4 km van de kijkhut, de dichtsbijzijnde bushalte op 1,7 km.

Route via Google Maps

GPS 53.15115, 5.41770