Plasjes langs de N31, Harlingen - Vogelkijkpunt

Vanaf de zeedijk heeft u het beste zicht over het gebied. De vogels zitten op vrij grote afstand, dus het is aan te raden om een telescoop mee te nemen. Goudplevieren, bonte strandlopers, kemphanen en andere steltlopers behoren tot de opties, maar ook diverse eendensoorten.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant gedurende de vogeltrek in het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-18 1 Rietzanger
2022-05-18 1 Hybride Gans onbekend
2022-05-18 1 Graspieper
2022-05-17 1 Zilverplevier
2022-05-17 2 Gele Kwikstaart
2022-05-17 1 Boerenzwaluw
2022-05-17 2 Aalscholver
2022-05-17 1 Graspieper
2022-05-17 1 Tureluur
2022-05-17 1 Rietgors
2022-05-17 1 Oeverloper
2022-05-17 2 Kluut
2022-05-17 1 Kluut
2022-05-17 1 Zwarte Ruiter
2022-05-17 2 Slobeend
2022-05-17 2 Kleine Plevier
2022-05-17 1 Grutto
2022-05-17 1 Visdief
2022-05-17 8 Pijlstaart
2022-05-17 4 Tafeleend

Vanuit Harlingen volgt u korte tijd de weg naast de N31. Na ongeveer 1 kilometer buiten Harlingen liggen links enkele plasjes. Hier is een kleine parkeerplek aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 53.15110, 5.41262