Plasjes langs de N31, Harlingen - Vogelkijkpunt

Vanaf de zeedijk heeft u het beste zicht over het gebied. De vogels zitten op vrij grote afstand, dus het is aan te raden om een telescoop mee te nemen. Goudplevieren, bonte strandlopers, kemphanen en andere steltlopers behoren tot de opties, maar ook diverse eendensoorten.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant gedurende de vogeltrek in het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-28 1 Grote Zilverreiger
2021-11-28 1 Bergeend
2021-11-28 1 Stormmeeuw
2021-11-28 1 Aalscholver
2021-11-28 1 Smient
2021-11-28 1 Tafeleend
2021-11-28 1 Dodaars
2021-11-28 1 Pijlstaart
2021-11-28 2 Knobbelzwaan
2021-11-28 1 Kluut
2021-11-28 1 Spreeuw
2021-11-25 1 Pijlstaart
2021-11-25 2 Slobeend
2021-11-24 1 Kievit
2021-11-24 1 Kievit
2021-11-24 1 Meerkoet
2021-11-24 1 Torenvalk
2021-11-24 1 Kuifeend
2021-11-24 1 Tafeleend
2021-11-24 1 Slobeend

Vanuit Harlingen volgt u korte tijd de weg naast de N31. Na ongeveer 1 kilometer buiten Harlingen liggen links enkele plasjes. Hier is een kleine parkeerplek aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 53.15110, 5.41262