Plasjes langs de N31, Harlingen - Vogelkijkpunt

Vanaf de zeedijk heeft u het beste zicht over het gebied. De vogels zitten op vrij grote afstand, dus het is aan te raden om een telescoop mee te nemen. Goudplevieren, bonte strandlopers, kemphanen en andere steltlopers behoren tot de opties, maar ook diverse eendensoorten.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant gedurende de vogeltrek in het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-27 1 Rietzanger
2021-07-27 1 Rietgors
2021-07-27 1 Aalscholver
2021-07-27 1 Grutto
2021-07-27 2 Lepelaar
2021-07-27 2 Tafeleend
2021-07-27 1 Rietzanger
2021-07-27 1 Witte Kwikstaart
2021-07-27 1 Grauwe Gans
2021-07-27 1 Scholekster
2021-07-27 1 Tureluur
2021-07-27 1 Kuifeend
2021-07-27 1 Fuut
2021-07-27 1 Tafeleend
2021-07-27 1 Lepelaar
2021-07-27 1 Kluut
2021-07-27 1 Kokmeeuw
2021-07-27 1 Visdief
2021-07-27 1 Aalscholver
2021-07-26 1 Kleine Zilverreiger

Vanuit Harlingen volgt u korte tijd de weg naast de N31. Na ongeveer 1 kilometer buiten Harlingen liggen links enkele plasjes. Hier is een kleine parkeerplek aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 53.15110, 5.41262