Molkwerum - Bocht van Molkwerum - Vogelkijkhut Swan

Wintertaling, brilduiker, zwarte ruiter, blauwborst, baardman, pijlstaart, grote mantelmeeuw... Er is genoeg te zien vanuit deze hut die uitkijkt op het IJsselmeer.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd In de winter kunt u hier de meeste vogels zien, met name eenden en brilduikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-16 1 Roerdomp
2021-05-16 8 Krooneend
2021-05-16 16 Lepelaar
2021-05-16 1 Witte Kwikstaart
2021-05-16 1 Bruine Kiekendief
2021-05-16 1 Rietgors
2021-05-16 4 Grauwe Gans
2021-05-16 1 Brandgans
2021-05-16 100 Knobbelzwaan
2021-05-16 1 Wilde Eend
2021-05-16 1 Meerkoet
2021-05-16 1 Roodborsttapuit
2021-05-16 1 Tureluur
2021-05-16 1 Grasmus
2021-05-16 1 Grutto
2021-05-16 3 Kievit
2021-05-16 3 Boerenzwaluw
2021-05-16 3 Brandgans
2021-05-16 4 Gierzwaluw
2021-05-16 2 Kleine Mantelmeeuw

Vanaf Molkwerum gaat u richting Hindeloopen langs de IJsselmeerdijk.

Route via Google Maps

GPS 52.913790498137004, 5.407855234506903