Plasjes langs de N31, Harlingen - Vogelkijkpunt

Vanaf de zeedijk heeft u het beste zicht over het gebied. De vogels zitten op vrij grote afstand, dus het is aan te raden om een telescoop mee te nemen. Goudplevieren, bonte strandlopers, kemphanen en andere steltlopers behoren tot de opties, maar ook diverse eendensoorten.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant gedurende de vogeltrek in het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-09-20 2 Tapuit
2020-09-20 1 Oeverpieper
2020-09-19 1 Grote Canadese Gans
2020-09-19 1 Lepelaar
2020-09-19 1 Dodaars
2020-09-19 1 Nijlgans
2020-09-19 1 Witte Kwikstaart
2020-09-19 1 Aalscholver
2020-09-19 1 Bergeend
2020-09-19 1 Brandgans
2020-09-19 1 Grauwe Gans
2020-09-19 1 Graspieper
2020-09-19 1 Veldleeuwerik
2020-09-18 1 Buizerd
2020-09-18 1 Havik
2020-09-17 7 Kokmeeuw
2020-09-17 40 Brandgans
2020-09-17 24 Nijlgans
2020-09-17 8 Nijlgans
2020-09-17 50 Grote Canadese Gans

Vanuit Harlingen volgt u korte tijd de weg naast de N31. Na ongeveer 1 kilometer buiten Harlingen liggen links enkele plasjes. Hier is een kleine parkeerplek aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 53.15110249444917, 5.4126177671585225