Oudemirdumerklif - Uitkijkheuvel

U kijkt uit over een ondiep gedeelte van het IJsselmeer. Hier kunt u veel eendensoorten zien. 's Winters bijvoorbeeld duizenden toppers. Ook worden hier met enige regelmaat flamingo's waargenomen en pleisterende reuzensterns.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-17 2 Zeearend
2023-09-16 1 Aalscholver
2023-09-16 4 Knobbelzwaan
2023-09-16 1 Blauwe Reiger
2023-09-16 400 Aalscholver
2023-09-15 1 Grote Gele Kwikstaart
2023-09-15 1 Ekster
2023-09-15 8 Knobbelzwaan
2023-09-15 12 Meerkoet
2023-09-15 1 Aalscholver
2023-09-15 7 Boerenzwaluw
2023-09-15 5 Zwarte Kraai
2023-09-15 1 Reuzenstern
2023-08-27 1 Zwarte Kraai
2023-08-25 1 Zeearend
2023-08-12 3 Reuzenstern
2023-08-07 7 Tafeleend
2023-08-07 3 Kuifeend
2023-08-07 6 Fuut
2023-08-07 1 Buizerd

Het toegangspad naar de uitkijkheuvel ligt langs de weg De Dollen ten zuiden van Oudemirdum. Er is een parkeerplaats aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 52.83665, 5.53298