Plasjes langs de N31, Harlingen - Vogelkijkpunt

Vanaf de zeedijk heeft u het beste zicht over het gebied. De vogels zitten op vrij grote afstand, dus het is aan te raden om een telescoop mee te nemen. Goudplevieren, bonte strandlopers, kemphanen en andere steltlopers behoren tot de opties, maar ook diverse eendensoorten.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant gedurende de vogeltrek in het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-23 2 Gaai
2021-02-23 4 Pimpelmees
2021-02-23 6 Koolmees
2021-02-23 1 Grote Bonte Specht
2021-02-23 1 Torenvalk
2021-02-23 1 Grutto
2021-02-23 1 Pontische Meeuw
2021-02-23 1 Witte Kwikstaart
2021-02-23 1 Kanoet
2021-02-23 2 Kleine Plevier
2021-02-23 1 Pijlstaart
2021-02-21 2 Grutto
2021-02-21 1 Tureluur
2021-02-21 60 Scholekster
2021-02-21 60 Slobeend
2021-02-21 100 Kuifeend
2021-02-21 4 Kleine Plevier
2021-02-21 6 Tafeleend
2021-02-21 4 Pijlstaart
2021-02-21 2 Zomertaling

Vanuit Harlingen volgt u korte tijd de weg naast de N31. Na ongeveer 1 kilometer buiten Harlingen liggen links enkele plasjes. Hier is een kleine parkeerplek aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 53.15110249444917, 5.4126177671585225