Oudega - Plasdras - Vogelkijkhut

De vogelkijkplek heeft de vorm van een slakkenhuis. Hij is er als afsluiting van de ruilverkaveling Wymbritseradeel aangelegd. Een goede plek om bijvoorbeeld grutto en goudplevier te zien.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-01-21 1 Wilde Eend
2022-01-21 1 Smient
2022-01-21 1 Kolgans
2022-01-21 12 Grote Canadese Gans
2022-01-21 1 Grauwe Gans
2022-01-21 1 Buizerd
2022-01-21 2 Bergeend
2022-01-16 1 Nonnetje
2022-01-12 60 Smient
2022-01-12 1 Grauwe Gans
2021-12-30 7 Nonnetje
2021-12-26 2 Veldleeuwerik
2021-12-26 80 Kievit
2021-12-11 14 Bergeend
2021-12-11 8 Grote Canadese Gans
2021-12-11 2 Grote Canadese Gans
2021-12-11 20 Kolgans
2021-12-11 100 Kolgans
2021-12-11 1 Roodborst
2021-12-11 1 Aalscholver

GPS 53.00068, 5.57722