Workumer Buitenwaard - It Soal - Uitzichtplateau

De Workumer Buitenwaard is niet vrij toegankelijk, maar het uitzichtplateau stelt u in de gelegenheid toch een deel van het gebied te kunnen zien. It Fryske Gea organiseert zo nu en dan excursies het gebied in. Grote groepen ganzen en smienten overwinteren hier en in het voorjaar kunt u onder andere visdieven, kluten, bontbekplevieren en kokmeeuwen zien nestelen. Diverse steltlopersoorten worden hier waargenomen en met veel geluk treft u een reuzenstern aan.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-01-06 1 Goudhaan
2019-01-06 1 Boomkruiper
2019-01-06 15 Vink
2019-01-06 15 Bonte Strandloper
2019-01-06 150 Kievit
2019-01-06 1 Heggenmus
2019-01-06 2 Wintertaling
2019-01-06 2 Zwarte Kraai
2019-01-06 4 Pimpelmees
2019-01-06 2 Koolmees
2019-01-06 1 Vink
2019-01-06 15 Koperwiek
2019-01-06 1 Roodborst
2019-01-06 2 Merel
2019-01-06 1 Winterkoning
2019-01-01 1 Veldleeuwerik
2019-01-01 1 Baardman
2019-01-01 1 Buizerd
2019-01-01 1 Slobeend
2019-01-01 1 Kuifeend

Vanuit Workum volgt u de borden richting It Soal. Rijd de weg uit tot het einde. Na de bocht gaat u de eerste parkeerplaats rechts op. Loop over het bruggetje richting surfstrand. Na de brug gaat u rechtsaf een groot grasveld over. Links in de hoek bevindt zich een schelpenpad naar het uitzichtpunt. Let op: op deze plek is het betaald parkeren.

Route via Google Maps

GPS 52.9717428440579, 5.409639437717085