Oudega - Plasdras - Vogelkijkhut

De vogelkijkplek heeft de vorm van een slakkenhuis. Hij is er als afsluiting van de ruilverkaveling Wymbritseradeel aangelegd. Een goede plek om bijvoorbeeld grutto en goudplevier te zien.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 1 Reuzenstern
2021-04-10 2 Bergeend
2021-04-10 50 Wulp
2021-04-10 4 Krakeend
2021-04-10 500 Kemphaan
2021-04-10 2 Scholekster
2021-04-10 4 Kievit
2021-04-10 1 Tapuit
2021-04-10 50 Kluut
2021-04-10 200 Grutto
2021-04-10 250 Slobeend
2021-04-10 50 Wintertaling
2021-04-10 3 Oeverloper
2021-04-10 2 Zomertaling
2021-04-10 1 Tapuit
2021-04-04 1 Zomertaling
2021-04-04 1 Zwarte Ruiter
2021-04-04 1 Veldleeuwerik
2021-04-04 2 Zwartkopmeeuw
2021-04-04 30 Kluut

GPS 53.00068205553625, 5.577215526787962