Hegewiersterfjild - Uitkijktoren

Iets ten zuiden van Harlingen ligt deze kijkheuvel, van waar u uitzicht hebt over de velden waar goudplevieren, kieviten, grutto's en wulpen gezien kunnen worden. Ook de slechtvalk wordt hier regelmatig waargenomen.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 1 Witte Kwikstaart
2023-09-24 1 Brandgans
2023-09-24 20 Meerkoet
2023-09-24 35 Kuifeend
2023-09-24 4 Krakeend
2023-09-24 3 Kluut
2023-09-24 6 Bergeend
2023-09-24 1 Zwarte Ruiter
2023-09-24 15 Lepelaar
2023-09-24 1 Bruine Kiekendief
2023-09-24 1 Pijlstaart
2023-09-24 15 Kneu
2023-09-24 1 Stormmeeuw
2023-09-24 1 Kievit
2023-09-24 5 Goudplevier
2023-09-24 1 Pontische Meeuw
2023-09-24 1 Spreeuw
2023-09-24 1 Tafeleend
2023-09-24 2 Dodaars
2023-09-24 2 Holenduif

Deze uitkijktoren staat ongeveer een kilometer ten zuiden van Harlingen aan de Harlingerweg.

Route via Google Maps

GPS 53.15109, 5.42867