Sneekermeer - Grutte Potten - Kijkheuvel met scherm

Type Scherm
Beheerder Gemeente Súdwest-Fryslân
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het scherm is niet rolstoeltoegankelijk, maar er is wel een wandelroute geschikt voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-19 1 Koolmees
2024-05-12 1 Aalscholver
2024-05-11 1 Fuut
2024-05-11 1 Koekoek
2024-05-11 1 Roerdomp
2024-05-11 3 Boerenzwaluw
2024-05-11 1 Bruine Kiekendief
2024-05-11 1 Visdief
2024-05-09 1 Rietzanger
2024-05-09 1 Zwarte Kraai
2024-05-09 1 Koekoek
2024-05-09 2 Meerkoet
2024-05-09 2 Kleine Karekiet
2024-05-09 0 Zwarte Kraai
2024-05-09 1 Wilde Eend
2024-05-05 1 Zwarte Kraai
2024-05-05 1 Merel
2024-05-05 1 Wilde Eend
2024-05-05 1 Parkeend
2024-05-05 1 Meerkoet

Parkeren is mogelijk op ongeveer 100 meter afstand van de kijkheuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.02248, 5.72401