Wite en Swarte Brekken - Uitkijktoren

Waar vroeger een vogelkijkhut stond, staat nu een uitkijktoren. Het is een goede plek om in de winter eenden en ganzen te zien. Ook de slechtvalk wordt hier regelmatig waargenomen. In het voorjaar doen veel steltlopers het gebied aan.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Om de grote aantallen ganzen te zien, kunt u het best komen in de periode oktober tot en met april.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 52.99846, 5.66827