De Staten - Kijkheuvel

Vanaf dit uitkijkplateau heeft u zicht heeft op een moerassig gebied waar u soorten zoals visdief, zwarte stern, bruine kiekendief en watersnip kunt zien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd U bezoekt dit gebied het beste in het voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-08 1 Roerdomp
2024-06-22 1 Bruine Kiekendief
2024-06-22 1 Bruine Kiekendief
2024-06-14 1 Grauwe Gans
2024-06-08 16 Spreeuw
2024-06-08 1 Aalscholver
2024-06-08 1 Rietgors
2024-06-08 4 Houtduif
2024-06-08 2 Scholekster
2024-06-08 1 Ooievaar
2024-06-08 1 Bruine Kiekendief
2024-06-08 40 Krakeend
2024-06-08 20 Kuifeend
2024-06-08 2 Lepelaar
2024-06-08 3 Gierzwaluw
2024-06-08 6 Huiszwaluw
2024-06-08 3 Boerenzwaluw
2024-05-27 1 Ooievaar
2024-05-21 1 Ooievaar
2024-05-12 1 Bruine Kiekendief

Het gebied ligt tussen Sneek en Joure, redelijk dichtbij de A7. Vanaf Sneek volgt u de A7 tot de afslag Uitwellingerga en Oppenhuizen. Ga nu richting het Prinses Margrietkanaal en sla hier linksaf. Na ongeveer een kilometer rijden ziet u het plateau. Net na de bocht is een pad naar het plateau toe.

Route via Google Maps

GPS 52.99102, 5.69801