Workumer Buitenwaard - It Soal - Uitzichtplateau

De Workumer Buitenwaard is niet vrij toegankelijk, maar het uitzichtplateau stelt u in de gelegenheid toch een deel van het gebied te kunnen zien. It Fryske Gea organiseert zo nu en dan excursies het gebied in. Grote groepen ganzen en smienten overwinteren hier en in het voorjaar kunt u onder andere visdieven, kluten, bontbekplevieren en kokmeeuwen zien nestelen. Diverse steltlopersoorten worden hier waargenomen en met veel geluk treft u een reuzenstern aan.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-23 2 Brilduiker
2021-02-23 2 Pontische Meeuw
2021-02-22 1 Grote Zilverreiger
2021-02-21 1 Bruine Kiekendief
2021-02-17 1 Veldleeuwerik
2021-02-17 1 Waterral
2021-02-10 1 Goudhaan
2021-02-10 1 Winterkoning
2021-01-30 150 Wintertaling
2021-01-30 6 Buizerd
2021-01-30 1 Grote Zaagbek
2021-01-30 6 Grote Mantelmeeuw
2021-01-30 1 Cetti's Zanger
2021-01-30 1 Wintertaling
2021-01-30 1 Wulp
2021-01-30 1 Kievit
2021-01-30 1 Smient
2021-01-30 2 Brandgans
2021-01-22 3 Scholekster
2021-01-17 3 Pontische Meeuw

Vanuit Workum volgt u de borden richting It Soal. Rijd de weg uit tot het einde. Na de bocht gaat u de eerste parkeerplaats rechts op. Loop over het bruggetje richting surfstrand. Na de brug gaat u rechtsaf een groot grasveld over. Links in de hoek bevindt zich een schelpenpad naar het uitzichtpunt. Let op: op deze plek is het betaald parkeren.

Route via Google Maps

GPS 52.9717428440579, 5.409639437717085