De Staten - Kijkheuvel

Vanaf dit uitkijkplateau heeft u zicht heeft op een moerassig gebied waar u soorten zoals visdief, zwarte stern, bruine kiekendief en watersnip kunt zien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd U bezoekt dit gebied het beste in het voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Bruine Kiekendief
2024-04-10 1 Tafeleend
2024-04-10 6 Putter
2024-04-10 4 Groenling
2024-04-10 1 Braamsluiper
2024-04-04 3 Boerenzwaluw
2024-02-25 1 Grote Zilverreiger
2024-02-03 1 Torenvalk
2024-02-03 1 Kievit
2024-02-03 1 Buizerd
2024-02-03 1 Pontische Meeuw
2024-02-03 1 Nonnetje
2024-02-03 50 Brandgans
2024-01-21 1 Ransuil
2024-01-15 1 Buizerd
2024-01-15 2 Buizerd
2024-01-15 1 Buizerd
2024-01-15 2 Buizerd
2024-01-15 1 Buizerd
2024-01-15 2 Buizerd

Het gebied ligt tussen Sneek en Joure, redelijk dichtbij de A7. Vanaf Sneek volgt u de A7 tot de afslag Uitwellingerga en Oppenhuizen. Ga nu richting het Prinses Margrietkanaal en sla hier linksaf. Na ongeveer een kilometer rijden ziet u het plateau. Net na de bocht is een pad naar het plateau toe.

Route via Google Maps

GPS 52.99102, 5.69801