Molkwerum - Bocht van Molkwerum - Vogelkijkhut Swan

Wintertaling, brilduiker, zwarte ruiter, blauwborst, baardman, pijlstaart, grote mantelmeeuw... Er is genoeg te zien vanuit deze hut die uitkijkt op het IJsselmeer.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd In de winter kunt u hier de meeste vogels zien, met name eenden en brilduikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-08 1 Tureluur
2019-12-08 400 Smient
2019-12-08 5 Middelste Zaagbek
2019-12-08 5 Grote Zaagbek
2019-12-08 6 Brilduiker
2019-12-08 1 Winterkoning
2019-12-08 70 Aalscholver
2019-12-08 1 Smient
2019-12-08 20 Brilduiker
2019-12-08 2 Blauwe Reiger
2019-12-08 4 Bergeend
2019-12-08 1 Grote Mantelmeeuw
2019-12-08 1 Zilvermeeuw
2019-12-08 1 Stormmeeuw
2019-12-08 1 Kokmeeuw
2019-12-08 10 Grauwe Gans
2019-12-08 1 Middelste Zaagbek
2019-12-08 1 Torenvalk
2019-12-08 28 Knobbelzwaan
2019-12-08 1 Buizerd

Vanaf Molkwerum gaat u richting Hindeloopen langs de IJsselmeerdijk.

Route via Google Maps

GPS 52.913790498137004, 5.407855234506903