Workumer Buitenwaard - It Soal - Uitzichtplateau

De Workumer Buitenwaard is niet vrij toegankelijk, maar het uitzichtplateau stelt u in de gelegenheid toch een deel van het gebied te kunnen zien. It Fryske Gea organiseert zo nu en dan excursies het gebied in. Grote groepen ganzen en smienten overwinteren hier en in het voorjaar kunt u onder andere visdieven, kluten, bontbekplevieren en kokmeeuwen zien nestelen. Diverse steltlopersoorten worden hier waargenomen en met veel geluk treft u een reuzenstern aan.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-12-02 40 Kleine Zwaan
2020-12-02 1 Waterral
2020-12-02 135 Wulp
2020-12-02 4 Kleine Zwaan
2020-11-27 12 Kanoet
2020-11-27 3 Zeearend
2020-11-27 2 Rietgors
2020-11-27 2 Baardman
2020-11-27 1 Waterral
2020-11-27 1 Cetti's Zanger
2020-11-27 2 Goudhaan
2020-11-27 8 Kanoet
2020-11-08 2 Kleine Zwaan
2020-11-08 1 Veldleeuwerik
2020-11-08 51 Pijlstaart
2020-11-08 101 Wintertaling
2020-11-08 40 Bonte Strandloper
2020-11-08 2 Kleine Zwaan
2020-11-08 2 Veldleeuwerik
2020-11-08 101 Watersnip

Vanuit Workum volgt u de borden richting It Soal. Rijd de weg uit tot het einde. Na de bocht gaat u de eerste parkeerplaats rechts op. Loop over het bruggetje richting surfstrand. Na de brug gaat u rechtsaf een groot grasveld over. Links in de hoek bevindt zich een schelpenpad naar het uitzichtpunt. Let op: op deze plek is het betaald parkeren.

Route via Google Maps

GPS 52.9717428440579, 5.409639437717085