Workumer Buitenwaard - Observatietoren

In het voorjaar en najaar zitten er veel goudplevieren in dit gebied. 's Winters kunt u hier grote groepen eenden en ganzen zien. De Workumer Buitenwaard is niet vrij toegankelijk, maar vanaf hier kunt u het gebied deels overzien. It Fryske Gea organiseert zo nu en dan excursies het gebied in.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is vooral in het voor- en najaar en gedurende de winter een bezoekje waard.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-26 1 Bruine Kiekendief
2022-11-25 1 IJsvogel
2022-11-25 1 Buizerd
2022-11-25 1 IJsvogel
2022-11-21 1 Steppekiekendief
2022-11-20 1 Slechtvalk
2022-11-19 1 Sperwer
2022-11-19 1 Waterpieper
2022-11-19 1 Waterpieper
2022-11-19 1 Sperwer
2022-11-19 1 Spreeuw
2022-11-19 1 Zwarte Kraai
2022-11-19 1 Kievit
2022-11-19 1 Goudplevier
2022-11-19 1 Torenvalk
2022-11-19 1 Wilde Eend
2022-11-19 1 Smient
2022-11-19 1 Grauwe Gans
2022-11-19 1 Knobbelzwaan
2022-11-19 1 Blauwe Reiger

Vanaf Workum rijdt u richting camping It Soal. Neem de eerste weg rechtsaf richting Gaast. Bij een overgang over de zeedijk gaat u er overheen en daarna neemt u de eerste weg rechts. Deze rijdt u uit tot het einde.

Route via Google Maps

GPS 53.00409, 5.40374