Plasjes langs de N31, Harlingen - Vogelkijkpunt

Vanaf de zeedijk heeft u het beste zicht over het gebied. De vogels zitten op vrij grote afstand, dus het is aan te raden om een telescoop mee te nemen. Goudplevieren, bonte strandlopers, kemphanen en andere steltlopers behoren tot de opties, maar ook diverse eendensoorten.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant gedurende de vogeltrek in het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-17 1 Aalscholver
2021-05-17 1 Gele Kwikstaart
2021-05-17 1 Scholekster
2021-05-16 1 Oeverloper
2021-05-16 1 Kleine Plevier
2021-05-16 2 Zwartkopmeeuw
2021-05-16 6 Lepelaar
2021-05-16 32 Brandgans
2021-05-16 1 Oeverloper
2021-05-16 1 Kleine Plevier
2021-05-16 2 Geoorde Fuut
2021-05-16 2 Zwartkopmeeuw
2021-05-16 1 Graspieper
2021-05-16 1 Rietzanger
2021-05-16 1 Kleine Karekiet
2021-05-16 2 Visdief
2021-05-16 2 Kleine Plevier
2021-05-15 1 Krooneend
2021-05-15 2 Zwartkopmeeuw
2021-05-15 1 Krooneend

Vanuit Harlingen volgt u korte tijd de weg naast de N31. Na ongeveer 1 kilometer buiten Harlingen liggen links enkele plasjes. Hier is een kleine parkeerplek aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 53.15110249444917, 5.4126177671585225