Hegewiersterfjild - Kijkheuvel

Iets ten zuiden van Harlingen ligt deze kijkheuvel, van waar u uitzicht hebt over de velden waar goudplevieren, kieviten, grutto's en wulpen gezien kunnen worden. Ook de slechtvalk wordt hier regelmatig waargenomen.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-12 1 Bontbekplevier
2021-04-12 501 Kokmeeuw
2021-04-12 1 Zwartkopmeeuw
2021-04-12 200 Brandgans
2021-04-12 12 Grutto
2021-04-12 10 Kluut
2021-04-12 18 Grote Mantelmeeuw
2021-04-12 116 Scholekster
2021-04-12 185 Aalscholver
2021-04-12 2 Nijlgans
2021-04-12 2 Tureluur
2021-04-12 56 Zilvermeeuw
2021-04-12 1 Stormmeeuw
2021-04-12 8 Bergeend
2021-04-12 4 Pijlstaart
2021-04-12 2 Wintertaling
2021-04-12 4 Grauwe Gans
2021-04-12 1 Rosse Grutto
2021-04-12 2 Witte Kwikstaart
2021-04-12 14 Wilde Eend

Deze heuvel ligt ongeveer een kilometer ten zuiden van Harlingen aan de Harlingerweg.

Route via Google Maps

GPS 53.15108900886277, 5.428671172940018