Makkum - Zuidwaard

Rondom deze "plas" die in verbinding staat met het IJsselmeer zijn hier en daar rietkragen. Eendensoorten, kluut en andere steltlopers laten zich hier bekijken en soms worden in augustus reuzensterns gezien. Diverse zangvogels, ganzen en grote zilverreiger behoren ook tot de opties en incidenteel worden visarend, krooneend, poelruiter of ijseend hier waargenomen.

Type Overig
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Buiten het broedseizoen kunt u langs het water lopen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-28 1 Witte Kwikstaart
2021-02-13 1 Houtsnip
2021-02-13 1 Roerdomp
2021-02-13 1 Baardman
2021-02-12 1 Waterral
2021-02-06 1 Nonnetje
2021-02-06 1 Grote Zilverreiger
2021-02-06 3 Meerkoet
2021-02-06 3 Meerkoet
2021-02-06 8 Kuifeend
2021-02-06 2 Tafeleend
2021-02-06 2 Aalscholver
2021-02-06 23 Grote Zaagbek
2021-01-31 1 Waterral
2021-01-31 1 Roerdomp
2021-01-31 1 IJsvogel
2021-01-26 1 Waterral
2021-01-26 3 Grote Bonte Specht
2021-01-26 1 Blauwe Kiekendief
2021-01-24 2 Putter

Van Makkum gaat u richting recreatieoord De Holle Poarte/industrieterrein. Meteen na de kleine rotonde gaat u linksaf en u parkeert bij de brandweerkazerne.

Route via Google Maps

GPS 53.048666052290095, 5.393171764929781