Workumer Buitenwaard - Observatietoren

In het voorjaar en najaar zitten er veel goudplevieren in dit gebied. 's Winters kunt u hier grote groepen eenden en ganzen zien. De Workumer Buitenwaard is niet vrij toegankelijk, maar vanaf hier kunt u het gebied deels overzien. It Fryske Gea organiseert zo nu en dan excursies het gebied in.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is vooral in het voor- en najaar en gedurende de winter een bezoekje waard.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-20 1 Tapuit
2023-09-20 30 Putter
2023-09-17 1 Spreeuw
2023-09-17 1 Reuzenstern
2023-09-17 1 Wulp
2023-09-17 1 Torenvalk
2023-09-17 2 Bruine Kiekendief
2023-09-17 1 Grauwe Gans
2023-09-17 2 Knobbelzwaan
2023-09-17 8 Grote Zilverreiger
2023-09-17 1 Aalscholver
2023-09-15 300 Wulp
2023-09-15 1 Rietgors
2023-09-15 1 Spreeuw
2023-09-15 1 Tapuit
2023-09-15 3 Witte Kwikstaart
2023-09-15 3 IJsvogel
2023-09-15 1 Wulp
2023-09-15 1 Kievit
2023-09-15 1 Torenvalk

Vanaf Workum rijdt u richting camping It Soal. Neem de eerste weg rechtsaf richting Gaast. Bij een overgang over de zeedijk gaat u er overheen en daarna neemt u de eerste weg rechts. Deze rijdt u uit tot het einde.

Route via Google Maps

GPS 53.00409, 5.40374