De Staten - Kijkheuvel

Vanaf dit uitkijkplateau heeft u zicht heeft op een moerassig gebied waar u soorten zoals visdief, zwarte stern, bruine kiekendief en watersnip kunt zien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd U bezoekt dit gebied het beste in het voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-15 1 Meerkoet
2023-09-03 1 Houtduif
2023-08-19 5 Blauwe Reiger
2023-08-19 7 Grote Zilverreiger
2023-08-19 1 Aalscholver
2023-08-19 4 Meerkoet
2023-08-19 1 Lepelaar
2023-08-19 13 Kievit
2023-08-18 1 Bruine Kiekendief
2023-08-18 1 Torenvalk
2023-08-18 1 Grote Zilverreiger
2023-08-18 1 Wilde Eend
2023-08-04 1 Houtduif
2023-07-02 1 Bruine Kiekendief
2023-06-18 3 Ooievaar
2023-05-21 1 Roerdomp
2023-04-23 7 Grauwe Gans
2023-04-22 1 Grote Canadese Gans
2023-04-04 1 Ooievaar
2023-03-26 1 Bruine Kiekendief

Het gebied ligt tussen Sneek en Joure, redelijk dichtbij de A7. Vanaf Sneek volgt u de A7 tot de afslag Uitwellingerga en Oppenhuizen. Ga nu richting het Prinses Margrietkanaal en sla hier linksaf. Na ongeveer een kilometer rijden ziet u het plateau. Net na de bocht is een pad naar het plateau toe.

Route via Google Maps

GPS 52.99102, 5.69801