Sondelerleien - De Sondeler Leijen - Vogelkijkhut

Vooral in de wintermaanden kunt u vanuit de vogelkijkhut diverse eendensoorten zien. In het voorjaar laten diverse rietvogels van zich horen. Op de nabijgelegen weilanden zitten zeer veel weidevogels.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Een bezoek plant u het best in de periode oktober tot en met april.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-14 1 Rietzanger
2021-06-14 1 Zwarte Stern
2021-06-14 1 Roerdomp
2021-06-05 1 Purperreiger
2021-06-05 1 Purperreiger
2021-05-31 1 Roerdomp
2021-05-14 1 Tuinfluiter
2021-05-13 1 Tapuit
2021-05-09 1 Velduil
2021-05-09 1 Velduil
2021-05-05 1 Gekraagde Roodstaart
2021-05-03 1 Roerdomp
2021-04-27 1 Wintertaling
2021-04-18 1 Veldleeuwerik
2021-04-18 1 Tjiftjaf
2021-04-17 2 Kleine Plevier
2021-04-17 1 Gele Kwikstaart
2021-04-11 1 Merel
2021-04-11 1 Fitis
2021-04-11 2 Tjiftjaf

Deze vogelkijkhut staat drie kilometer ten zuidoosten van Sondel en zes kilometer ten westen van Lemmer. Vanaf Sondel neemt u de afslag richting De Leijen. Langs deze weg ligt de vogelkijkhut. Parkeren kan langs de weg.

Route via Google Maps

GPS 52.86122, 5.61642