Workumer Buitenwaard - Observatietoren

In het voorjaar en najaar zitten er veel goudplevieren in dit gebied. 's Winters kunt u hier grote groepen eenden en ganzen zien. De Workumer Buitenwaard is niet vrij toegankelijk, maar vanaf hier kunt u het gebied deels overzien. It Fryske Gea organiseert zo nu en dan excursies het gebied in.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is vooral in het voor- en najaar en gedurende de winter een bezoekje waard.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-24 2 Zwartkopmeeuw
2023-03-24 300 Brandgans
2023-03-24 500 Kemphaan
2023-03-24 100 Grutto
2023-03-24 1 Wintertaling
2023-03-24 1 Graspieper
2023-03-24 1 Scholekster
2023-03-24 1 Kluut
2023-03-24 2 Bontbekplevier
2023-03-24 1 Watersnip
2023-03-24 8 Kluut
2023-03-24 1 Grutto
2023-03-24 1 IJslandse Grutto
2023-03-24 300 Kemphaan
2023-03-24 1 Goudplevier
2023-03-24 1 Veldleeuwerik
2023-03-24 1 Pijlstaart
2023-03-24 1 Slobeend
2023-03-24 1 Wintertaling
2023-03-24 2 Bontbekplevier

Vanaf Workum rijdt u richting camping It Soal. Neem de eerste weg rechtsaf richting Gaast. Bij een overgang over de zeedijk gaat u er overheen en daarna neemt u de eerste weg rechts. Deze rijdt u uit tot het einde.

Route via Google Maps

GPS 53.00409, 5.40374