Piaam - De Ral - Vogelkijkhut

Vanuit deze hut kijkt u uit over het IJsselmeer. Voor de hut liggen soms strandjes, waar u kans heeft op reuzenstern en steltlopers. Ook worden hier vaak grote zilverreiger en lepelaar gezien. Roerdomp, baardman en buidelmees worden wel eens in de rietkragen gezien.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-02 1 Rietgors
2023-06-02 1 Rietzanger
2023-06-02 2 Grutto
2023-06-02 1 Kievit
2023-06-02 18 Kluut
2023-06-02 2 Scholekster
2023-06-02 2 Meerkoet
2023-06-02 1 Bruine Kiekendief
2023-06-02 3 Krooneend
2023-06-02 1 Slobeend
2023-06-02 1 Wilde Eend
2023-06-02 1 Krakeend
2023-06-02 1 Bergeend
2023-06-02 1 Knobbelzwaan
2023-05-31 1 Bosrietzanger
2023-05-31 1 Bruine Kiekendief
2023-05-31 3 Koekoek
2023-05-31 1 Zwarte Stern
2023-05-31 1 Cetti's Zanger
2023-05-31 1 Grutto

Deze plek is te bereiken via de weg langs de Zeedijk, ten zuiden van Piaam en ter hoogte van de Koaireed. De auto kan langs de dijk geparkeerd worden, maar er is ook een parkeergelegenheid in de Koaireed. U bereikt de hut lopend via een pad over de Zeedijk, richting het IJsselmeer.

Route via Google Maps

GPS 53.03165, 5.40244