Makkum - Zuidwaard

Rondom deze "plas" die in verbinding staat met het IJsselmeer zijn hier en daar rietkragen. Eendensoorten, kluut en andere steltlopers laten zich hier bekijken en soms worden in augustus reuzensterns gezien. Diverse zangvogels, ganzen en grote zilverreiger behoren ook tot de opties en incidenteel worden visarend, krooneend, poelruiter of ijseend hier waargenomen.

Type Overig
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Buiten het broedseizoen kunt u langs het water lopen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-19 1 Roerdomp
2022-08-16 1 Visdief
2022-08-16 1 Reuzenstern
2022-08-16 1 Kokmeeuw
2022-08-16 1 Meerkoet
2022-08-16 1 Slobeend
2022-08-16 1 Wilde Eend
2022-08-16 1 Krakeend
2022-08-16 1 Grauwe Gans
2022-08-16 82 Lepelaar
2022-08-16 1 Blauwe Reiger
2022-08-16 3 Grote Zilverreiger
2022-08-16 1 Roerdomp
2022-08-16 1 Aalscholver
2022-08-15 4 Bonte Vliegenvanger
2022-08-15 1 Braamsluiper
2022-08-15 7 Fitis
2022-08-15 5 Tjiftjaf
2022-08-15 1 Sperwer
2022-08-15 1 Groenpootruiter

Van Makkum gaat u richting recreatieoord De Holle Poarte/industrieterrein. Meteen na de kleine rotonde gaat u linksaf en u parkeert bij de brandweerkazerne.

Route via Google Maps

GPS 53.04867, 5.39317