Sneekermeer - Potskar - Kijkheuvel met scherm

's Winters is dit een goede plek om nonnetje te zien. Soms komt de ijsvogel voorbij, welke hier in het verleden gebroed heeft. Sijzen, kepen en de kerkuil zijn met wat geluk ook te zien. U kijkt uit over het water dat via het gemaal naar het Sneekermeer loopt.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-30 6 Pijlstaart
2023-01-29 1 Gaai
2023-01-28 2 Staartmees
2023-01-28 1 Vuurgoudhaan
2023-01-28 2 Pijlstaart
2023-01-28 5 Tafeleend
2023-01-28 140 Wintertaling
2023-01-28 450 Smient
2023-01-28 500 Kuifeend
2023-01-28 2 Vuurgoudhaan
2023-01-28 3 Grote Mantelmeeuw
2023-01-28 3 Pontische Meeuw
2023-01-28 1 Havik
2023-01-28 1 Toendrarietgans
2023-01-28 1 Cetti's Zanger
2023-01-28 40 Wintertaling
2023-01-28 200 Smient
2023-01-28 200 Kuifeend
2023-01-28 20 Slobeend
2023-01-28 4 Grote Mantelmeeuw

Vanaf de Stadsrondweg-Oost bij Sneek neemt u de afslag naar Offingawier. Ga bij de t-splitsing rechtsaf. Nu komt u bij een kruispunt vlakbij RCN-camping de Potten. Hier gaat u linksaf en dan komt u vanzelf bij het gemaal. Bij het gemaal is er een parkeergelegenheid.

Route via Google Maps

GPS 53.04415, 5.74347