Molkwerum - Bocht van Molkwerum - Vogelkijkhut Swan

Wintertaling, brilduiker, zwarte ruiter, blauwborst, baardman, pijlstaart, grote mantelmeeuw... Er is genoeg te zien vanuit deze hut die uitkijkt op het IJsselmeer.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd In de winter kunt u hier de meeste vogels zien, met name eenden en brilduikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-05-26 7 Krooneend
2020-05-26 2 Lepelaar
2020-05-26 4 Wilde Eend
2020-05-22 4 Lepelaar
2020-05-17 1 Ekster
2020-05-17 1 Tapuit
2020-05-17 1 Spreeuw
2020-05-17 5 Kemphaan
2020-05-17 1 Kievit
2020-05-17 1 Graspieper
2020-05-17 2 Fuut
2020-05-17 1 Witte Kwikstaart
2020-05-17 1 Pontische Meeuw
2020-05-17 1 Slobeend
2020-05-17 1 Tureluur
2020-05-17 2 Grote Mantelmeeuw
2020-05-17 1 Zilvermeeuw
2020-05-17 1 Scholekster
2020-05-17 1 Kokmeeuw
2020-05-17 1 Grote Canadese Gans

Vanaf Molkwerum gaat u richting Hindeloopen langs de IJsselmeerdijk.

Route via Google Maps

GPS 52.913790498137004, 5.407855234506903