Wite en Swarte Brekken - Uitkijktoren

Waar vroeger een vogelkijkhut stond, staat nu een uitkijktoren. Het is een goede plek om in de winter eenden en ganzen te zien. Ook de slechtvalk wordt hier regelmatig waargenomen. In het voorjaar doen veel steltlopers het gebied aan.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Om de grote aantallen ganzen te zien, kunt u het best komen in de periode oktober tot en met april.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-08 1 Roerdomp
2024-06-21 1 Roerdomp
2024-06-18 1 Witte Kwikstaart
2024-06-14 10 Oeverzwaluw
2024-06-14 1 Kievit
2024-05-17 4 Grutto
2024-05-17 2 Kievit
2024-05-10 1 Grasmus
2024-05-10 1 Snor
2024-05-10 1 Blauwborst
2024-05-10 1 Blauwborst
2024-05-10 1 Veldleeuwerik
2024-05-10 2 Bruine Kiekendief
2024-05-09 1 Visdief
2024-05-09 8 Spreeuw
2024-05-09 1 Bruine Kiekendief
2024-05-09 1 Aalscholver
2024-05-09 1 Rietzanger
2024-05-09 30 Oeverzwaluw
2024-05-09 1 Rietzanger

De uitkijktoren is te bereiken vanaf Sneek via de N7 (Stadsrondweg-Zuid). Neem de afslag richting Jutryp. Net voor Jutryp staat een bordje met de afslag die u moet hebben.

Route via Google Maps

GPS 52.99846, 5.66827