Molkwerum - Bocht van Molkwerum - Vogelkijkhut Swan

Wintertaling, brilduiker, zwarte ruiter, blauwborst, baardman, pijlstaart, grote mantelmeeuw... Er is genoeg te zien vanuit deze hut die uitkijkt op het IJsselmeer.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd In de winter kunt u hier de meeste vogels zien, met name eenden en brilduikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-15 1 Pontische Meeuw
2021-10-09 1 Bontbekplevier
2021-10-09 2 Kemphaan
2021-10-09 3 Zwarte Zwaan
2021-10-09 2 Lepelaar
2021-10-09 1 Middelste Zaagbek
2021-10-09 1 Bruine Kiekendief
2021-10-08 1 Dodaars
2021-10-08 1 Dodaars
2021-10-02 10 Nijlgans
2021-10-02 2 Zwarte Zwaan
2021-10-02 10 Tafeleend
2021-10-02 3 Dodaars
2021-10-02 10 Kuifeend
2021-10-02 1 Rietgors
2021-10-02 10 Brilduiker
2021-10-02 1 Reuzenstern
2021-10-02 1 Wulp
2021-10-02 1 Kievit
2021-10-02 1 Meerkoet

Vanaf Molkwerum gaat u richting Hindeloopen langs de IJsselmeerdijk.

Route via Google Maps

GPS 52.91379, 5.40786