Workumer Buitenwaard - It Soal - Uitzichtplateau

De Workumer Buitenwaard is niet vrij toegankelijk, maar het uitzichtplateau stelt u in de gelegenheid toch een deel van het gebied te kunnen zien. It Fryske Gea organiseert zo nu en dan excursies het gebied in. Grote groepen ganzen en smienten overwinteren hier en in het voorjaar kunt u onder andere visdieven, kluten, bontbekplevieren en kokmeeuwen zien nestelen. Diverse steltlopersoorten worden hier waargenomen en met veel geluk treft u een reuzenstern aan.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-08-12 1 Visdief
2019-08-12 1 Bruine Kiekendief
2019-08-12 3 Kemphaan
2019-08-12 1 Knobbelzwaan
2019-08-12 1 Fuut
2019-08-12 1 Visdief
2019-08-12 1 Kleine Karekiet
2019-08-12 1 Aalscholver
2019-08-12 1 Watersnip
2019-08-11 1 Watersnip
2019-08-11 2 Gierzwaluw
2019-08-11 2 Zwarte Stern
2019-08-11 1 Kleine Mantelmeeuw
2019-08-11 1 Kolgans
2019-08-11 1 Scholekster
2019-08-11 1 Knobbelzwaan
2019-08-11 1 Kokmeeuw
2019-08-11 5 Visdief
2019-08-11 50 Fuut
2019-08-11 1 Indische Gans

Vanuit Workum volgt u de borden richting It Soal. Rijd de weg uit tot het einde. Na de bocht gaat u de eerste parkeerplaats rechts op. Loop over het bruggetje richting surfstrand. Na de brug gaat u rechtsaf een groot grasveld over. Links in de hoek bevindt zich een schelpenpad naar het uitzichtpunt. Let op: op deze plek is het betaald parkeren.

Route via Google Maps

GPS 52.9717428440579, 5.409639437717085