Piaam - De Ral - Vogelkijkhut

Vanuit deze hut kijkt u uit over het IJsselmeer. Voor de hut liggen soms strandjes, waar u kans heeft op reuzenstern en steltlopers. Ook worden hier vaak grote zilverreiger en lepelaar gezien. Roerdomp, baardman en buidelmees worden wel eens in de rietkragen gezien.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-25 1 Kleine Karekiet
2024-05-25 2 Bosrietzanger
2024-05-25 2 Roodborsttapuit
2024-05-25 3 Baardman
2024-05-25 1 Roerdomp
2024-05-19 1 Bosrietzanger
2024-05-19 1 Fitis
2024-05-19 1 Kleine Karekiet
2024-05-19 1 Grote Mantelmeeuw
2024-05-19 1 Rietzanger
2024-05-19 1 Bosrietzanger
2024-05-19 1 Kleine Karekiet
2024-05-19 1 Grasmus
2024-05-19 1 Blauwborst
2024-05-18 1 Cetti's Zanger
2024-05-18 1 Tafeleend
2024-05-18 1 Blauwborst
2024-05-18 1 Snor
2024-05-18 1 Knobbelzwaan
2024-05-18 25 Slobeend

Deze plek is te bereiken via de weg langs de Zeedijk, ten zuiden van Piaam en ter hoogte van de Koaireed. De auto kan langs de dijk geparkeerd worden, maar er is ook een parkeergelegenheid in de Koaireed. U bereikt de hut lopend via een pad over de Zeedijk, richting het IJsselmeer.

Route via Google Maps

GPS 53.03165, 5.40244