Wite en Swarte Brekken - Uitkijktoren

Waar vroeger een vogelkijkhut stond, staat nu een uitkijktoren. Het is een goede plek om in de winter eenden en ganzen te zien. Ook de slechtvalk wordt hier regelmatig waargenomen. In het voorjaar doen veel steltlopers het gebied aan.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Om de grote aantallen ganzen te zien, kunt u het best komen in de periode oktober tot en met april.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-16 1 Roerdomp
2021-06-16 2 Roerdomp
2021-06-16 2 Blauwborst
2021-06-16 1 Sprinkhaanzanger
2021-06-16 1 Baardman
2021-06-16 1 Roerdomp
2021-06-16 7 Grote Zilverreiger
2021-06-16 1 Veldleeuwerik
2021-06-16 1 Rietzanger
2021-06-16 1 Rietgors
2021-06-16 1 Snor
2021-06-16 2 Rietzanger
2021-06-04 1 Gele Kwikstaart
2021-06-04 1 Bruine Kiekendief
2021-06-03 2 Bruine Kiekendief
2021-06-03 1 Gele Kwikstaart
2021-06-03 1 Snor
2021-06-03 1 Koekoek
2021-06-03 1 Lepelaar
2021-06-03 3 Veldleeuwerik

De uitkijktoren is te bereiken vanaf Sneek via de N7 (Stadsrondweg-Zuid). Neem de afslag richting Jutryp. Net voor Jutryp staat een bordje met de afslag die u moet hebben.

Route via Google Maps

GPS 52.99846, 5.66827