Molkwerum - Bocht van Molkwerum - Vogelkijkhut Swan

Wintertaling, brilduiker, zwarte ruiter, blauwborst, baardman, pijlstaart, grote mantelmeeuw... Er is genoeg te zien vanuit deze hut die uitkijkt op het IJsselmeer.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd In de winter kunt u hier de meeste vogels zien, met name eenden en brilduikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-08-09 1 Krooneend
2020-08-09 7 Brilduiker
2020-08-09 1 Waterral
2020-08-09 2 Oeverloper
2020-08-09 17 Lepelaar
2020-08-09 7 Reuzenstern
2020-07-29 28 Lepelaar
2020-07-29 4 Nijlgans
2020-07-26 1 Blauwe Reiger
2020-07-26 1 Boerenzwaluw
2020-07-26 1 Kleine Karekiet
2020-07-26 1 Kleine Mantelmeeuw
2020-07-26 1 Putter
2020-07-26 1 Gierzwaluw
2020-07-26 1 Rietgors
2020-07-26 1 Knobbelzwaan
2020-07-26 1 Fuut
2020-07-26 1 Meerkoet
2020-07-26 1 Zwarte Zwaan
2020-07-26 1 Aalscholver

Vanaf Molkwerum gaat u richting Hindeloopen langs de IJsselmeerdijk.

Route via Google Maps

GPS 52.913790498137004, 5.407855234506903