Workumer Buitenwaard - It Soal - Uitzichtplateau

De Workumer Buitenwaard is niet vrij toegankelijk, maar het uitzichtplateau stelt u in de gelegenheid toch een deel van het gebied te kunnen zien. It Fryske Gea organiseert zo nu en dan excursies het gebied in. Grote groepen ganzen en smienten overwinteren hier en in het voorjaar kunt u onder andere visdieven, kluten, bontbekplevieren en kokmeeuwen zien nestelen. Diverse steltlopersoorten worden hier waargenomen en met veel geluk treft u een reuzenstern aan.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-23 4 Krooneend
2022-06-23 3 Zwarte Stern
2022-06-23 3 Reuzenstern
2022-06-23 1 Cetti's Zanger
2022-06-23 1 Tuinfluiter
2022-06-19 1 Cetti's Zanger
2022-06-19 8 Krooneend
2022-06-19 2 Kneu
2022-06-19 87 Knobbelzwaan
2022-06-19 1 Roerdomp
2022-06-12 10 Gierzwaluw
2022-06-12 2 Zwartkopmeeuw
2022-06-12 21 Krooneend
2022-06-12 1 Roerdomp
2022-06-12 1 Cetti's Zanger
2022-06-05 1 Rietgors
2022-06-05 5 Krooneend
2022-06-02 1 Krooneend
2022-06-02 1 Marmereend
2022-05-30 1 Krooneend

Vanuit Workum volgt u de borden richting It Soal. Rijd de weg uit tot het einde. Na de bocht gaat u de eerste parkeerplaats rechts op. Loop over het bruggetje richting surfstrand. Na de brug gaat u rechtsaf een groot grasveld over. Links in de hoek bevindt zich een schelpenpad naar het uitzichtpunt. Let op: op deze plek is het betaald parkeren.

Route via Google Maps

GPS 52.97174, 5.40964