Workumer Buitenwaard - Bijenkamp

De Workumer Buitenwaard is niet vrij toegankelijk, maar vanaf hier kunt u het gebied deels overzien. It Fryske Gea organiseert zo nu en dan excursies het gebied in. Grote groepen ganzen en smienten overwinteren hier, en in het voorjaar kunt u onder andere visdieven en kokmeeuwen zien nestelen.

Gedurende het broedseizoen is deze route/locatie gesloten en niet toegankelijk vanaf 1 maart tot en met 15 juli, dit i.v.m. de hoge natuurwaarden in de directe omgeving.

Type Overig
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gedurende het broedseizoen is deze route/locatie gesloten en niet toegankelijk vanaf 1 maart tot en met 15 juli, dit i.v.m. de hoge natuurwaarden in de directe omgeving.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 52.98431, 5.41045