Sondelerleien - De Sondeler Leijen - Vogelkijkhut

Vooral in de wintermaanden kunt u vanuit de vogelkijkhut diverse eendensoorten zien. In het voorjaar laten diverse rietvogels van zich horen. Op de nabijgelegen weilanden zitten zeer veel weidevogels.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Een bezoek plant u het best in de periode oktober tot en met april.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-26 1 Rietzanger
2022-06-26 1 Buizerd
2022-06-26 1 Bruine Kiekendief
2022-06-26 3 Veldleeuwerik
2022-06-26 1 Bruine Kiekendief
2022-06-26 4 Fuut
2022-06-26 1 Kleine Karekiet
2022-06-26 1 Bosrietzanger
2022-06-26 1 Vink
2022-06-26 1 Tuinfluiter
2022-06-24 1 Bruine Kiekendief
2022-06-24 1 Bruine Kiekendief
2022-06-22 1 Tuinfluiter
2022-06-19 2 Bruine Kiekendief
2022-05-31 1 Tureluur
2022-05-31 1 Grutto
2022-05-29 1 Vink
2022-05-29 1 Tjiftjaf
2022-05-29 1 Fitis
2022-05-29 1 Spotvogel

Deze vogelkijkhut staat drie kilometer ten zuidoosten van Sondel en zes kilometer ten westen van Lemmer. Vanaf Sondel neemt u de afslag richting De Leijen. Langs deze weg ligt de vogelkijkhut. Parkeren kan langs de weg.

Route via Google Maps

GPS 52.86122, 5.61642