Plasjes langs de N31, Harlingen - Vogelkijkpunt

Vanaf de zeedijk heeft u het beste zicht over het gebied. De vogels zitten op vrij grote afstand, dus het is aan te raden om een telescoop mee te nemen. Goudplevieren, bonte strandlopers, kemphanen en andere steltlopers behoren tot de opties, maar ook diverse eendensoorten.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant gedurende de vogeltrek in het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-12 1 Bontbekplevier
2021-04-12 501 Kokmeeuw
2021-04-12 1 Zwartkopmeeuw
2021-04-12 200 Brandgans
2021-04-12 12 Grutto
2021-04-12 10 Kluut
2021-04-12 18 Grote Mantelmeeuw
2021-04-12 116 Scholekster
2021-04-12 185 Aalscholver
2021-04-12 2 Nijlgans
2021-04-12 2 Tureluur
2021-04-12 56 Zilvermeeuw
2021-04-12 1 Stormmeeuw
2021-04-12 8 Bergeend
2021-04-12 4 Pijlstaart
2021-04-12 2 Wintertaling
2021-04-12 4 Grauwe Gans
2021-04-12 1 Rosse Grutto
2021-04-12 2 Witte Kwikstaart
2021-04-12 14 Wilde Eend

Vanuit Harlingen volgt u korte tijd de weg naast de N31. Na ongeveer 1 kilometer buiten Harlingen liggen links enkele plasjes. Hier is een kleine parkeerplek aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 53.15110249444917, 5.4126177671585225