Hegewiersterfjild - It Hegewierster Fjild - Vogelkijkhut

Deze kijkhut is in 2008 ontworpen en gebouwd door leerlingen van het Simon Vestdijk College in Harlingen en de Praktijkopleiding Bouw in Leeuwarden. De hut heeft de vorm van een boothuis met ronde boeg. Meer dan 30 vogelsoorten broeden hier, waaronder scholekster, kluut, gele kwikstaart en bontbekplevier. In het voorjaar zijn er in het Hegewiersterfjild kemphanen te zien en in de winter veel ganzen, smienten en tafeleenden.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Rietgors
2024-04-22 1 Kluut
2024-04-22 1 Zwarte Ruiter
2024-04-22 1 Bontbekplevier
2024-04-22 1 Oeverloper
2024-04-20 10 Pijlstaart
2024-04-20 500 Grutto
2024-04-20 100 Bonte Strandloper
2024-04-20 20 Rosse Grutto
2024-04-20 60 Aalscholver
2024-04-20 1 Boerenzwaluw
2024-04-20 1 Oeverzwaluw
2024-04-20 1 Lepelaar
2024-04-20 5 Steenloper
2024-04-20 1 Bontbekplevier
2024-04-20 1000 Kokmeeuw
2024-04-20 100 Visdief
2024-04-20 10 Scholekster
2024-04-20 1 Stormmeeuw
2024-04-20 1 Grote Mantelmeeuw

De hut staat ten zuiden van Harlingen. Neem vanaf de N31 de afslag Kimswerd. Dit is de Kimswerderlaan. Kort na de rotonde volgt u de afslag richting hut. Er is een parkeerplaats aanwezig, waarna het nog 650 meter lopen is. Het dichtsbijzijnde treinstation ligt op 4,4 km van de kijkhut, de dichtsbijzijnde bushalte op 1,7 km.

Route via Google Maps

GPS 53.15115, 5.41770