Makkum - Zuidwaard

Rondom deze "plas" die in verbinding staat met het IJsselmeer zijn hier en daar rietkragen. Eendensoorten, kluut en andere steltlopers laten zich hier bekijken en soms worden in augustus reuzensterns gezien. Diverse zangvogels, ganzen en grote zilverreiger behoren ook tot de opties en incidenteel worden visarend, krooneend, poelruiter of ijseend hier waargenomen.

Type Overig
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Buiten het broedseizoen kunt u langs het water lopen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-24 1 Boerenzwaluw
2023-03-24 1 Middelste Zaagbek
2023-03-24 7 Krooneend
2023-03-24 2 Grote Zaagbek
2023-03-24 3 Grote Zaagbek
2023-03-24 1 Middelste Zaagbek
2023-03-24 7 Krooneend
2023-03-24 1 Sperwer
2023-03-24 7 Krooneend
2023-03-24 2 Middelste Zaagbek
2023-03-24 6 Brilduiker
2023-03-24 1 Dodaars
2023-03-21 1 Koolmees
2023-03-21 1 Tjiftjaf
2023-03-21 1 Zilvermeeuw
2023-03-21 1 Scholekster
2023-03-21 1 Meerkoet
2023-03-21 1 Wilde Eend
2023-03-21 2 Fuut
2023-03-21 1 Vink

Van Makkum gaat u richting recreatieoord De Holle Poarte/industrieterrein. Meteen na de kleine rotonde gaat u linksaf en u parkeert bij de brandweerkazerne.

Route via Google Maps

GPS 53.04867, 5.39317