Makkum - Zuidwaard

Rondom deze "plas" die in verbinding staat met het IJsselmeer zijn hier en daar rietkragen. Eendensoorten, kluut en andere steltlopers laten zich hier bekijken en soms worden in augustus reuzensterns gezien. Diverse zangvogels, ganzen en grote zilverreiger behoren ook tot de opties en incidenteel worden visarend, krooneend, poelruiter of ijseend hier waargenomen.

Type Overig
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Buiten het broedseizoen kunt u langs het water lopen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-09 1 Wilde Eend
2024-04-07 1 Zwartkop
2024-04-07 1 Kneu
2024-04-07 1 Baardman
2024-04-07 2 Cetti's Zanger
2024-04-07 2 Putter
2024-04-07 2 Zwartkopmeeuw
2024-04-07 10 Dwergmeeuw
2024-04-05 2 Tafeleend
2024-04-03 1 Lepelaar
2024-04-03 1 Fitis
2024-04-03 1 Cetti's Zanger
2024-04-03 1 Tjiftjaf
2024-04-03 1 Groenling
2024-04-03 1 Zomertaling
2024-04-02 1 Zwartkop
2024-04-02 1 Rietgors
2024-04-02 1 Vink
2024-04-02 1 Tjiftjaf
2024-04-02 1 Rietzanger

Van Makkum gaat u richting recreatieoord De Holle Poarte/industrieterrein. Meteen na de kleine rotonde gaat u linksaf en u parkeert bij de brandweerkazerne.

Route via Google Maps

GPS 53.04867, 5.39317