Sondelerleien - De Sondeler Leijen - Vogelkijkhut

Vooral in de wintermaanden kunt u vanuit de vogelkijkhut diverse eendensoorten zien. In het voorjaar laten diverse rietvogels van zich horen. Op de nabijgelegen weilanden zitten zeer veel weidevogels.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Een bezoek plant u het best in de periode oktober tot en met april.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-25 1 Scholekster
2024-05-25 1 Grutto
2024-05-25 1 Rietgors
2024-05-18 3 Rietzanger
2024-05-18 1 Tapuit
2024-05-18 1 Bruine Kiekendief
2024-05-16 2 Fuut
2024-05-16 2 Grutto
2024-05-12 1 Rietgors
2024-05-12 1 Fitis
2024-05-12 3 Ooievaar
2024-05-12 1 Rietzanger
2024-05-12 3 Aalscholver
2024-05-12 1 Koekoek
2024-05-12 20 Grutto
2024-05-12 2 Kokmeeuw
2024-05-12 4 Kievit
2024-05-12 3 Blauwe Reiger
2024-05-12 1 Scholekster
2024-05-12 1 Graspieper

Deze vogelkijkhut staat drie kilometer ten zuidoosten van Sondel en zes kilometer ten westen van Lemmer. Vanaf Sondel neemt u de afslag richting De Leijen. Langs deze weg ligt de vogelkijkhut. Parkeren kan langs de weg.

Route via Google Maps

GPS 52.86122, 5.61642