Molkwerum - Bocht van Molkwerum - Vogelkijkhut Swan

Wintertaling, brilduiker, zwarte ruiter, blauwborst, baardman, pijlstaart, grote mantelmeeuw... Er is genoeg te zien vanuit deze hut die uitkijkt op het IJsselmeer.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd In de winter kunt u hier de meeste vogels zien, met name eenden en brilduikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-23 3 Casarca
2021-07-23 1 Oeverloper
2021-07-23 1 Rietgors
2021-07-23 2 Indische Gans
2021-07-23 6 Lepelaar
2021-07-23 3 Indische Gans
2021-07-23 2 Casarca
2021-07-23 1 Brilduiker
2021-07-20 1 Kokmeeuw
2021-07-20 1 Blauwe Reiger
2021-07-20 1 Rietzanger
2021-07-20 1 Rietgors
2021-07-20 1 Graspieper
2021-07-20 2 Graspieper
2021-07-20 1 Rietgors
2021-07-20 2 Rietgors
2021-07-20 1 Spreeuw
2021-07-20 200 Brandgans
2021-07-18 1 Bruine Kiekendief
2021-07-18 40 Brandgans

Vanaf Molkwerum gaat u richting Hindeloopen langs de IJsselmeerdijk.

Route via Google Maps

GPS 52.91379, 5.40786