Sondelerleien - De Sondeler Leijen - Vogelkijkhut

Vooral in de wintermaanden kunt u vanuit de vogelkijkhut diverse eendensoorten zien. In het voorjaar laten diverse rietvogels van zich horen. Op de nabijgelegen weilanden zitten zeer veel weidevogels.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Een bezoek plant u het best in de periode oktober tot en met april.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-24 50 Stormmeeuw
2023-03-24 1 Wilde Eend
2023-03-24 1 Veldleeuwerik
2023-03-24 1 Kievit
2023-03-24 1 Vink
2023-03-19 1 Waterpieper
2023-03-19 20 Wintertaling
2023-03-19 10 Watersnip
2023-03-19 1 Zeearend
2023-03-19 1 Blauwe Kiekendief
2023-03-19 1 Roodhalsgans
2023-03-18 1 Kleine Plevier
2023-03-18 1 Zwartkopmeeuw
2023-03-18 1 Kleine Plevier
2023-03-17 3 Smient
2023-03-17 2 Fuut
2023-03-15 1 Roodhalsgans
2023-03-11 2 Nonnetje
2023-03-11 1 Buizerd
2023-03-11 8 Veldleeuwerik

Deze vogelkijkhut staat drie kilometer ten zuidoosten van Sondel en zes kilometer ten westen van Lemmer. Vanaf Sondel neemt u de afslag richting De Leijen. Langs deze weg ligt de vogelkijkhut. Parkeren kan langs de weg.

Route via Google Maps

GPS 52.86122, 5.61642