Plasjes langs de N31, Harlingen - Vogelkijkpunt

Vanaf de zeedijk heeft u het beste zicht over het gebied. De vogels zitten op vrij grote afstand, dus het is aan te raden om een telescoop mee te nemen. Goudplevieren, bonte strandlopers, kemphanen en andere steltlopers behoren tot de opties, maar ook diverse eendensoorten.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant gedurende de vogeltrek in het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 6 Graspieper
2023-03-25 24 Grutto
2023-03-25 2 Tureluur
2023-03-25 2 Steenloper
2023-03-25 4 Pijlstaart
2023-03-25 2 Baardman
2023-03-25 30 Kluut
2023-03-25 4 Kemphaan
2023-03-25 2 Dodaars
2023-03-25 6 Tafeleend
2023-03-25 2 Kneu
2023-03-25 4 Kluut
2023-03-25 1 Pijlstaart
2023-03-25 1 Kuifeend
2023-03-25 4 Grauwe Gans
2023-03-25 1 Slobeend
2023-03-25 3 Kluut
2023-03-25 1 Meerkoet
2023-03-25 2 Steenloper
2023-03-25 1 Tureluur

Vanuit Harlingen volgt u korte tijd de weg naast de N31. Na ongeveer 1 kilometer buiten Harlingen liggen links enkele plasjes. Hier is een kleine parkeerplek aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 53.15110, 5.41262