Oudega - Plasdras - Vogelkijkhut

De vogelkijkplek heeft de vorm van een slakkenhuis. Hij is er als afsluiting van de ruilverkaveling Wymbritseradeel aangelegd. Een goede plek om bijvoorbeeld grutto en goudplevier te zien.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-19 30 Grutto
2021-07-19 7 Lepelaar
2021-07-19 90 Kluut
2021-07-03 1 Lepelaar
2021-06-28 1 Veldleeuwerik
2021-06-28 4 Lepelaar
2021-06-28 1 Gierzwaluw
2021-06-28 1 Fitis
2021-06-28 1 Slobeend
2021-06-28 1 Zomertaling
2021-06-28 200 Grutto
2021-06-28 150 Kemphaan
2021-06-28 1 Kleine Karekiet
2021-06-28 1 Kluut
2021-06-28 1 Tureluur
2021-06-28 1 Bruine Kiekendief
2021-06-28 1 Scholekster
2021-06-28 1 Kokmeeuw
2021-06-28 1 Visdief
2021-06-28 1 Rietzanger

GPS 53.00068, 5.57722