It Swin - Vogelkijkhut

It Swin is een waterplas, omgeven door weidegebieden. U kunt in dit gebied daarom zowel weidevogels als veel eenden (met name smient) en ganzen verwachten. In het voorjaar verblijven er diverse rietvogels in de rietkragen rondom de plas.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Blauwborst
2021-06-20 10 Baardman
2021-06-17 1 Veldleeuwerik
2021-06-17 1 Rietzanger
2021-06-17 1 Rietzanger
2021-06-17 1 Grote Zilverreiger
2021-06-17 1 Lepelaar
2021-06-17 1 Rietzanger
2021-06-17 1 Rietgors
2021-06-17 1 Kleine Karekiet
2021-06-17 1 Snor
2021-06-17 1 Tureluur
2021-06-17 1 Vink
2021-06-17 1 Zwartkop
2021-06-17 1 Tjiftjaf
2021-06-17 1 Rietgors
2021-06-17 1 Fuut
2021-06-17 1 Bruine Kiekendief
2021-06-17 1 Rietzanger
2021-06-17 1 Bruine Kiekendief

De hut is gelegen tussen Elahuizen en Harich, 3 km ten westen van Balk en 2 km ten zuidoosten van Elahuizen. Het is bereikbaar vanaf de Keamerlânswei. Vanaf daar is het nog 500 meter lopen.

Route via Google Maps

GPS 52.92013, 5.55593