Makkum - Zuidwaard

Rondom deze "plas" die in verbinding staat met het IJsselmeer zijn hier en daar rietkragen. Eendensoorten, kluut en andere steltlopers laten zich hier bekijken en soms worden in augustus reuzensterns gezien. Diverse zangvogels, ganzen en grote zilverreiger behoren ook tot de opties en incidenteel worden visarend, krooneend, poelruiter of ijseend hier waargenomen.

Type Overig
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Buiten het broedseizoen kunt u langs het water lopen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-25 3 Grote Zaagbek
2022-11-25 1 Roerdomp
2022-11-25 1 Dodaars
2022-11-25 1 Koperwiek
2022-11-23 1 Sperwer
2022-11-23 1 Vink
2022-11-23 1 Grote Bonte Specht
2022-11-23 1 Staartmees Witkoppig
2022-11-23 1 Staartmees
2022-11-23 1 Tjiftjaf
2022-11-23 1 Vuurgoudhaan
2022-11-23 1 Roerdomp
2022-11-20 1 Siberische Tjiftjaf
2022-11-20 1 Goudhaan
2022-11-20 1 Tjiftjaf
2022-11-20 1 Tjiftjaf
2022-11-20 1 Grote Bonte Specht
2022-11-20 1 Vuurgoudhaan
2022-11-20 11 Staartmees
2022-11-20 2 Vuurgoudhaan

Van Makkum gaat u richting recreatieoord De Holle Poarte/industrieterrein. Meteen na de kleine rotonde gaat u linksaf en u parkeert bij de brandweerkazerne.

Route via Google Maps

GPS 53.04867, 5.39317