Koudum - De Heanmar - Vogelkijkhut

Hier kunt u diverse soorten weidevogels zien, waaronder grutto's, watersnippen en kemphanen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is gesloten tijdens het broedseizoen en alleen toegankelijk van 15 juni tot 1 maart.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-20 1 Visdief
2024-05-15 3 Kokmeeuw
2024-05-15 5 Boerenzwaluw
2024-05-15 1 Graspieper
2024-05-15 1 Kemphaan
2024-05-15 10 Grauwe Gans
2024-05-15 1 Tureluur
2024-05-15 1 Rietgors
2024-05-15 1 Rietzanger
2024-05-15 1 Kievit
2024-05-15 1 Grutto
2024-05-11 1 Torenvalk
2024-05-11 1 Torenvalk
2024-05-09 3 Krooneend
2024-04-13 1 Krooneend
2024-04-13 1 Pijlstaart
2024-04-10 1 Bruine Kiekendief
2024-04-10 1 Graspieper
2024-04-10 1 Tureluur
2024-04-10 1 Wintertaling

De hut ligt ten noorden van Koudum en is te bereiken vanaf de weg via Zijl. Daar kan geparkeerd worden. Vanaf daar is het nog ongeveer 600 meter lopen.

Route via Google Maps

GPS 52.92995, 5.43985