Hegewiersterfjild - Uitkijktoren

Iets ten zuiden van Harlingen ligt deze kijkheuvel, van waar u uitzicht hebt over de velden waar goudplevieren, kieviten, grutto's en wulpen gezien kunnen worden. Ook de slechtvalk wordt hier regelmatig waargenomen.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 6 Graspieper
2023-03-25 24 Grutto
2023-03-25 2 Tureluur
2023-03-25 2 Steenloper
2023-03-25 4 Pijlstaart
2023-03-25 2 Baardman
2023-03-25 30 Kluut
2023-03-25 4 Kemphaan
2023-03-25 2 Dodaars
2023-03-25 6 Tafeleend
2023-03-25 2 Kneu
2023-03-25 4 Kluut
2023-03-25 1 Pijlstaart
2023-03-25 1 Kuifeend
2023-03-25 4 Grauwe Gans
2023-03-25 1 Slobeend
2023-03-25 3 Kluut
2023-03-25 1 Meerkoet
2023-03-25 2 Steenloper
2023-03-25 1 Tureluur

Deze uitkijktoren staat ongeveer een kilometer ten zuiden van Harlingen aan de Harlingerweg.

Route via Google Maps

GPS 53.15109, 5.42867