Hegewiersterfjild - Kijkheuvel

Iets ten zuiden van Harlingen ligt deze kijkheuvel, van waar u uitzicht hebt over de velden waar goudplevieren, kieviten, grutto's en wulpen gezien kunnen worden. Ook de slechtvalk wordt hier regelmatig waargenomen.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-01-20 1 Pijlstaart
2022-01-20 1 Kluut
2022-01-20 1 Nonnetje
2022-01-15 2 Slobeend
2022-01-15 5 Holenduif
2022-01-15 50 Kuifeend
2022-01-15 1 Kluut
2022-01-15 1 Wulp
2022-01-14 1 Bonte Strandloper
2022-01-14 1 Kanoet
2022-01-14 200 Wintertaling
2022-01-14 70 Kemphaan
2022-01-14 300 Kievit
2022-01-14 100 Goudplevier
2022-01-09 1 Topper
2022-01-09 1 Kemphaan
2022-01-09 10 Grutto
2022-01-09 1 Zwarte Ruiter
2022-01-08 1 Scholekster
2022-01-08 1 Bergeend

Deze heuvel ligt ongeveer een kilometer ten zuiden van Harlingen aan de Harlingerweg.

Route via Google Maps

GPS 53.15109, 5.42867