Plasjes langs de N31, Harlingen - Vogelkijkpunt

Vanaf de zeedijk heeft u het beste zicht over het gebied. De vogels zitten op vrij grote afstand, dus het is aan te raden om een telescoop mee te nemen. Goudplevieren, bonte strandlopers, kemphanen en andere steltlopers behoren tot de opties, maar ook diverse eendensoorten.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant gedurende de vogeltrek in het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-24 1 Zilverplevier ssp squatarola
2021-09-24 1 Oeverloper
2021-09-24 1 Watersnip
2021-09-23 1 Spreeuw
2021-09-19 2 Lepelaar
2021-09-18 1 Grauwe Gans
2021-09-18 1 Kleine Plevier
2021-09-18 20 Lepelaar
2021-09-18 2 Watersnip
2021-09-18 1 Oeverloper
2021-09-18 1 Grauwe Gans
2021-09-18 1 Aalscholver
2021-09-18 1 Witte Kwikstaart
2021-09-18 1 Oeverloper
2021-09-18 1 Slobeend
2021-09-18 1 Watersnip
2021-09-18 1 Kievit
2021-09-18 1 Bergeend
2021-09-18 1 Lepelaar
2021-09-18 1 Gele Kwikstaart

Vanuit Harlingen volgt u korte tijd de weg naast de N31. Na ongeveer 1 kilometer buiten Harlingen liggen links enkele plasjes. Hier is een kleine parkeerplek aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 53.15110, 5.41262