Plasjes langs de N31, Harlingen - Vogelkijkpunt

Vanaf de zeedijk heeft u het beste zicht over het gebied. De vogels zitten op vrij grote afstand, dus het is aan te raden om een telescoop mee te nemen. Goudplevieren, bonte strandlopers, kemphanen en andere steltlopers behoren tot de opties, maar ook diverse eendensoorten.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant gedurende de vogeltrek in het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-12-02 50 Kanoet
2020-11-23 1 Zwarte Ruiter
2020-11-23 1 Zwarte Kraai
2020-11-23 1 Pontische Meeuw
2020-11-23 1 Merel
2020-11-23 1 Bokje
2020-11-23 5 Watersnip
2020-11-23 12 Watersnip
2020-11-23 2 Kanoet
2020-11-19 1 Kanoet
2020-11-19 3 Kluut
2020-11-17 1 Smient
2020-11-17 1 Buizerd
2020-11-08 1 Aalscholver
2020-11-08 1 Scholekster
2020-11-08 1 Bergeend
2020-11-08 1 Kokmeeuw
2020-11-08 1 Wilde Eend
2020-11-08 1 Kuifeend
2020-11-08 1 Tafeleend

Vanuit Harlingen volgt u korte tijd de weg naast de N31. Na ongeveer 1 kilometer buiten Harlingen liggen links enkele plasjes. Hier is een kleine parkeerplek aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 53.15110249444917, 5.4126177671585225