Hegewiersterfjild - Kijkheuvel

Iets ten zuiden van Harlingen ligt deze kijkheuvel, van waar u uitzicht hebt over de velden waar goudplevieren, kieviten, grutto's en wulpen gezien kunnen worden. Ook de slechtvalk wordt hier regelmatig waargenomen.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-10 1 Kuifeend
2021-01-10 60 Wilde Eend
2021-01-10 20 Pijlstaart
2021-01-10 20 Slobeend
2021-01-10 60 Smient
2021-01-10 2 Dodaars
2021-01-10 5 Meerkoet
2021-01-10 6 Kievit
2021-01-09 1 Scholekster
2021-01-07 2 Kleine Rietgans
2021-01-07 2 Kleine Rietgans
2021-01-06 1 Bruine Kiekendief
2021-01-06 1 Smient
2021-01-06 1 Nonnetje
2021-01-06 1 Pijlstaart
2021-01-06 1 Wintertaling
2021-01-06 1 Slobeend
2021-01-06 1 Krakeend
2021-01-06 1 Kuifeend
2021-01-06 100 Pijlstaart

Deze heuvel ligt ongeveer een kilometer ten zuiden van Harlingen aan de Harlingerweg.

Route via Google Maps

GPS 53.15108900886277, 5.428671172940018