Makkum - Zuidwaard

Rondom deze "plas" die in verbinding staat met het IJsselmeer zijn hier en daar rietkragen. Eendensoorten, kluut en andere steltlopers laten zich hier bekijken en soms worden in augustus reuzensterns gezien. Diverse zangvogels, ganzen en grote zilverreiger behoren ook tot de opties en incidenteel worden visarend, krooneend, poelruiter of ijseend hier waargenomen.

Type Overig
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Buiten het broedseizoen kunt u langs het water lopen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-28 1 Kleine Mantelmeeuw
2022-06-28 1 Zwarte Roodstaart
2022-06-28 1 Huiszwaluw
2022-06-28 1 Gierzwaluw
2022-06-28 1 Kleine Karekiet
2022-06-28 2 Rietzanger
2022-06-28 1 Spotvogel
2022-06-28 1 Rietgors
2022-06-28 1 Cetti's Zanger
2022-06-28 1 Waterral
2022-06-28 1 Zilvermeeuw
2022-06-28 1 Zilvermeeuw
2022-06-27 1 Zwarte Roodstaart
2022-06-24 1 Zwarte Roodstaart
2022-06-24 1 Kleine Karekiet
2022-06-23 20 Gierzwaluw
2022-06-21 1 Fuut
2022-06-21 1 Kokmeeuw
2022-06-21 1 Huismus
2022-06-17 1 Braamsluiper

Van Makkum gaat u richting recreatieoord De Holle Poarte/industrieterrein. Meteen na de kleine rotonde gaat u linksaf en u parkeert bij de brandweerkazerne.

Route via Google Maps

GPS 53.04867, 5.39317