Makkum - Zuidwaard

Rondom deze "plas" die in verbinding staat met het IJsselmeer zijn hier en daar rietkragen. Eendensoorten, kluut en andere steltlopers laten zich hier bekijken en soms worden in augustus reuzensterns gezien. Diverse zangvogels, ganzen en grote zilverreiger behoren ook tot de opties en incidenteel worden visarend, krooneend, poelruiter of ijseend hier waargenomen.

Type Overig
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Buiten het broedseizoen kunt u langs het water lopen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-11-28 1 Spreeuw
2023-11-28 1 Stormmeeuw
2023-11-28 1 Kolgans
2023-11-26 1 Grote Zaagbek
2023-11-24 4 Toendrarietgans
2023-11-24 4 Toendrarietgans
2023-11-24 5 Kolgans
2023-11-24 3 Stormmeeuw
2023-11-24 2 Stormmeeuw
2023-11-17 1 IJsvogel
2023-11-17 1 Cetti's Zanger
2023-11-17 1 Waterral
2023-11-17 1 IJsvogel
2023-11-17 1 Cetti's Zanger
2023-11-12 1 Pimpelmees
2023-11-12 1 Waterral
2023-11-12 1 Cetti's Zanger
2023-11-12 1 Waterhoen
2023-11-08 1 Fuut
2023-11-08 1 IJsvogel

Van Makkum gaat u richting recreatieoord De Holle Poarte/industrieterrein. Meteen na de kleine rotonde gaat u linksaf en u parkeert bij de brandweerkazerne.

Route via Google Maps

GPS 53.04867, 5.39317