Hegewiersterfjild - Kijkheuvel

Iets ten zuiden van Harlingen ligt deze kijkheuvel, van waar u uitzicht hebt over de velden waar goudplevieren, kieviten, grutto's en wulpen gezien kunnen worden. Ook de slechtvalk wordt hier regelmatig waargenomen.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-24 1 Zilverplevier ssp squatarola
2021-09-24 1 Oeverloper
2021-09-24 1 Watersnip
2021-09-18 1 Grauwe Gans
2021-09-18 1 Kleine Plevier
2021-09-18 20 Lepelaar
2021-09-18 2 Watersnip
2021-09-18 1 Oeverloper
2021-09-18 1 Grauwe Gans
2021-09-18 1 Aalscholver
2021-09-18 1 Witte Kwikstaart
2021-09-18 1 Oeverloper
2021-09-18 1 Slobeend
2021-09-18 1 Watersnip
2021-09-18 1 Kievit
2021-09-18 1 Bergeend
2021-09-18 1 Lepelaar
2021-09-18 1 Gele Kwikstaart
2021-09-18 1 Graspieper
2021-09-18 6 Watersnip

Deze heuvel ligt ongeveer een kilometer ten zuiden van Harlingen aan de Harlingerweg.

Route via Google Maps

GPS 53.15109, 5.42867