Piaam - De Ral - Vogelkijkhut

Vanuit deze hut kijkt u uit over het IJsselmeer. Voor de hut liggen soms strandjes, waar u kans heeft op reuzenstern en steltlopers. Ook worden hier vaak grote zilverreiger en lepelaar gezien. Roerdomp, baardman en buidelmees worden wel eens in de rietkragen gezien.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-13 2 Bruine Kiekendief
2020-07-13 1 Snor
2020-07-13 1 Bergeend
2020-07-12 15 Lepelaar
2020-07-12 7 Grote Zilverreiger
2020-07-12 2 Bruine Kiekendief
2020-07-12 1 Snor
2020-07-12 120 Boerenzwaluw
2020-07-12 28 Wilde Eend
2020-07-12 1 Blauwe Reiger
2020-07-12 1 Visdief
2020-07-12 1 Fuut
2020-07-12 1 Snor
2020-07-12 1 Baardman
2020-07-12 1 Rietgors
2020-07-12 1 Kleine Karekiet
2020-07-12 2 Putter
2020-07-12 25 Kuifeend
2020-07-12 4 Krakeend
2020-07-12 4 Bergeend

Deze plek is te bereiken via de weg langs de Zeedijk, ten zuiden van Piaam en ter hoogte van de Koaireed. De auto kan langs de dijk geparkeerd worden, maar er is ook een parkeergelegenheid in de Koaireed. U bereikt de hut lopend via een pad over de Zeedijk, richting het IJsselmeer.

Route via Google Maps

GPS 53.03164565054566, 5.402441041967731