Plasjes langs de N31, Harlingen - Vogelkijkpunt

Vanaf de zeedijk heeft u het beste zicht over het gebied. De vogels zitten op vrij grote afstand, dus het is aan te raden om een telescoop mee te nemen. Goudplevieren, bonte strandlopers, kemphanen en andere steltlopers behoren tot de opties, maar ook diverse eendensoorten.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant gedurende de vogeltrek in het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 1 Witte Kwikstaart
2023-09-24 1 Brandgans
2023-09-24 20 Meerkoet
2023-09-24 35 Kuifeend
2023-09-24 4 Krakeend
2023-09-24 3 Kluut
2023-09-24 6 Bergeend
2023-09-24 1 Zwarte Ruiter
2023-09-24 15 Lepelaar
2023-09-24 1 Bruine Kiekendief
2023-09-24 1 Pijlstaart
2023-09-24 15 Kneu
2023-09-24 1 Stormmeeuw
2023-09-24 1 Kievit
2023-09-24 5 Goudplevier
2023-09-24 1 Pontische Meeuw
2023-09-24 1 Spreeuw
2023-09-24 1 Tafeleend
2023-09-24 2 Dodaars
2023-09-24 2 Holenduif

Vanuit Harlingen volgt u korte tijd de weg naast de N31. Na ongeveer 1 kilometer buiten Harlingen liggen links enkele plasjes. Hier is een kleine parkeerplek aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 53.15110, 5.41262