Plasjes langs de N31, Harlingen - Vogelkijkpunt

Vanaf de zeedijk heeft u het beste zicht over het gebied. De vogels zitten op vrij grote afstand, dus het is aan te raden om een telescoop mee te nemen. Goudplevieren, bonte strandlopers, kemphanen en andere steltlopers behoren tot de opties, maar ook diverse eendensoorten.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant gedurende de vogeltrek in het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-08-14 1 Watersnip
2020-08-14 1 Aalscholver
2020-08-13 1 Dodaars
2020-08-13 1 Kluut
2020-08-13 1 Sperwer
2020-08-13 1 Parkgans
2020-08-13 1 Rietzanger
2020-08-13 120 Goudplevier
2020-08-13 4 Dodaars
2020-08-13 1 Bergeend
2020-08-13 1 Lepelaar
2020-08-13 1 Meerkoet
2020-08-13 2 Grutto
2020-08-13 1 Kemphaan
2020-08-13 1 Brandgans
2020-08-13 1 Tureluur
2020-08-13 1 Oeverloper
2020-08-13 1 Kuifeend
2020-08-13 1 Krakeend
2020-08-13 1 Zomertaling

Vanuit Harlingen volgt u korte tijd de weg naast de N31. Na ongeveer 1 kilometer buiten Harlingen liggen links enkele plasjes. Hier is een kleine parkeerplek aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 53.15110249444917, 5.4126177671585225