Hegewiersterfjild - It Hegewierster Fjild - Vogelkijkhut

Deze kijkhut is in 2008 ontworpen en gebouwd door leerlingen van het Simon Vestdijk College in Harlingen en de Praktijkopleiding Bouw in Leeuwarden. De hut heeft de vorm van een boothuis met ronde boeg. Meer dan 30 vogelsoorten broeden hier, waaronder scholekster, kluut, gele kwikstaart en bontbekplevier. In het voorjaar zijn er in het Hegewiersterfjild kemphanen te zien en in de winter veel ganzen, smienten en tafeleenden.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-12 1 Bontbekplevier
2021-04-12 501 Kokmeeuw
2021-04-12 1 Zwartkopmeeuw
2021-04-12 200 Brandgans
2021-04-12 12 Grutto
2021-04-12 10 Kluut
2021-04-12 18 Grote Mantelmeeuw
2021-04-12 116 Scholekster
2021-04-12 185 Aalscholver
2021-04-12 2 Nijlgans
2021-04-12 2 Tureluur
2021-04-12 56 Zilvermeeuw
2021-04-12 1 Stormmeeuw
2021-04-12 8 Bergeend
2021-04-12 4 Pijlstaart
2021-04-12 2 Wintertaling
2021-04-12 4 Grauwe Gans
2021-04-12 1 Rosse Grutto
2021-04-12 2 Witte Kwikstaart
2021-04-12 14 Wilde Eend

De hut staat ten zuiden van Harlingen. Neem vanaf de N31 de afslag Kimswerd. Dit is de Kimswerderlaan. Kort na de rotonde volgt u de afslag richting hut. Er is een parkeerplaats aanwezig, waarna het nog 650 meter lopen is. Het dichtsbijzijnde treinstation ligt op 4,4 km van de kijkhut, de dichtsbijzijnde bushalte op 1,7 km.

Route via Google Maps

GPS 53.1511462311255, 5.417699885853849