Sondelerleien - De Sondeler Leijen - Vogelkijkhut

Vooral in de wintermaanden kunt u vanuit de vogelkijkhut diverse eendensoorten zien. In het voorjaar laten diverse rietvogels van zich horen. Op de nabijgelegen weilanden zitten zeer veel weidevogels.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Een bezoek plant u het best in de periode oktober tot en met april.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-25 1 Indische Gans
2021-02-25 2 Pijlstaart
2021-02-25 1 Indische Gans
2021-02-25 2 Pijlstaart
2021-01-22 1 Grote Zilverreiger
2021-01-22 40 Stormmeeuw
2021-01-22 2 Nonnetje
2021-01-22 1 Tafeleend
2021-01-22 1 Wilde Eend
2021-01-22 1 Wilde Eend
2021-01-22 1 Slobeend
2021-01-22 1 Krakeend
2021-01-22 1 Slobeend
2021-01-22 1 Kuifeend
2021-01-22 1 Smient
2021-01-22 70 Stormmeeuw
2021-01-22 6 Vink
2021-01-22 1 Graspieper
2021-01-22 1 Blauwe Reiger
2021-01-22 1 Waterpieper

Deze vogelkijkhut staat drie kilometer ten zuidoosten van Sondel en zes kilometer ten westen van Lemmer. Vanaf Sondel neemt u de afslag richting De Leijen. Langs deze weg ligt de vogelkijkhut. Parkeren kan langs de weg.

Route via Google Maps

GPS 52.86121679765047, 5.616416138371183