Hegewiersterfjild - It Hegewierster Fjild - Vogelkijkhut

Deze kijkhut is in 2008 ontworpen en gebouwd door leerlingen van het Simon Vestdijk College in Harlingen en de Praktijkopleiding Bouw in Leeuwarden. De hut heeft de vorm van een boothuis met ronde boeg. Meer dan 30 vogelsoorten broeden hier, waaronder scholekster, kluut, gele kwikstaart en bontbekplevier. In het voorjaar zijn er in het Hegewiersterfjild kemphanen te zien en in de winter veel ganzen, smienten en tafeleenden.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-20 1 Watersnip
2023-09-20 1 Oeverloper
2023-09-20 1 Aalscholver
2023-09-20 8 Lepelaar
2023-09-20 1 Zwarte Ruiter
2023-09-20 2 Lepelaar
2023-09-20 1 Huiszwaluw
2023-09-20 1 Zwarte Ruiter
2023-09-20 7 Boerenzwaluw
2023-09-20 2 Lepelaar
2023-09-20 3 Witte Kwikstaart
2023-09-20 1 Huiszwaluw
2023-09-20 7 Slobeend
2023-09-17 1 Buizerd
2023-09-17 1 Torenvalk
2023-09-17 15 Wintertaling
2023-09-17 3 Lepelaar
2023-09-17 2 Kleine Zilverreiger
2023-09-17 1 Bosruiter
2023-09-17 5 Kluut

De hut staat ten zuiden van Harlingen. Neem vanaf de N31 de afslag Kimswerd. Dit is de Kimswerderlaan. Kort na de rotonde volgt u de afslag richting hut. Er is een parkeerplaats aanwezig, waarna het nog 650 meter lopen is. Het dichtsbijzijnde treinstation ligt op 4,4 km van de kijkhut, de dichtsbijzijnde bushalte op 1,7 km.

Route via Google Maps

GPS 53.15115, 5.41770