Workumer Buitenwaard - Observatietoren

In het voorjaar en najaar zitten er veel goudplevieren in dit gebied. 's Winters kunt u hier grote groepen eenden en ganzen zien. De Workumer Buitenwaard is niet vrij toegankelijk, maar vanaf hier kunt u het gebied deels overzien. It Fryske Gea organiseert zo nu en dan excursies het gebied in.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is vooral in het voor- en najaar en gedurende de winter een bezoekje waard.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-07-01 1 Steltkluut
2022-06-26 3 Parkgans
2022-06-26 1 Veldleeuwerik
2022-06-26 1 Spreeuw
2022-06-26 1 Scholekster
2022-06-26 1 Meerkoet
2022-06-26 1 Kokmeeuw
2022-06-26 1 Grauwe Gans
2022-06-26 1 Brandgans
2022-06-26 1 Bergeend
2022-06-26 2 Aalscholver
2022-06-26 2 Visdief
2022-06-26 1 Tureluur
2022-06-26 2 Grutto
2022-06-26 1 Kemphaan
2022-06-26 1 Kluut
2022-06-26 1 Roerdomp
2022-06-23 1 Bruine Kiekendief
2022-06-23 1 Zwarte Ruiter
2022-06-23 1 Watersnip

Vanaf Workum rijdt u richting camping It Soal. Neem de eerste weg rechtsaf richting Gaast. Bij een overgang over de zeedijk gaat u er overheen en daarna neemt u de eerste weg rechts. Deze rijdt u uit tot het einde.

Route via Google Maps

GPS 53.00409, 5.40374