Hegewiersterfjild - It Hegewierster Fjild - Vogelkijkhut

Deze kijkhut is in 2008 ontworpen en gebouwd door leerlingen van het Simon Vestdijk College in Harlingen en de Praktijkopleiding Bouw in Leeuwarden. De hut heeft de vorm van een boothuis met ronde boeg. Meer dan 30 vogelsoorten broeden hier, waaronder scholekster, kluut, gele kwikstaart en bontbekplevier. In het voorjaar zijn er in het Hegewiersterfjild kemphanen te zien en in de winter veel ganzen, smienten en tafeleenden.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 6 Graspieper
2023-03-25 24 Grutto
2023-03-25 2 Tureluur
2023-03-25 2 Steenloper
2023-03-25 4 Pijlstaart
2023-03-25 2 Baardman
2023-03-25 30 Kluut
2023-03-25 4 Kemphaan
2023-03-25 2 Dodaars
2023-03-25 6 Tafeleend
2023-03-25 2 Kneu
2023-03-25 4 Kluut
2023-03-25 1 Pijlstaart
2023-03-25 1 Kuifeend
2023-03-25 4 Grauwe Gans
2023-03-25 1 Slobeend
2023-03-25 3 Kluut
2023-03-25 1 Meerkoet
2023-03-25 2 Steenloper
2023-03-25 1 Tureluur

De hut staat ten zuiden van Harlingen. Neem vanaf de N31 de afslag Kimswerd. Dit is de Kimswerderlaan. Kort na de rotonde volgt u de afslag richting hut. Er is een parkeerplaats aanwezig, waarna het nog 650 meter lopen is. Het dichtsbijzijnde treinstation ligt op 4,4 km van de kijkhut, de dichtsbijzijnde bushalte op 1,7 km.

Route via Google Maps

GPS 53.15115, 5.41770