Oudemirdumerklif - Uitkijkheuvel

U kijkt uit over een ondiep gedeelte van het IJsselmeer. Hier kunt u veel eendensoorten zien. 's Winters bijvoorbeeld duizenden toppers. Ook worden hier met enige regelmaat flamingo's waargenomen en pleisterende reuzensterns.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-16 1 Houtsnip
2021-11-16 2 Zwarte Zwaan
2021-11-16 500 Topper
2021-11-12 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-12 1 Beflijster
2021-11-12 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-12 1 Beflijster
2021-10-29 1 Gaai
2021-10-29 1 Kramsvogel
2021-10-28 150 Vink
2021-10-28 1 Keep
2021-10-28 3 Veldleeuwerik
2021-10-17 8 Tafeleend
2021-10-17 3 Brilduiker
2021-10-17 1 Grote Mantelmeeuw
2021-10-15 3 Bonte Strandloper
2021-10-15 32 Middelste Zaagbek
2021-10-09 100 Grauwe Gans
2021-10-09 1 Indische Gans
2021-09-09 4 Vuurgoudhaan

Het toegangspad naar de uitkijkheuvel ligt langs de weg De Dollen ten zuiden van Oudemirdum. Er is een parkeerplaats aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 52.83665, 5.53298