Molkwerum - Bocht van Molkwerum - Vogelkijkhut Swan

Wintertaling, brilduiker, zwarte ruiter, blauwborst, baardman, pijlstaart, grote mantelmeeuw... Er is genoeg te zien vanuit deze hut die uitkijkt op het IJsselmeer.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd In de winter kunt u hier de meeste vogels zien, met name eenden en brilduikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-15 175 Wulp
2019-10-15 3 Grote Mantelmeeuw
2019-10-15 1 Pontische Meeuw
2019-10-15 2 Kleine Zwaan
2019-10-01 2 Reuzenstern
2019-09-30 10 Stormmeeuw
2019-09-30 4 Blauwe Reiger
2019-09-30 40 Nijlgans
2019-09-30 2 Reuzenstern
2019-09-30 50 Smient
2019-09-30 23 Lepelaar
2019-09-29 30 Smient
2019-09-29 1 Oeverloper
2019-09-29 1 Bontbekplevier
2019-09-29 4 Reuzenstern
2019-09-28 18 Zilvermeeuw
2019-09-28 20 Krakeend
2019-09-28 100 Aalscholver
2019-09-28 20 Lepelaar
2019-09-28 14 Knobbelzwaan

Vanaf Molkwerum gaat u richting Hindeloopen langs de IJsselmeerdijk.

Route via Google Maps

GPS 52.913790498137004, 5.407855234506903