Workumer Buitenwaard - It Soal - Uitzichtplateau

De Workumer Buitenwaard is niet vrij toegankelijk, maar het uitzichtplateau stelt u in de gelegenheid toch een deel van het gebied te kunnen zien. It Fryske Gea organiseert zo nu en dan excursies het gebied in. Grote groepen ganzen en smienten overwinteren hier en in het voorjaar kunt u onder andere visdieven, kluten, bontbekplevieren en kokmeeuwen zien nestelen. Diverse steltlopersoorten worden hier waargenomen en met veel geluk treft u een reuzenstern aan.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-25 6 Krooneend
2024-05-25 1 Cetti's Zanger
2024-05-18 2 Reuzenstern
2024-05-18 6 Krooneend
2024-05-18 8 Zwarte Zwaan
2024-05-18 1 Havik
2024-05-18 2 Pontische Meeuw
2024-05-18 1 Oeverloper
2024-05-18 1 Kleine Plevier
2024-05-18 1 Cetti's Zanger
2024-05-18 1 Bosrietzanger
2024-05-18 1 Bontbekplevier
2024-05-18 5 Reuzenstern
2024-05-18 1 Oeverloper
2024-05-18 5 Krooneend
2024-05-18 1 Kleine Plevier
2024-05-18 1 Cetti's Zanger
2024-05-18 1 Havik
2024-05-18 4 Pontische Meeuw
2024-05-18 6 Krooneend

Vanuit Workum volgt u de borden richting It Soal. Rijd de weg uit tot het einde. Na de bocht gaat u de eerste parkeerplaats rechts op. Loop over het bruggetje richting surfstrand. Na de brug gaat u rechtsaf een groot grasveld over. Links in de hoek bevindt zich een schelpenpad naar het uitzichtpunt. Let op: op deze plek is het betaald parkeren.

Route via Google Maps

GPS 52.97174, 5.40964